فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ EN
مراسم تكريم جناب آقای دکتر حجت زراعتی و معارفه جناب آقای دکتر سیدسینا مرعشی مدیران سابق و جدید آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مراسم تكريم جناب آقای دکتر حجت زراعتی و معارفه جناب آقای دکتر سیدسینا مرعشی مدیران سابق و جدید آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه روز یکشنبه مورخ 13/03/1397 ساعت 11 تا 12 سالن اجلاس واقع در طبقه نهم سازمان مرکزی دانشگاه
تاریخ: 1397/03/12 - 12:24