فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
مشخصات كارگاه هاي توانمندسازي دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي

مشخصات كارگاه هاي توانمندسازي دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي
تاریخ: 1391/05/14 - 13:19

 

 

 

 

 

 

  دانشكده طب سنتي

 

 

عنوان گارگاه آشنايي با مباني طب ستبي
تاريخ برگزاري 7/6 ,  18/7 , 16/ 8  ,14/ 9  ,12/10/87
محل برگزاري  دانشكده طب ستبي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر تاصري , دكتر منصور كشاورز , دكتر مينايي , دكتر صادق پور , دكتر حسن مير صالحيان , آقاي استاد ناظم , آقاي استاد عبادياني
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  گذشته , حال , آسنده طب مكمل و طب سنتي ايران , طبقه بندي علوم , تعريف طب , اركان , امزجه , اخلاط اعضاء , ارواح , قوا ,فعل , سته ضروريه
گروه هدف  اعضاء هيات علمي و متخصصين در رشته هاي علوم پزشكي
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي باشند
آدرس و شماره تلفن تماس  خيابان انقلاب - خيابان قدس - ابتداي طالقاني - دانشكده طب سنتب - طبقه 3 - تالار حكيم جرجاني -
تلفن : 66482491.2
كارشناس مسوول ثبت نام  سركار خانم طلائي زاده
امتياز بازآموزي  ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  يك هفته قيل از شروع اولين روز كارگاه
هزينه ثبت نام  

توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشكده دندانپزشكي 


 

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي   متوسط                                                                                                                                    
تاريخ برگزاري 3/5/88 الي 7/5/88
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد ) دكتر احمدرضا شمشيري – دكتر محمدجواد خرازي فرد
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي  و دستياران  دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/250ريال

توضيحات:

 

 

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي مقدماتي                                                                                                   
تاريخ برگزاري 10/10/88
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر آرش اعتمادي
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي  و دستياران  دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/50 ريال

توضيحات:

 

 

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي مقدماتي متوسط                                                                                                   
تاريخ برگزاري 13/11/88
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر آرش اعتمادي
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي  و دستياران  دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/50 ريال

توضيحات:

 

 

 

 

عنوان گارگاه  Endnote
تاريخ برگزاري  26/10/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  آقاي دكتر كبيري
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  معرفي و كاربرد نرم‌افزار Endnote
گروه هدف  اعضاء هيئت علمي دانشكده
شرايط افراد شركت كننده  
آدرس و شماره تلفن تماس  88986677، دانشكده دندانپزشكي، طبقه سوم، مركز تحقيقات دندانپزشكي
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم زهرا آجرلو
امتياز بازآموزي  ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  15/8/87 تا 15/10/87
هزينه ثبت نام  

توضيحات: 
        

 ثبت‌نامه به وسيله مركز تحقيقات انجام مي‌شود.                                                                                  

 

 

عنوان گارگاه  آشنايي با منابع الكترونيكي كتابخانه الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ برگزاري  6/7/87 و 7/7/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  آقاي دكتر زرگر
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  Scopus-ovid
گروه هدف  اعضاء هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي
شرايط افراد شركت كننده  
آدرس و شماره تلفن تماس  88986677
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم زهرا آجرلو
امتياز بازآموزي  ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  1/6/87 لغايت 3/7/87
هزينه ثبت نام  
توضيحات:
 
ثبت‌نام بوسيله مركز تحقيقات دندانپزشكي                                                         

 

 

عنوان گارگاه  آزمونهاي متداول در بررسي خواص مواد دنداني
تاريخ برگزاري  5/11/87 لغايت 9/11/87
محل برگزاري  آزمايشگاه مواد دنداني (دانشكده دندانپزشكي)
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  خانم دكتر آقاجاني
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  بررسي اصول كلي خواص مكانيكي مواد، روشهاي ساخت نمونه، آزمونهاي متداول در استاندارد مواد دنداني
گروه هدف  اعضاء هيئت علمي
شرايط افراد شركت كننده  
آدرس و شماره تلفن تماس  88986677
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم زهرا آجرلو
امتياز بازآموزي دارد 
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  1/9/87 لغايت 1/11/87
هزينه ثبت نام  
توضيحات:
 
 ثبت‌نام در مركز تحقيقات

 

 

 

عنوان گارگاه  Scientific writing پيشرفته
تاريخ برگزاري  16/10/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  آقاي دكتر اعتمادي
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  (submission، revision و ...) و مراحل بعد از نوشتن مقاله تا چاپ آن
گروه هدف  اعضاء هيأت علمي
شرايط افراد شركت كننده  
آدرس و شماره تلفن تماس  88986677
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم زهرا آجرلو
امتياز بازآموزي  ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  7/8/87 تا 7/10/87
هزينه ثبت نام  
توضيحات:
 
ثبت‌نامه به وسيله مركز تحقيقات انجام مي‌شود

 

 

 

 

عنوان كارگاه                                                             روش تحقيق متوسط                                                                                                                                                                            
تاريخ برگزاري  29/4/87 لغايت 2/5/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر كمالي - دكتر خليلي - دكتر شمشيري
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/250 ريال

توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي مقدماتي                                                                                                                                      
تاريخ برگزاري  8/5/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر آرش اعتمادي
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  عضو هيات علمي دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/50 ريال

توضيحات:

 

 

 

 

 

 

عنوان گارگاه

  كارگاه دندانپزشكي مبتني بر شواهد                                                                                                                              

تاريخ برگزاري  12/5/87  لغايت 15/5/87
محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر محمد جواد خرازي فرد - دكتر احمد رضا شمشيري
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده عضو هيات علمي دانشكده
آدرس و شماره تلفن تماس  66419540 داخلي 2202
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  000/150 ريال

توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 عنوان گارگاه  آشنايي با نرم افزار پارس آذرخش                                                                                  
 تاريخ برگزاري  19/5/87 لغايت 21/5/87
 محل برگزاري  دانشكده دندانپزشكي
 نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  مهندس حامد سهامي
 برنامه گارگاه  
 سرفصل هاي آموزشي  
 گروه هدف  
 شرايط افراد شركت كننده  
 آدرس و شماره تلفن تماس  
 كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ليلا عرب
 امتياز بازآموزي  
 مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
 مهلت ثبت نام  
 هزينه ثبت نام  
 توضيحات:
 
 

 

 

  دانشكده دارو سازي 
 

 

 

 عنوان گارگاه     The Use of 2nd Specttroscopy on Structural Elucidation of Organic Compounds                                                
 تاريخ برگزاري  12/6/87   -  19/6/87
 محل برگزاري دانشكده دارو سازي كلاس شهيد صفري
 نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر پريسا سرخيل
 برنامه گارگاه  زوز اول : آشنايي با  NMR  دو بعدي و انواع آن - زوز دوم : حل تمرين
 سرفصل هاي آموزشي  NMR دوبعدي و كاربردهاي آن- انواع طيف هاي NMR دو بعدي- روش استفاده از طيف هاي 2D NMR براي تعيين ساختمان تركيبات- حل تمرين
 گروه هدف  دستياران
 شرايط افراد شركت كننده  داشتن مدرك دكتراي داروسازي
 آدرس و شماره تلفن تماس  دانشكده داروسازي - ساختمان قديم - طبقه 3 - مركز تحقبقات علوم دارويي 
 كارشناس مسوول ثبت نام  خانم زهرا عسگري
 امتياز بازآموزي  ندارد
 مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
 مهلت ثبت نام  5/6/87
 هزينه ثبت نام  50000 ريال
 توضيحات:
 
 تلفن : 66959090

 

 بيمارستان فارابي

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي مقدماتي                                                                                                            
 تاريخ برگزاري  2/8/87
 محل برگزاري  بيمارستان فارابي
 نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر شاهين آخوندزاده
 برنامه گارگاه  
 سرفصل هاي آموزشي  
 گروه هدف  هيئت علمي گروه چشم پزشكي
 شرايط افراد شركت كننده

