فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ EN
دوره کوتاه مدت آموزشی تازه های مهندسی بافت

تاریخ شروع : 1393/07/05
تاریخ پایان : 1393/07/07

برگزار کننده : دانشکده فناوریهای نوین پزشکی با همکاری دانشگاه کویین مری لندن و مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته ...
حمایت کننده : معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد توسعه ، پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی
مهلت ثبت نام : 1393/06/30
مهلت ارسال مقالات : 1393/06/30

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://gsia.tums.ac.ir/en/page/16749/Advances-in-Tissue-Engineering-2014--Short-Course