نخستين كنگره علوم اعصاب پايه و باليني
تلفن تماس:66970740
رئیس : دکتر محمدرضا زرين دست
تاریخ شروع : 1391/08/17
تاریخ پایان : 1391/08/19
برگزار کننده : مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و دانشكده فن آوري هاي نوين پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1391/05/16
مهلت ارسال مقالات : 1391/06/10
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://bcnc.tums.ac.ir
ایمیل : bcnc@tums.ac.ir
آدرس : تهران، خيابان انقلاب، روبروي دبيرخانه دانشگاه تهران، ساختمانئ اميركبير، طبقه سوم، مرکز همايشهاي مهناد