فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ EN
كنفرانس ها

كارگاه كاريوتايپينگ مغز استخوان در بدخيمي هاي خوني
تاریخ: 1391/05/02 - 09:52
رئيس:  
تاريخ شروع: 1391/3/11
تاريخ پايان: 1391/3/12
برگزار كننده: مزكز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي...
حمايت كننده:  
مهلت ثبت نام:  
مهلت ارسال مقالات: 1391/6/15
شهر: تهران
كشور: ايران
امتياز بازآموزي:  
وب سايت: http://ped.tums.ac.ir
اي ميل: pedcong@tums.ac.ir
نشاني: بيمارستان شريعتي , مركز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي و پيوند مغز استخوان
توضيحات: