فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ EN
قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و دومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

.
تاریخ: 1394/06/10 - 12:29

 

ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و دومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به صورت اینترنتی و از طریق سایت  معاونت

آموزشی دانشگاه  به آدرسhttp://education.tums.ac.ir پس از وصول لیست قبولی ها می باشد و  نیازی به  مراجعه

حضوری جهت ثبت نام نمی باشد .در خصوص زمان و  مکان  تقسیم دستیاران در همان سایت اطلاع رسانی خواهد شد.