دسترسی سریع به :

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران

کسب جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه­های منطقه، الگوی فرهنگی و ارائه­دهنده عادلانه­ترین و کارآمدترین خدمات سلامت و قرارگرفتن میان دویست دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش و پژوهش

مأموریت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سه حوزه اصلی مأموریتی دانشگاه 

۱-آموزش و تأمین نیروی انسانی

۲- پژوهش و تأمین دانش مورد نیاز

۳- ارائه خدمات سلامت

  • ظرفیت­ سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن موردنیاز نظام ارائه خدمات، نظام آموزش و نظام پژوهش سلامت
  • تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی
  • تولیت و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه­ای، ملی و استانی
  • تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی

نوآوری در سه حوزه اصلی مأموریتی دانشگاه و تجاری­سازی در حوزه­های اولویت­دار دانشگاه که داراری مزیت­های نسبی و رقابتی می­باشد

هدف غایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتقاء تأمین سلامت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه

ارزش­های دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • رعایت و ترویج ارزش­های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
  • اهتمام به رعایت اخلاق حرفه­ای
  •  شفافیت و پاسخگوئی دانشگاه در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان
  • حفظ و رعایت مالکیت فکری
  • انجام کار گروهی در تمامی سطوح دانشگاهی
  • تفکر استراتژیک در حل مسائل

 

گفتگو آنلاین