 

 آدرس و شماره تلفن تماس  مركز تحقبقات چشم پزشكي
 كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ميرزايي
 امتياز بازآموزي  
 مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
 مهلت ثبت نام  
 هزينه ثبت نام  
 توضيحات:
 
                                                                                                                   

 

 

 عنوان گارگاه  مقاله نويسي پيشرفته                                                                                                         
 تاريخ برگزاري  5/10/87
 محل برگزاري  بيمارستان فارابي
 نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر شاهين آخوندزاده
 برنامه گارگاه  
 سرفصل هاي آموزشي  
 گروه هدف  هيئت علمي گروه چشم پزشكي
 شرايط افراد شركت كننده  
 آدرس و شماره تلفن تماس  مركز تحقبقات چشم پزشكي
 كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ميرزايي
 امتياز بازآموزي  
 مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
 مهلت ثبت نام  
 هزينه ثبت نام  
 توضيحات:
 
 

 

 

عنوان گارگاه نقد مقاله  Critical apraisal                                                                                                                        
تاريخ برگزاري  1/12/87
محل برگزاري  بيمارستان فارابي
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  موسسه فرزان - دكتر حبيبي
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  
گروه هدف  هيئت علمي گروه چشم پزشكي
شرايط افراد شركت كننده  
آدرس و شماره تلفن تماس  مركز تحقبقات چشم پزشكي
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ميرزايي
امتياز بازآموزي  
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  
مهلت ثبت نام  
هزينه ثبت نام  
توضيحات:
 
 

 

 

 مركز ملي مطالعات اعتياد

 

 

 

 

عنوان گارگاه  درمان نگهدارنده با داروهاي آگوئيست
تاريخ برگزاري  9 شهريور الي 20 شهريور
محل برگزاري  مركز ملي مطالعات اعتياد
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد )  دكتر مكري - دكتر صالحي...
برنامه گارگاه  
سرفصل هاي آموزشي  كليات درمان نگهدارند - استمرار درمان - طول درمان- سير بهبودي
گروه هدف  
شرايط افراد شركت كننده  پزشكان - روان شناسان
آدرس و شماره تلفن تماس  خيابان كارگر جنوبي پايين تر از ميدان قزوين - پ669 - 55421166
كارشناس مسوول ثبت نام  خانم ميرزائي
امتياز بازآموزي  ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور  ندارد
مهلت ثبت نام  پايان
هزينه ثبت نام  
توضيحات:
 
                                                                                                                                                           

 

  

  انتشارات

 

 

عنوان گارگاه                    چگونه مقاله بنويسيم؟
تاريخ برگزاري

1و2/3/89- 29و30 3/89 -22و 23/4/89-  2 و3 /5/ 89- 16و17/5/89 – 20 و21/7/89 - 29 و30/8/89 – 6 و 7/9/89 - 27و28/10/89 – 9و10/11/89

محل برگزاري   كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد ) دكتر ليلا قاليچي – دكتر غلامرضا خليلي
برنامه گارگاه http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=119
سرفصل هاي آموزشي http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=83
گروه هدف  محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاهها
شرايط افراد شركت كننده  دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي
آدرس و شماره تلفن تماس

 

بلوار كشاورز،خيابان قدس،خيابان پورسينا،پلاك 7، طبقه ي دوم،اداره ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه

88954395-021

كارشناس مسوول ثبت نام  خانم فرزانه ذوقي
امتياز بازآموزي ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور ندارد
مهلت ثبت نام  تا اتمام ظرفيت كارگاه
هزينه ثبت نام
 هزينه ثبت نام و شركت در كارگاه ها براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران (كارشناسي ارشد و دكترا)، در ازاي هر روز كارگاه مبلغ 000/100 ريال و براي غير دانشجويان اين دانشگاه مبلغ 000/200 ريال مي باشد. اين مبالغ براي افراد غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران دو برابر است.
توضيحات:
 
