نهمين همايش پرستاري
رئیس : #
تاریخ شروع : 1390/06/20
تاریخ پایان : 1390/06/20
برگزار کننده : #
حمایت کننده : #
مهلت ثبت نام : 1390/06/20
مهلت ارسال مقالات : 1390/06/20
شهر : تهران
کشور : ايران
امتياز بازآموزي : #
وبسایت : http://ped.tums.ac.ir
ایمیل : #
آدرس : تهران- مجتمع بيمارستاني امام خميني- تالار امام