Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Parisa Golkar

Contact Information
Academic Rank
Assistant Professor
School
Dentistry
Restorative Dentistry
About
CV last edited on: 2015/28/02

1.

PostDoc


تخصصی ترمیمی, شاهد, تهران, ایران, 1389
Thesis Title:بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات هیدروکسی آپاتایت بر روی خواص مکانیکی گلس آیونومر اصلاح شده با رزین
Supervisor:دکتر مهشید محمدی بصیر
2.

DDS


دندانپزشکی عمومی, علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران, ایران, 1381
Thesis Title:بررسی تاثیر جهش ژن msx1در فقدان مادرزادی دندان لترال بالا در جمعیت ایرانی
Supervisor:دکتر مسعود سیفی
1.

english


Speaking: Good, Reading: Good, Writing: Good

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین


علوم پزشکی قزوین, مهر 89-مهر 90
2.

عضو کمیته EDOدانشکده دندانپزشکی


علوم پزشکی قزوین, بهمن 89-مهر 90
3.

•استاد یار دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی تهران از سال 90


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1390-تا حال حاضر

سمت اجرايي

1.

•دندانپزشک مشمول طرح مرکز بهداشت شرق تهران 1383.


وزارت بهداشت, 1382-1383
2.

•دندانپزشک مشمول طرح مرکز بهداشت غرب تهران (واحد استاد معین) در سال 1384.


وزارت بهداشت, 1383-1384

Scientific Position

1.

•عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران از سال 1386


انجمن ترمیمی, 1386-تا حال حاضر
2.

•عضو انجمن دندانپزشکان ایران از سال 1382.


انجمن دندانپزشکان , 1382-تا حال حاضر

PostDoc

1.

علوم وابسته ترمیمی


بهمن 89-خرداد 90 تدریس به رزیدنتهای بخش اندو, علوم پزشکی قزوین,PostDoc.
2.

پوسیدگی شناسی و طرح درمان


مهر 89-خرداد 90 تدریس به رزیدنتهای ترمیمی, علوم پزشکی قزوین,PostDoc.

DDS

1.

ترمیمی عملی 1و2و3و4


مهر 89-حال حاضر علوم پزشکی قزوین و علوم پزشکی ته,DDS.
2.

ترمیمی نظری 1و2و3


مهر 89 -حال حاضر علوم پزشکی قزوین وپردیس بین المل,DDS.
1.

-گواهی شرکت در سمینار آخرین دستاوردهای بلیچینگ در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 12/11/1386


کتابخانه ملی ایران, 12/11/86 همان روز, سخنرانی, Learner
2.

. سخنرانی در سومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران(مورخ 2/10/1383 در اصفهان) با عنوان "بررسی رابطه موتاسیون ژن MSX1 ب


انجمن ارتودنتیستها, دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 2/10/83 سخنرانی, Lecturer
3.

. سخنرانی در دهمین همایش سراسری ترمیمی ایران (مورخ 13/8/1389 در تهران) در پانل تحقیقات با عنوان "تاثیر افزودن نانو ذرات هیدروکسی


انجمن ترمیمی, هتل المپیک, 13/8/89 سخنرانی, Lecturer
4.

.سخنرانی در کارگاه آموزشی مرکز بهداشت غرب تهران تحت عنوان "آموزش روشهای کنترل پلاک"


وزارت بهداشت, مرکز بهداشت غرب تهران, 1383 سخنرانی, Lecturer
5.

سخنرانی در دوره مدون آموز ش مداوم گروه ترمیمی 1و2 در تاریخ 13/8/1389


نظام پزشکی, 13/8/89 سخنرانی, Lecturer
6.

سخنرانی با عنوان سمانهای گلس ایونومردر دندانپزشکی ترمیمی در دوره مدون آموزش مداوم کنگره دندانپزشکی سلامت محور


علوم پزشکی ارتش, هتل المپیک, 22/7/90 سخنرانی, Lecturer
7.

سخنرانی با عنوان اصول زیبایی ودرمانهای پرسلن در دندانپزشکی ترمیمی دوره مداوم مدون آموزش


علوم پزشکی ارتش, هتل المپیک, 23/7/90 سخنرانی, Lecturer
8.

ارایه مقاله تحت عنوان " مقایسه استحکام خمشی سه نوع مختلف از رزین کامپوزیتهای تقویت شده با فیبر" در اولین همایش سراسری دستیاران ت


علوم پزشکی همدان, دانشکده دندانپزشکی همدان, 17/7/87 19/7/87, سخنرانی, Lecturer
9.

سخنرانی وارایه مقاله تحت عنوان بررسی "روشهای جدید رمینرالیزاسیون " درکنگره ترمیمی در تاریخ 4/8/1390


انجمن ترمیمی, هتل المپیک, 4/8/90 6/8/90, سخنرانی, Lecturer
10.

ارایه مقاله و پوستر با عنوان ایده های جدید در سمانهای گلس آیونومر در دوازدهمین کنگره متخصصین ترمیمی در تبریزمورخ8/91


دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, 12/8/91 14/8/91, پوستر, Lecturer
Top