فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
اختلال در سرویس های دانشگاه

اختلال در سرویس های دانشگاه از ساعت 14 الی 22
تاریخ: 1392/04/05 - 08:35

قابل توجه همکاران گرامی :

با توجه به عملیات بهینه سازی ارتباط فیبر نوری دانشگاه

کلیه سرویس های موجود ، امروز چهارشنبه 5/4/92 از ساعت 14 الی 22 دچار اختلال خواهد بود.