فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ EN
كنفرانس ها

سمينار يك روزه سرطان مري و معده
تاریخ: 1391/05/02 - 09:49

سمينار يك روزه سرطان مري و معده

رئيس:  
تاريخ شروع: 1390/12/11
تاريخ پايان: 1390/12/11
برگزار كننده: مركز تحقيقات هماتولوزي , مديكال انكولوزي و پيوند سلولهاي بنيادي...
حمايت كننده:  
مهلت ثبت نام:  
مهلت ارسال مقالات:  
شهر: تهران
كشور: ايران
امتياز بازآموزي:  
وب سايت:  
اي ميل:  
نشاني: بيمارستان شريعتي, سالن شهيد پيرويان
توضيحات: