فهرست دسترسی سریع

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ EN
کارگاه پژوهش مولد و ماندگار: چگونگی طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد در علوم پزشکی

تاریخ شروع : 1393/11/15
تاریخ پایان : 1393/11/15

برگزار کننده : گروه پزشکی مبتنی بر شواهد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1393/11/14
مهلت ارسال مقالات : 1393/11/14

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://emri.tums.ac.ir
آدرس : بیمارستان دکتر شریعتی- طبقه پنجم- پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- سالن همایش استاد دکتر باستان حق