فهرست دسترسی سریع

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ EN
چشم انداز و ماموریت دانشگاه

ماموریت دانشگاه
تاریخ: 1395/03/25 - 09:09

  

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران

کسب جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه­های منطقه، الگوی فرهنگی و ارائه­دهنده عادلانه­ترین و کارآمدترین خدمات سلامت و قرارگرفتن میان دویست دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش و پژوهش

مأموریت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سه حوزه اصلی مأموریتی دانشگاه : 1-آموزش و تأمین نیروی انسانی 2- پژوهش و تأمین دانش مورد نیاز 3- ارائه خدمات سلامت

·         ظرفیت­ سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن موردنیاز نظام ارائه خدمات، نظام آموزش و نظام پژوهش سلامت

·         تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی

·         تولیت و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه­ای، ملی و استانی

·         تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی

نوآوری در سه حوزه اصلی مأموریتی دانشگاه و تجاری­سازی در حوزه­های اولویت­دار دانشگاه که داراری مزیت­های نسبی و رقابتی می­باشد

هدف غایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتقاء تأمین سلامت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه

ارزش­های دانشگاه علوم پزشکی تهران

·         رعایت و ترویج ارزش­های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد

·         اهتمام به رعایت اخلاق حرفه­ای

·         شفافیت و پاسخگوئی دانشگاه در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان

·         حفظ و رعایت مالکیت فکری

·         انجام کار گروهی در تمامی سطوح دانشگاهی

·         تفکر استراتژیک در حل مسائل