کارگاه پیشرفته بین المللی استئوپروز
تاریخ شروع : 1392/08/08
تاریخ پایان : 1392/08/09
برگزار کننده : مرکز تحقیقات استئوپروز؛پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1392/07/01
مهلت ارسال مقالات : 1392/07/01
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : بیمارستان شریعتی -طبقه پنجم- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - سالن استاد باستان حق