Tehran University Of Medical Science 2017-07-29T11:00:00+04:30 Zend_Feed_Writer http://194.225.62.86 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir <![CDATA[شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق راه اندازی می شود]]> 2017-07-29T11:00:00+04:30 2017-07-29T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69820 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir عبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در عر <![CDATA[برگزاری دویستمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی]]> 2017-07-28T21:00:00+04:30 2017-07-28T21:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69830 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir برگزاری دویستمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی <![CDATA[پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار آغاز به کار کرد]]> 2017-07-27T18:00:00+04:30 2017-07-27T18:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69828 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار آغاز به کار کرد <![CDATA[ «بجای گزارش» دکتر علی جعفریان در تیرماه 96 ]]> 2017-07-26T18:00:00+04:30 2017-07-26T18:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69706 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir «بجای گزارش» دکتر علی جعفریان در تیرماه 96 <![CDATA[ اجلاس سراسری هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد ]]> 2017-07-26T11:00:00+04:30 2017-07-26T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69808 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir اجلاس سراسری هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد <![CDATA[کلنگ بیمارستان 170 تخت خوابی کهریزک به زمین خورد]]> 2017-07-26T21:00:00+04:30 2017-07-26T21:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69817 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir کلنگ بیمارستان 170 تخت خوابی کهریزک به زمین خورد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ حکایت طبیبی مهربان و نگهدار کرامت انسانی ]]> 2017-07-25T21:00:00+04:30 2017-07-25T21:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69517 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ حکایت طبیبی مهربان و نگهدار کرامت انسانی <![CDATA[ندای تندرستی / یک عمر سلامت با خودمراقبتی]]> 2017-07-25T21:00:00+04:30 2017-07-25T21:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=69593 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir خودمراقبتی، گام اول سلامت است و عملی است که در آن هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا «به طور مستقل» از سلامت خود مراقبت کند. <![CDATA[ آیین معارفه رئیس کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل دانشگاه برگزار شد ]]> 2017-07-25T18:00:00+04:30 2017-07-25T18:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=390&newsview=69680 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir آیین معارفه رئیس کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل دانشگاه برگزار شد <![CDATA[ خبرنامه الكترونيك كيوسك، ويژه تیر ماه 96 منتشر شد ]]> 2017-07-25T21:00:00+04:30 2017-07-25T21:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69788 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir خبرنامه الكترونيك كيوسك، ويژه تیر ماه 96 منتشر شد <![CDATA[گفتگو با دانشجوي نمونه منطقه ده آمايش كشوري و فرزند جانباز اعصاب و روان]]> 2017-07-25T18:00:00+04:30 2017-07-25T18:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69020 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفتگو با دانشجوي نمونه منطقه ده آمايش كشوري و فرزند جانباز اعصاب و روان <![CDATA[ «بجای گزارش» دکتر علی جعفریان در تیرماه 96 ]]> 2017-07-23T13:00:00+04:30 2017-07-23T13:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69706 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir «بجای گزارش» دکتر علی جعفریان در تیرماه 96 <![CDATA[ دیدار رئیس اداری سفارت نیجریه در ایران با مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل ]]> 2017-07-23T08:00:00+04:30 2017-07-23T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69784 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دیدار رئیس اداری سفارت نیجریه در ایران با مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل <![CDATA[ گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری/دکتر سیاوش ناصری مقدم]]> 2017-07-22T08:00:00+04:30 2017-07-22T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=62261578K&siteid=1&pageid=345&newsview=68883 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری/دکتر سیاوش ناصری مقدم <![CDATA[بازدید سرزده دکتر جلیلی و دکتر محقق دو عضو هيئت رئيسه دانشگاه از مرکز طبی کودکان]]> 2017-07-22T07:00:00+04:30 2017-07-22T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69646 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازدید سرزده دکتر جلیلی و دکتر محقق دو عضو هيئت رئيسه دانشگاه از مرکز طبی کودکان <![CDATA[نتایج اوليه هفتمين دوره انتخابات نظام پزشکی تهران ]]> 2017-07-22T08:00:00+04:30 2017-07-22T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69703 