فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ EN
کنفرانس علمی یک روزه تازه های بالینی استئوپروز
بیمارستان دکتر شریعتی- طبقه پنجم- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- سالن همایش استاد دکتر باستان حق

تاریخ شروع : 1393/09/27
تاریخ پایان : 1393/09/27

برگزار کننده : مرکز تحقیقات استئوپروز، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1393/09/26
مهلت ارسال مقالات : 1393/09/26

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir