اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره کشوری سلولهای بنیادی
تاریخ شروع : 1393/10/25
تاریخ پایان : 1393/10/27
برگزار کننده : انجمن پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدیکال انکولوژی- هماتولوژی...
مهلت ثبت نام : 1393/09/26
مهلت ارسال مقالات : 1393/09/26
شهر : تهران
کشور : ایران
آدرس : سالن امفی تئاتر بیمارستان مرکز قلب تهران