ششمین سمینار درماتولوژی مبتنی بر شواهد ،درماتولوژی اطفال(بازاموزی مون)ودرماتولوژی کهنسالان
88963804 و 88978190
رئیس : دكتریحیی دولتی
تاریخ شروع : 1392/07/24
تاریخ پایان : 1392/07/26
برگزار کننده : مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام
مهلت ثبت نام : 1392/04/25
مهلت ارسال مقالات : 1392/04/25
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://crtsdl.tums.ac.ir
ایمیل : crtsdl_head@tums.ac.ir
آدرس : آدرس : تهران- دهکده المپیک - هتل المپیک تهران