Tehran University Of Medical Science 2017-03-24T14:00:00+04:30 Zend_Feed_Writer http://194.225.62.86 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir <![CDATA[رییس دانشگاه از بیمارستان مرکز قلب تهران و شریعتی بازدید کرد]]> 2017-03-24T14:00:00+04:30 2017-03-24T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67134 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir رییس دانشگاه از بیمارستان مرکز قلب تهران و شریعتی بازدید کرد <![CDATA[ شادباش نوروز رییس دانشگاه و گزارش اسفند پرفراز و نشیب ]]> 2017-03-23T14:00:00+04:30 2017-03-23T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67089 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir شادباش نوروز رییس دانشگاه و گزارش اسفند پرفراز و نشیب <![CDATA[پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶]]> 2017-03-23T16:00:00+04:30 2017-03-23T16:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67121 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ <![CDATA[ پیام نوروزی دکتر روحانی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶]]> 2017-03-23T08:00:00+04:30 2017-03-23T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67122 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پیام نوروزی دکتر روحانی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر آشفته: اگر فضا باز باشد، دانشجو نشاط و منزلت اجتماعی پیدا می‌کند ]]> 2017-03-22T14:00:00+04:30 2017-03-22T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=62942 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر آشفته: اگر فضا باز باشد، دانشجو نشاط و منزلت اجتماعی پیدا می‌کند <![CDATA[ مشاور آکادمیک رییس دانشگاه از بیمارستان فارابی و بهارلو بازدید کرد ]]> 2017-03-22T08:00:00+04:30 2017-03-22T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=12158569K&siteid=1&pageid=345&newsview=67138 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مشاور آکادمیک رییس دانشگاه از بیمارستان فارابی و بهارلو بازدید کرد <![CDATA[بازدید شبانه دکتر پارساپور از بیمارستان های یاس و سینا]]> 2017-03-21T16:00:00+03:30 2017-03-21T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67113 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازدید شبانه دکتر پارساپور از بیمارستان های یاس و سینا <![CDATA[دکتر توکلی از بیمارستان رازی و ضیاییان بازدید کرد]]> 2017-03-21T16:00:00+03:30 2017-03-21T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67130 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دکتر توکلی از بیمارستان رازی و ضیاییان بازدید کرد <![CDATA[رضايت دكتر ابوالحسني از خدمت‌رسانی بیمارستانهای دانشگاه به بیماران در ایام نوروز]]> 2017-03-21T16:00:00+03:30 2017-03-21T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67129 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir رضايت دكتر ابوالحسني از خدمت‌رسانی بیمارستانهای دانشگاه به بیماران در ایام نوروز <![CDATA[ پیام نوروزی وزیر بهداشت: به آینده بسیار امیدوارم ]]> 2017-03-20T14:00:00+03:30 2017-03-20T14:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67095 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پیام نوروزی وزیر بهداشت: به آینده بسیار امیدوارم <![CDATA[جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاهی با حضور معاون درمان برگزار شد]]> 2017-03-19T14:00:00+03:30 2017-03-19T14:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67044 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاهی با حضور معاون درمان برگزار شد <![CDATA[ سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه برگزار شد ]]> 2017-03-18T09:00:00+03:30 2017-03-18T09:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=18344546K&siteid=1&pageid=345&newsview=66978 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه برگزار شد <![CDATA[زخم سوختگی نوزاد 2 ماهه بهبود می‌یابد/ بیمارستان ولیعصر(عج)دارای مجهزترین بخش‌ مراقبت‌های ویژه نوزادان]]> 2017-03-18T09:00:00+03:30 2017-03-18T09:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67009 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir زخم سوختگی نوزاد ۶ ماهه بهبود می‌یابد/ بیمارستان ولیعصر(عج)دارای مجهزترین بخش‌ مراقبت‌های ویژه نوزادان <![CDATA[(+فیلم ) گفت و گو با برگزیدگان هجدهمین جشنواره ابن‌سینا /دکتر عباسعلي کريمي]]> 2017-03-16T22:00:00+03:30 2017-03-16T22:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=25613660K&siteid=1&pageid=345&newsview=66704 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir (+فیلم ) گفت و گو با برگزیدگان هجدهمین جشنواره ابن‌سینا /دکتر عباسعلي کريمي <![CDATA[توصیه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری ]]> 2017-03-15T07:00:00+03:30 2017-03-15T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=22115841K&siteid=1&pageid=345&newsview=66965 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir توصیه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری <![CDATA[مرکز جامع آزمون دانشگاه