كارگاه كاريوتايپينگ مغز استخوان در بدخيمي هاي خوني
تاریخ شروع : 1391/03/11
تاریخ پایان : 1391/03/12
برگزار کننده : مزكز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي...
مهلت ثبت نام : 1391/03/09
مهلت ارسال مقالات : 1391/06/15
شهر : تهران
کشور : ايران
وبسایت : http://ped.tums.ac.ir
ایمیل : pedcong@tums.ac.ir
آدرس : بيمارستان شريعتي , مركز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي و پيوند مغز استخوان