دسترسی سریع به :
  • چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران

کسب جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه­های منطقه، الگوی فرهنگی و ارائه­دهنده عادلانه­ترین و کارآمدترین خدمات سلامت و قرارگرفتن میان دویست دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش و پژوهش

  • مأموریت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی در علوم پزشکی، قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین مرکز آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت در کشور می‌باشد که از سال 1230 به عنوان بخشی از مدرسه دارالفنون فعالیت خود را آغاز کرد. این دانشگاه با توجه به سابقۀ طولانی و ممتاز در حوزۀ آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت سعی دارد با استفاده از همۀ امکانات موجود و در نظر داشتن نیاز جامعه در حوزه‌های اصلی زیر فعالیت نماید:  

۱- آموزش و تأمین نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن موردنیاز نظام ارائه خدمات، نظام آموزش و نظام پژوهش سلامت

۲- پژوهش و تأمین دانش سلامت موردنیاز سلامت در تراز جهانی

3- ارائه خدمات سلامت (پیشگیری، ارتقای سلامت، درمان و توانبخشی، به جامعۀ تحت پوشش بر اساس استانداردهای ملی) در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی

4- تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع اعم از مالی، انسانی و اطلاعاتی

5- نوآوری در انجام فعالیت‌های دانشگاه و تجاری‌سازی در حوزه های اولویت دار دانشگاه که دارای مزیت های نسبی و رقابتی هستند.

  • هدف غایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتقاء تأمین سلامت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه

  • ارزش­های دانشگاه علوم پزشکی تهران

رعایت و ترویج ارزش­های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد

اهتمام به رعایت اخلاق حرفه­ای

 شفافیت و پاسخگوئی دانشگاه در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان

حفظ و رعایت مالکیت فکری

انجام کار گروهی در تمامی سطوح دانشگاهی

تفکر استراتژیک در حل مسائل

  •