فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ EN
سمینار علمی دوروزه سلولهای بنیادی و دندانپزشکی باز ساختی در بیماریهای دهان ، فک و صورت
021-84902473 و 42794303

تاریخ شروع : 1394/10/10
تاریخ پایان : 1394/10/11

برگزار کننده : دانشگده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات جراحیهای فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمایت کننده : ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
مهلت ثبت نام : 1394/09/09
مهلت ارسال مقالات : 1394/09/09

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : www.dentistry.tums.ac.ir
آدرس : سالن شهید هدایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران