ششمین دوره جامع آموزش دیابت ویژه پزشکان عمومی
تاریخ شروع : 1393/03/03
تاریخ پایان : 1393/04/03
برگزار کننده : مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1393/03/02
مهلت ارسال مقالات : 1393/03/03
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : بیمارستان شریعتی - طبقه پنجم - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - سالن همایش استاد باستان حق