فهرست دسترسی سریع

دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ EN
نظرخواهی در مورد راهنمای رفتار حرفه ای در فضای مجازی

.
تاریخ: 1395/08/22 - 11:22

گسترش فناوری و ارتباطات دیجیتال، حضور و استفاده حرفه‌ مندان پزشکی از فضای مجازی را غیرقابل اجتناب ساخته است. از آن رو که نحوه تعامل در فضای مجازی بر حفظ شأن حرفه ­های علوم پزشکی و اعتماد عمومی به حرفه‌ مندان مؤثر است، دفتر تعهد حرفه­ای دانشگاه با همکاری و مشارکت صاحب­ نظران پزشکی و فناوری اطلاعات، پیش‌نویسی را برای راهنمایی حرفه­ مندان پزشکی در رعایت اصول حرفه ­ای در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از فضای مجازی تدوین نموده است. در جهت اصلاح و تکمیل این پیش‌نویس از اعضاء محترم هیأت علمی، فراگیران گرامی و کارکنان حرف خدمات سلامت دانشگاه دعوت می­شود با مرور نقادانه و ارائه نظرات ارزشمند خود به بهبود این متن کمک نمایند. خواهشمند است نظرات خود را در فایل به صورت ثبت و پیگیری تغییرات (Track changes) ذخیره و به آدرس الکترونیک codeofconduct@tums.ac.irارسال فرمایید.

                                                                                                دفتر برنامه ریزی واجرای راهنمای رفتار حرفه ای

دریافت فایل پیش نویس