به‌طور رسمی افتتاح شد]]> 2017-03-15T14:00:00+03:30 2017-03-15T14:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67051 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و رییس دانشگاه، مرکز جامع آزمون با ظرفیت برگزاری امتحان برای 460 داوطلب در مرکز طبی کودکان افتتاح شد. <![CDATA[مدیریت بحران بیمارستان فارابی در رسیدگی به مصدومان چهارشنبه‌سوری]]> 2017-03-15T18:00:00+03:30 2017-03-15T18:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67069 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir رییس بیمارستان فارابی گفت: در شب چهارشنبه سوري امسال، بیش از ۲۰۰ تن از همکاران بیمارستان فارابی، در قالب شش تیم مديريتي، پرستاري، پزشكي، اپتومتریست، پاراكلينيك، انتظامات و پشتيباني، خدمات رساني به مراجعين این بيمارستان را بر عهده داشتند. <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/دکتر محسن ساغری: باید رنگ توحیدی به کار طبابت دهیم و بر محور توحید حرکت کنیم]]> 2017-03-14T08:00:00+03:30 2017-03-14T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66728 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/دکتر محسن ساغری: باید رنگ توحیدی به کار طبابت دهیم و بر محور توحید حرکت کنیم <![CDATA[ رئیس دانشگاه با خانواده های شهید درزی و شهید ترابی دیدار کرد ]]> 2017-03-14T08:00:00+03:30 2017-03-14T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66973 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir رئیس دانشگاه با خانواده های شهید درزی و شهید ترابی دیدار کرد <![CDATA[دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه نخست سرآمدان علمی کشور را کسب کرد]]> 2017-03-13T21:00:00+03:30 2017-03-13T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=44044186K&siteid=1&pageid=345&newsview=66905 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه نخست سرآمدان علمی کشور را کسب کرد <![CDATA[برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شهدا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)]]> 2017-03-12T19:00:00+03:30 2017-03-12T19:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66921 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شهدا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) <![CDATA[سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی]]> 2017-03-12T19:00:00+03:30 2017-03-12T19:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66928 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی <![CDATA[وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان واریز شد]]> 2017-03-12T08:00:00+03:30 2017-03-12T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66909 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان واریز شد <![CDATA[اولین هم‌اندیشی علمی اخلاق و تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت برگزار شد]]> 2017-03-10T07:00:00+03:30 2017-03-10T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66883 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir اولین هم‌اندیشی علمی اخلاق و تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت برگزار شد <![CDATA[ جشنواره آموزشی بیمارستان شریعتی برگزار شد ]]> 2017-03-10T07:00:00+03:30 2017-03-10T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66893 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جشنواره آموزشی بیمارستان شریعتی برگزار شد <![CDATA[ معاون اجتماعی وزیر بهداشت در سیزدهمین مرحله از طرح جهادی دست‌های مهربان حضور یافت ]]> 2017-03-10T07:00:00+03:30 2017-03-10T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66890 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir معاون اجتماعی وزیر بهداشت در سیزدهمین مرحله از طرح جهادی دست‌های مهربان حضور یافت <![CDATA[ مراسم تجلیل از مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه نماز مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ]]> 2017-03-09T07:00:00+03:30 2017-03-09T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66845 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مراسم تجلیل از مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه نماز مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد <![CDATA[سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دوشنبه 23 اسفند برگزار می‌شود]]> 2017-03-09T17:00:00+03:30 2017-03-09T17:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66911 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دوشنبه 23 اسفند برگزار می‌شود <![CDATA[مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد]]> 2017-03-08T21:00:00+03:30 2017-03-08T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66796 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد <![CDATA[همایش پیامدهای تک‌فرزندی بر سلامت خانواده برگزار شد]]> 2017-03-08T21:00:00+03:30 2017-03-08T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66829 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir با حضور رییس دانشگاه همایش پیامدهای تک‌فرزندی بر سلامت خانواده برگزار شد