فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ EN
چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان و رسانه
021-66935855

رئیس : دکتر مصطفی معین
تاریخ شروع : 1392/12/06
تاریخ پایان : 1392/12/06

برگزار کننده : کرسی یونشکو در آموزش سلامت , مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی...
مهلت ثبت نام : 1392/11/30
مهلت ارسال مقالات : 1392/11/30

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://iaari.tums.ac.ir
ایمیل : iaari@tums.ac.ir
آدرس : بهران انتهای بلوار کشاورز ؛ خیابان دکتر قریب , مرکز طبی کودکان , مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی