فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ EN
قابل توجه کاربران محترم

.
تاریخ: 1394/07/22 - 15:37

به علت پاره ای تغییرات در زیرساخت شبکه دانشگاه، برخی از سرویس ها از جمله ایمیل دانشگاهی برای ساعاتی دچار اختلال خواهد بود.