فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ EN

آرشیو خبرهای آبان ماه سال 1381


تاریخ: 08 آبان 1381
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: مراسم تكريم دكتر فاضل رييس پيشين و معارفه دكتر بيات رييس جديد دانشكده دندانپزشكي برگزار شد. ادامه...
تاریخ: 08 آبان 1381
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: مراسم تكريم دكتر فاضل رييس پيشين و معارفه دكتر بيات رييس جديد دانشكده دندانپزشكي برگزار شد. ادامه...