سمینار دو روزه پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران
تاریخ شروع : 1391/07/27
تاریخ پایان : 1391/07/28
برگزار کننده : مرکز تحقیقات هماتولوژی و پیوند سلولهای بنیادی, انجمن پیوند سلوهای بنیادی خونساز ایران
مهلت ثبت نام : 1391/07/03
مهلت ارسال مقالات : 1391/07/03
شهر : تهران
کشور : ایران
امتياز بازآموزي : دارد
آدرس : بیمارستان شریعتی - سالن شهید پیرویان