سمینار یکروزه تازه های سرطان معده
تاریخ شروع : 1393/03/29
تاریخ پایان : 1393/03/29
برگزار کننده : مرکز تحقیقات هماتولوژی ، مدیکال انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی ، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران...
مهلت ثبت نام : 1393/03/04
مهلت ارسال مقالات : 1393/03/04
آدرس : تهران : خیایان کارگر شمالی ، تقاطع جلال ال احمد ، بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی