فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
کارگاه ترجمان دانش (جلسه اول)

تاریخ شروع : 1393/07/17
تاریخ پایان : 1393/07/17

برگزار کننده : مرکز تحقیقات غدد درون ریز، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1393/07/16
مهلت ارسال مقالات : 1393/07/16

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : بیمارستان دکتر شریعتی- طبقه پنجم- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- سالن همایش استاد دکتر باستان حق