دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

علیرضا میرباقری

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/a-mirbagheri
تلفن: 00982164053245
فکس: 00982166482654
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پزشكي
فيزيك پزشكي
درباره