دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

ریتا مجتهدزاده

اطلاعات تماس
تلفن: 88978088
آدرس: بلوار کشاورز، خیابان نادری، بن بست دولتشاهی، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
مجازی
یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
درباره