فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
آدرس و شماره تلفن بیمارستان های دانشگاه

آدرس و شماره تلفن بیمارستان های دانشگاه
تاریخ: 1391/05/24 - 10:55

 

رديف

نام واحد

شماره تماس

نشاني

 

1

بيمارستان امام خميني «ره»- رياست

61192756

66581587

انتهاي بلوار كشاورز

 

بيمارستان امام خميني «ره» - مديريت

61192756

66581587

 

بيمارستان امام خميني «ره» - تلفنخانه

61190

 

2

بيمارستان انستيتو كانسر - رياست

61192509

66581571

انتهاي بلوار كشاورز، مجتمع بيمارستاني امام‌خميني

 

بيمارستان انستيتو كانسر – مديريت

61192564

66581624

 

بيمارستان انستيتو كانسر – تلفنخانه

61190

 

3

بيمارستان اميراعلم - رياست

66705390

 

خ سعدي شمالي

 

بيمارستان اميراعلم – مديريت

66708691

 

 

بيمارستان اميراعلم - تلفنخانه

66706108

66706109

 

4

بيمارستان بهارلو – رياست

55669300

 

ميدان راه آهن، ميدان بهداري

بيمارستان بهارلو – مديريت

55648144

 

بيمارستان بهارلو – تلفنخانه

11-55658500

5

بيمارستان بهرامي - رياست

77556969

 

خ دماوند، خ امير‌كيايي،  خ‌قاسم‌آباد

بيمارستان بهرامي – مديريت

77556969

 

بيمارستان بهرامي - تلفنخانه

4-77547971

6

بيمارستان جامع بانوان (آرش)- رياست

77883195

 

فلكه دوم تهرانپارس، خ فرجام، خ باغدارنيا، جنب كلانتري 126

بيمارستان جامع بانوان (آرش) – مديريت

77888752

77888751

10

بيمارستان رازي – رياست

5520300

 

ميدان وحدت اسلامي

بيمارستان رازي- مديريت

55633949

 

بيمارستان رازي – تلفنخانه

55630669

3-55609951

11

بيمارستان روزبه – رياست

55412222

 

خ كارگر‌جنوبي، پائين تر از چهارراه لشکر

بيمارستان روزبه – مديريت

55415999

 

بيمارستان روزبه – تلفنخانه

9-55419151

13

بيمارستان زنان (محب یاس) – رياست

88904172

 

خ كريمخان زند، خ استاد نجات‌الهيشمالي

بيمارستان زنان (محب یاس) – مديريت

88905063

 

بيمارستان زنان (محب یاس) – تلفنخانه

88900002

3-8897761

14

بيمارستان سينا – رياست

66348550

 

خ امام‌خميني نرسيده به ميدان‌حسن‌آباد

بيمارستان سينا – مديريت

66348552

 

بيمارستان سينا - تلفنخانه

9-66348500

15

بيمارستان شريعتي – رياست

84901

84901

خ كارگر شمالي،  روبروي دانشكده اقتصاد

بيمارستان شريعتي – مديريت

84901

84901

بيمارستان شريعتي – تلفنخانه

84901-84901000

21

بيمارستان ضيائيان – رياست

55176816

 

ميدان ابوذر،20متري ابوذر، روبروي شهرداري منطقه 17

بيمارستان ضيائيان – مديريت

55738004

 

بيمارستان ضيائيان – تلفنخانه

55176810-55176811-55176812-55681014         

22

بيمارستان فارابي - رياست

55410048

55418080

خ كارگر جنوبي،  ميدان قزوين

بيمارستان فارابي - مديريت

55410710

 

بيمارستان فارابي - تلفنخانه

6-55414941

9-55410005

23

24

بيمارستان مركز طبي كودكان – رياست

61472051

66929234

انتهاي بلوار كشاورز، خ دكتر محمد قريب

بيمارستان مركز طبي كودكان – مديريت

61472938

66929234

بيمارستان مركز طبي كودكان – تلفنخانه

61479

25

بيمارستان مركز قلب تهران – رياست

88029721

 

خ کارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد

بيمارستان مركز قلب تهران – مديريت

88029725

 

بيمارستان مركز قلب تهران - تلفنخانه

69 – 88029600

26

بيمارستان وليعصر (عج)- رياست

61192300

66581631

انتهاي بلوار كشاورز مجتمع بيمارستاني امام‌خميني

بيمارستان وليعصر (عج)– مديريت

61192346

66581584

بيمارستان وليعصر (عج)- تلفنخانه

61190