اتوماسیون
.
تاریخ: 1396/10/17 - 07:58

به علت پاره ای تغییرات دسترسی به سامانه اتوماسیون اداری

 تا ساعاتی با اختلال همراه است.

 

از شکیبایی شما کاربران محترم سپاسگزاریم.