فهرست دسترسی سریع

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ EN
کارت پرسنلی

کارت پرسنلی
تاریخ: 1391/08/23 - 09:41

«بسمه تعالی»

 

قابل توجه کلیه پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

*مدارک لازم جهت صدور کارت پرسنلی دانشگاه:

 1-  اصل کارت ملی

2-  اصل شناسنامه

3-  حکم کارگزینی

4-  معرفی نامه از حراست محل خدمت

 

*ضمناً مراکزی که در محیط خدمتی خود حراست ندارند، با به همراه داشتن مدارک ذیل می توانند کارت پرسنلی خود را دریافت نمایند:

 

1-  اصل و کپی کارت ملی

2-  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

3-  کپی حکم کارگزینی

4-  سه قطعه عکس 4*3 پرسنلی

5-  تکمیل تعرفه پرسنلی (این بند در واحد صدور کارت انجام می پذیرد)

 

*صدور کارت المثنی دارای محدودیت بوده و در مرحله اول واریز مبلغ 70000 ریال به شماره حساب 42/27619004 با کد شناسه 1223 نزد بانک ملت شعبه هجرت الزامیست.
 
*ضمنـاً در مرحله دوم، کارت پرسنلی با واریـز مبلغ ذکـر شـده و توقف سه ماهه امکانپذیر می باشد.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             واحد صدور کارت پرسنلی حراست دانشگاه