فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ EN
كارگاه (Good Clinical Practic (GCP
تلفن : دبيرخانه 88963804 و 88978190

رئیس : دكترعليرضا فيروز
تاریخ شروع : 1389/12/14
تاریخ پایان : 1389/12/16

برگزار کننده : مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
حمایت کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
مهلت ثبت نام : 1390/03/11
مهلت ارسال مقالات : 1390/03/11

شهر : تهران
کشور : ايران
امتياز بازآموزي : 10
وبسایت : http://crtsdl.tums.ac.ir
ایمیل : crtsdl_head@tums.ac.ir
آدرس : تهران- سالن كنفرانس مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام