سومين کنگره بين‌المللي اخلاق پزشکي ايران» و «سومين کنگره ساليانه اخلاق پزشکي کشوري»
با محوريت ملاحظات اخلاقي در سلامت باروري
تاریخ شروع : 1391/12/03
تاریخ پایان : 1391/12/04
برگزار کننده : مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
حمایت کننده : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
مهلت ثبت نام : 1391/07/16
مهلت ارسال مقالات : 1391/07/16
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://imec.tums.ac.ir
آدرس : سالن همايش‌هاي رازي دانشگاه علوم پزشکي تهران