فهرست دسترسی سریع

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ EN
نظرخواهی بر نسخه پیش نهایی راهنمای رفتار حرفه ای پزشکی

نسخه پیش نهایی راهنمای رفتار حرفه ای پزشکی دانشگاه
تاریخ: 1391/12/19 - 08:20

نسخه پیش نهایی راهنمای رفتار حرفه­ای پزشکی دانشگاه، که پس از دو نوبت نظرخواهی عمومی از اعضاء هیات علمی و فراگیران پزشکی تدوین شده است، جهت دریافت نظرات ذینفعان در وبسایت دانشگاه قرار می­گیرد.

برای دریافت پیش نهایی راهنما اینجا را کلیک نمایید.

از تمامی اعضاء هیات علمی پزشکی، دستیاران و دانشجویان پزشکی دعوت می­شود نظرات خود را بر این نسخه تا آخر 31 فروردین سال جاری به آدرس ذیل ارسال نمایند:

codeofconduct@tums.ac.ir

 

 

                                                                         دانشکده پزشکی