فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
بیست و ششمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و دوازدهمین همایش پرستاری

تاریخ شروع : 1393/07/24
تاریخ پایان : 1393/07/28

برگزار کننده : مرکز طبی کودکان ، مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان...
مهلت ثبت نام : 1393/07/02
مهلت ارسال مقالات : 1393/07/02

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://ped.tums.ac.ir
ایمیل : pedcong@tums.ac.ir
آدرس : تهران : بیمارستان مرکز طبی کودکان