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir لحظه به لحظه با هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران <![CDATA[ لحظه به لحظه با هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران ]]> 2017-07-22T09:00:00+04:30 2017-07-22T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69666 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir لحظه به لحظه با هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران <![CDATA[درخشش دانشگاه در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور]]> 2017-07-22T20:00:00+04:30 2017-07-22T20:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69711 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir درخشش دانشگاه در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور <![CDATA[ندای تندرستی / افسردگی در دوران میانسالی]]> 2017-07-18T09:00:00+04:30 2017-07-18T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=68140 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بحران میانسالی می تواند برای برخی دوران سختی باشد اما برای برخی دیگر به جای بحران تجربه ی آرامش باشد. یکی از پدیده های دیگر این دوران، سندرم آشیانه خالی نامیده شده است. <![CDATA[ مراسم گرامیداشت و تجلیل استاد دکتر علی‌اکبر سیاسی برگزار شد ]]> 2017-07-18T08:00:00+04:30 2017-07-18T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=50005355K&siteid=1&pageid=345&newsview=69514 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مراسم گرامیداشت و تجلیل استاد دکتر علی‌اکبر سیاسی برگزار شد <![CDATA[ راهنمای رای دهی انتخابات الکترونیک نظام پزشکی ]]> 2017-07-15T09:00:00+04:30 2017-07-15T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69635 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir اطلاعيه شماره سه هیئت اجرايي هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي تهران بزرگ <![CDATA[فرصت 9 روزه تبلیغات برای کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی ]]> 2017-07-14T22:00:00+04:30 2017-07-14T22:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69471 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور، با اعلام اسامی 179 نفر، نتایج نهایی و قطعی بررسی صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره نظام پزشکی تهران را اعلام کرد. <![CDATA[رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های استان تهران در جمع خیرین سلامت دانشگاه]]> 2017-07-14T09:00:00+04:30 2017-07-14T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69586 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان‌های استان تهران در جمع خیرین سلامت دانشگاه <![CDATA[جشنواره عمران سلامت/ دکتر جعفريان: سخنان رييس جمهور براي حوزه سلامت اميدوارکننده است]]> 2017-07-13T07:00:00+04:30 2017-07-13T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=68420135K&siteid=1&pageid=345&newsview=69470 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جشنواره عمران سلامت/ دکتر جعفريان: سخنان رييس جمهور براي حوزه سلامت اميدوارکننده است <![CDATA[آغاز نخستین دوره مشترک مجازی تله مدیسین دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران]]> 2017-07-13T10:00:00+04:30 2017-07-13T10:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=68420135K&siteid=1&pageid=345&newsview=69468 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir آغاز نخستین دوره مشترک مجازی تله مدیسین دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران <![CDATA[قرارداد خرید یک دستگاه اکمو و تجهیزات تکمیلی توسط بانک ملی منعقد شد]]> 2017-07-12T19:00:00+04:30 2017-07-12T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69440 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir قرارداد خرید یک دستگاه اکمو و تجهیزات تکمیلی توسط بانک ملی منعقد شد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر فرنگیس فرد: آرزو می‌کنم دانشگاه علوم پزشکی تهران جایگاه اصیل خود را حفظ نماید ]]> 2017-07-11T07:00:00+04:30 2017-07-11T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=29689631K&siteid=1&pageid=345&newsview=69064 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر فرنگیس فرد: آرزو می‌کنم دانشگاه علوم پزشکی تهران جایگاه اصیل خود را حفظ نماید <![CDATA[با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور، آزمايشگاه جامع پيش باليني دانشگاه افتتاح شد]]> 2017-07-11T19:00:00+04:30 2017-07-11T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69407 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور، آزمايشگاه جامع پيش باليني دانشگاه افتتاح شد <![CDATA[ در گفت‌وگو با ایسنا تشریح شد/نبود پرستار متقاضی کار در تهران ]]> 2017-07-11T19:00:00+04:30 2017-07-11T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69430 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir در گفت‌وگو با ایسنا تشریح شد/نبود پرستار متقاضی کار در تهران <![CDATA[نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها برگزار شد]]> 2017-07-11T18:00:00+04:30 2017-07-11T18:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=68420135K&siteid=1&pageid=345&newsview=69465 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها برگزار شد