فهرست دسترسی سریع

جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ EN
جستجوی پیشرفته
کنفرانس علمی ادواری هفتگی توموربورد انکولوژی
Periodic Scientific Conference: Oncology Tumor Board
تاریخ شروع : 1391/09/21
تاریخ پایان : 1391/09/21
برگزار کننده : مرکز هماتولوژی و پیوند سلولهای بنیادی
حمایت کننده : انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
مهلت ثبت نام : 1391/09/21
مهلت ارسال مقالات : 1391/09/21
شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : www.horsct.ircme.ir