فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ EN
اطلاعیه

اطلاعیه
تاریخ: 1393/04/30 - 14:17

 

اطلاعيه

 مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات دانشگاه جهت دسترسی اعضاء هیئت علمی و سایر پژوهشگران به منابع الکترونیک، امکاناتی در سامانه جدید V Campusدر نظر گرفته است، که جهت دسترسی (خارج از پردیس دانشگاه) به منابع الکترونیک قابل استفاده خواهد بود. کاربران پس از نصب نرم افزارمربوطه بر روی دستگاه خود و اجرای آن با وارد کردن شناسه و رمز عبور سامانه Off Campus، می توانند با مراجعه به وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه از کلیه خدمات ارائه شده آن استفاده نمایند. یادآور می شود که با اتصال به سامانه مذکور، اینترنت کاربران قطع و تنها از خدمات دانشگاه استفاده خواهند نمود ولذا در صورت تمایل به خروج می بایست حتماً گزینه Hang Upرا انتخاب نمایند( مطالعه راهنمای استفاده از این خدمات اکیداً توصیه می شود). نرم افزار و راهنمای مذکور در وب سایت مدیریت آمار و فنآوری با آدرسhttp://sit.tums.ac.irتحت عنوان: راهنمای دریافت خدمات الکترونیک در دسترس می باشد.

در حال حاضر این خدمت تنها برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه که در سامانه Off Campusدارای شناسه بوده اند تعریف شده است، سایر اعضاء خانواده دانشگاه جهت استفاده در برنامه های آموزشی و پژوهشی خود می توانند  سامانه ارائه خدمات الکترونیک ثبت نام فرمایند.