فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ EN
اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
تلفن : 55421113

رئیس : دکتر محمود جباروند
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ پایان : 1394/11/01

برگزار کننده : واحد فراهم آوری سلول های بنیادی بیمارستان فارابی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی نهاد ریاست جمهوری
مهلت ثبت نام : 1394/08/15
مهلت ارسال مقالات : 1394/10/15

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : www.spu.fham.org
آدرس : آمفی تئاتر پروفسور شمس- بیمارستان فارابی