سمینار یک روزه آموزش دیابت ویژه پرستاران
تاریخ شروع : 1393/03/29
تاریخ پایان : 1393/03/29
برگزار کننده : مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1393/03/28
مهلت ارسال مقالات : 1393/03/28
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : بیمارستان دکتر شریعتی- طبقه پنجم- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- سالن همایش استاد باستان حق