كارگاه دو روزه مالكيت فكري
تلفن :81633682
رئیس : #
تاریخ شروع : 1390/06/23
تاریخ پایان : 1390/06/25
برگزار کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه –دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
حمایت کننده : #
مهلت ثبت نام : 1390/06/23
مهلت ارسال مقالات : 1390/06/25
شهر : تهران
کشور : ايران
امتياز بازآموزي : 2
وبسایت : http://patent.tums.ac.ir
ایمیل : patent@tums.ac.ir
آدرس : بلوار كشاورز –نبش قدس –سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران –طبقه ششم –سالن شورا