                                                                                                                                                         

 

 

 

عنوان كارگاه                    چگونه مقاله منتشر كنيم؟
تاريخ برگزاري

18/3/89 – 26/4/89 – 19/5/89 – 1/6/89 – 22/6/89 – 27/7/89 – 6/8/89 – 17/9/89 – 12/10/89 – 12/11/89 – 19/11/89

محل برگزاري   كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد ) دكتر ليلا قاليچي – دكتر غلامرضا خليلي
برنامه گارگاه http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=119
سرفصل هاي آموزشي http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=83
گروه هدف  محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاهها
شرايط افراد شركت كننده  دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي
آدرس و شماره تلفن تماس

 

بلوار كشاورز،خيابان قدس،خيابان پورسينا،پلاك 7، طبقه ي دوم،اداره ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه

88954395-021

كارشناس مسوول ثبت نام  خانم فرزانه ذوقي
امتياز بازآموزي ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور ندارد
مهلت ثبت نام  تا اتمام ظرفيت كارگاه
هزينه ثبت نام
 هزينه ثبت نام و شركت در كارگاه ها براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران (كارشناسي ارشد و دكترا)، در ازاي هر روز كارگاه مبلغ 000/100 ريال و براي غير دانشجويان اين دانشگاه مبلغ 000/200 ريال مي باشد. اين مبالغ براي افراد غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران دو برابر است.
توضيحات:
 
                                                                                                                                                         

 

 

عنوان كارگاه                    داوري و نقد مقالات
تاريخ برگزاري

24 و 25/6/89 – 30/9/89و 1/10/89 – 25و26/10/89

محل برگزاري   كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد ) دكتر ليلا قاليچي – دكتر غلامرضا خليلي
برنامه گارگاه http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=119
سرفصل هاي آموزشي http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=83
گروه هدف  محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاهها
شرايط افراد شركت كننده  دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي
آدرس و شماره تلفن تماس

 

بلوار كشاورز،خيابان قدس،خيابان پورسينا،پلاك 7، طبقه ي دوم،اداره ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه

88954395-021

كارشناس مسوول ثبت نام  خانم فرزانه ذوقي
امتياز بازآموزي ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور ندارد
مهلت ثبت نام  تا اتمام ظرفيت كارگاه
هزينه ثبت نام
 هزينه ثبت نام و شركت در كارگاه ها براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران (كارشناسي ارشد و دكترا)، در ازاي هر روز كارگاه مبلغ 000/100 ريال و براي غير دانشجويان اين دانشگاه مبلغ 000/200 ريال مي باشد. اين مبالغ براي افراد غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران دو برابر است.
توضيحات:
 
                                                                                                                                                         

 

 

عنوان كارگاه                    جستجوي منابع الكترونيك مقدماتي  
تاريخ برگزاري

3/3/89 – 1/4/89 – 14/4/89 – 16/4/89 – 18/8/89 – 8/9/89 – 13/10/89 – 18/11/89 – 27/11/89 -

محل برگزاري   كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
نام اساتيد ( cv نيز قابل دسترس باشد ) دكتر پيام كبيري
برنامه گارگاه http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=119
سرفصل هاي آموزشي http://tumspress.tums.ac.ir/content/?contentID=83
گروه هدف  محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاهها
شرايط افراد شركت كننده  دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي
آدرس و شماره تلفن تماس

 

بلوار كشاورز،خيابان قدس،خيابان پورسينا،پلاك 7، طبقه ي دوم،اداره ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه

88954395-021

كارشناس مسوول ثبت نام  خانم فرزانه ذوقي
امتياز بازآموزي ندارد
مجوز سازمان برنامه ريزي كشور ندارد
مهلت ثبت نام  تا اتمام ظرفيت كارگاه
هزينه ثبت نام
 هزينه ثبت

&n