دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

فريدون آزاده

اطلاعات تماس
تلفن: +982188951771
آدرس: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پيراپزشكي،گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
هیئت علمی بازنشسته
كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1395/12/02

1.

-


داراي 17 سال سابقه آموزشي در رشته مربوطه با تاكيد بر جنبه هاي مديريت و سازماندهي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني و عضو هيات علم, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دا, تهران , ايران,
1.

تركي


2.

عربي


3.

انگليسي


1.

Library Administration and Information Management


Ministry of Health, State ofBahrain, سخنرانی, Lecturer
2.

Library Administration and Information Work Shop


The Aga Khan University Pakistan, By W.H.O programmed, سخنرانی, Lecturer
3.

Health and Biomedical Information Support: MINISIS orientation by The MINISIS Systems Group at the International Development Re


by W.H.O. Programme, Ottawa, Canada , سخنرانی, Lecturer

مقالات

Farsi

1.

"بررسي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مقايسه آنها با استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران


Authors: فريدون آزاده ,
در مجموعه مقالات پنجمين سمينار كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ايران, Vol.9-11, Year. مهر ماه 1379,
2.

معرفِِِِي و بررسِِِِي دائره المعارف كامپِِِِيوتر


Authors: فريدون آزاده ,
كتاب ماه (كلِِِِيات) , Vol. سال 9, No.ش 100-99, Year. فروردِِِِين 1385, Number of Page:100-96
3.

ارزيابي وبگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس معيارهاي وب سنجي در سال 2008


Authors: فريدون آزاده ,
پياورد سلامت, Vol. دوره 2, No.ش 4, Year. زمستان 1387, Number of Page:27-36
4.

.نسخه هاي خطي در پژوهشهاي تاريخي و تصحيح متون


Authors: فريدون آزاده ,
نشريه نامه بهارستان - مجله مطالعات و تحقيقات نسخه هاي خطي, Vol.سال اول, No.شماره 2 , Year. زمستان 1379, Number of Page:111- 114
5.

جامعه اطلاعاتي و كشورهاي در حال توسعه و موانع پيش رو


Authors: فريدون آزاده ,
مجموعه مقالات اولين همايش كتابخانه و تكنولوژي اطلاعات .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل, Year. خرداد 1383,
6.

بررسي اجراي طرح تهيه ميكروفيلم از نسخه هاي خطي كتاخانه مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آ ن با سالهاي قبل از اجراي طرح


Authors: فريدون آزاده ,
ارايه شده به اولين سمينار نسخه هاي خطي در ايران، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي., Vol.1-2, Year. خرداد 1379,
7.

طرح ادغام سرشاخه خوشه طب سنتي ايران در ساختار ابر اصطلاحنامه نظام زبان واحد پزشكي


Authors: فريدون آزاده ,
پياورد سلامت, Vol. دوره 2, No.ش 67, Year. پاييز 1387, Number of Page:3-74
9.

مشروح مذاكرات مجلس و طرح الكترونِِِِيكِِِِي كردن آن از ابتدا تا كنون


Authors: فريدون آزاده ,
پِِِِيام بهارستان, Vol.سال 5, No. ش 57, Year. اسفند 1384, Number of Page:4-2
10.

طرح نقشه نمايى مفاهيم طبّ سنّتى ايران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبكه معنايي«(UMLS) نظام زبان واحد پزشكى


Authors: فريدون آزاده ,
مديريت سلامت, Vol. دوره 13, No. شماره 41, Year. 1389, Number of Page:53-6
11.

طرح نقشه نمايي مفاهيم طب سنتي ايران در ساختار ابر اصطلاحنامه و شبكه معنايي نظام زبان واحد پزشكي


Authors: فريدون آزاده ,
نشريه مديريت سلامت, Vol.13, No.411, Year. 1389, Number of Page:53-62
13.

مديريت زمان براي كتابداران


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان, Vol.ش 25, Year. 1382,
14.

پاسداري از ميراث فرهنگي به عهده همه مردم است


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان, Vol.ش 26, Year. 1382,
15.

يادكردي از استاد فرزانه عبدالحسين زرين كوب


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان, Vol.ش 27, Year. 1382,
16.

كاغذ: در گذشته و حال


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان , Vol.ش 16, Year. 1381,
20.

پيشنهاد تشكيل مركز ملي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ايران


Authors: فريدون آزاده ,
:نشريه علمي در تحقيقات كتابشناسي ، كتابداري و اطلاع رساني، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران, Vol.سال 34, No.دفتر 34, Year. 1379, Number of Page:83-106
21.

كتابخانه هاي مجالس و خدمات پژوهشي


Authors: فريدون آزاده ,
مجموعه مقالات پيرامون كتابخانه هاي مجالس, Year. 1377,
23.

بررسي صحت استنادها در پايان نامه هاي دكتري تخصصي پزشكي تبريز


Authors: فريدون آزاده ,
پذيرش چاي براي نشريه مديريت و اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,
24.

LISM مدلي براي خود ارزيابي كتابخانه هاي عمومي


Authors: فريدون آزاده ,
پذيرش چاپ در نشريه علمي و پژوهشي اطلاع شناسي. طي نامه 923 سردبير نشريه,
27.

نقدي بر كتاب" طراحي برنامه درسي كتابداري و اطلاع رساني


Authors: فريدون آزاده ,
كتاب ماه(كليات),
28.

مطالعه و بررسي" نشريه نقد و بررسي كتاب فرزان


Authors: فريدون آزاده ,
كتاب ماه(كليات) ,
29.

خروج نسخه هاي خطي و اشياء عتيقه در عهد قاجار


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان,
30.

ميزگرد نقد و بررسي دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني


Authors: فريدون آزاده ,
كتاب ماه (كليات),
32.

سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان,
33.

بهره گيري از اطلاعات در جامعه اطلاعاتي


Authors: فريدون آزاده ,
پيام بهارستان,
34.

معرفي و نقد دانشنامه مشاهير يزد


Authors: فريدون آزاده ,
كتاب ماه (كليات),

English

1.

Content analysis- based studies of Iranian literature for children and young adults, 1974-2007: A review


Authors: فريدون آزاده ,
IFLA journal, Vol.36, No.2, Year. 2010, Number of Page:166-175
2.

The development of union cataloged in Iran: the need for a web based catalogue


Authors: فريدون آزاده ,
Vol.38, No.2, Year. 2010, Number of Page: 118-125
3.

Seyed Asharafodin Gilani(Nasim-e- Shomal) a satirical poet in the guise of a journalist


Authors: فريدون آزاده ,
IFLA News paper, No.13, Year. 2005, Number of Page:3-5

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The library and Research Center of the Islamic Legislative Assembly: Providing the information needs of members of parliament


70th IFLA General Conference and Council. Pre conference meeting
Location: Valparaiso, Chile,
. August, 17-19
Authors: فريدون آزاده ,
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

Parliament library of I.R. IRAN: history and services


Location: Germany,
2003
Authors: فريدون آزاده ,
Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

عضو هيات موسس انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ايران


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1372 تا كنون
Top