کنفرانس علمی یک روزه تغذیه , شناخت و یادگیری اثربخش
تاریخ شروع : 1392/07/11
تاریخ پایان : 1392/07/11
برگزار کننده : مرکزتحقیقات غدد , پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1392/06/31
مهلت ارسال مقالات : 1392/06/31
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : سالن استاد باستان حق واقع در بیمارستان شریعتی، طبقه پنجم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم