دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

بهرام حقی آشتیانی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پزشكي
داخلي اعصاب
بیمارستان
فيروزگر
درباره
آخرین به روزرسانی: 1392/02/18

Top