Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Sama Bitarafan

Contact Information
Tel: 66948899
Fax: 66581558
Academic Rank
Associate Professor
School
Medicine
Neurology
Hospital
Imam Khomeini
Research Center
Iranian Center for Neurological Research
About
CV last edited on: 2020/18/08

1.

MD


پزشکی حرفه ای, دانشگاه علوم پزشکی ایران, تهران, ایران, شهریور 1383
Thesis Title:بررسی شیوع عوارض خارج مفصلی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت
Supervisor:سرکار خانم دکتر فاطمه شیرانی
2.

Ph.D


تخصص علوم تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده تغذیه, تهران, ایران, شهریور 1392
Thesis Title:تاثير مكمل ياري ويتامين آ بر فعالیت، پيشرفت بيماري و بیان ژن گیرنده های رتینوئیک اسید در سلول های پلی مورفونوکلئر در افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسكلروزیز
Supervisor:جناب آقای دکتر علي اکبر صبور يراقي، جناب آقای دکتر محمد حسین حریرچیان
1.

انگلیسی


Speaking: Good, Reading: Good, Writing: Native

سمت اجرايي

1.

رابط پژوهشی با معاونت پژوهشی بیمارستان امام خمینی


مرکر تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 1393

Scientific Position

1.

رابط مرکز با دفتر ارتباط با صنعت


مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب,
2.

عضو شورای پژوهشی


مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 1395

Executive Position

1.

رابط پژوهشی با پژوهشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه


مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب,

M.S

1.

کارورزی تغذیه بالینی و رژیم درمانی


سال 97 مجتمع بیمارستانی امام خمینی,M.S.
2.

سمینار یا سیستماتیک ریویو


سال 97 دانشکده تغذیه,M.S.

MD

1.

علوم تغذیه


93/11/1-94/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده د,MD.
2.

علوم تغذیه


93/7/1-93/10/30 دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده د,MD.
3.

علوم تغذیه


93/7/1-93/10/30 دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پ,MD.

B.Sc

1.

علوم تغذیه


93/11/1-94/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده ب,B.Sc.
1.

رویکرد تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های قلبی1 و 2


گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران, سخنرانی, Lecturer
2.

آموزش استفاده از نرم افزار اندنوت


دانشگاه علوم پزشکی تهران, بیمارستان ضییائیان, 94/12/20 94/12/20, سخنرانی, Lecturer
3.

تغذیه در صرع/ رژیم کتوژنیک


دانشگاه علوم پزشکی تهران/دانشکده طب سنتی, دانشکده طب سنتی, 94/11/8 94/11/8, سخنرانی, Lecturer
4.

کمبودهای تغذیه ای در ام اس


دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکز تحقیقات ام اس سینا, مرکز تحقیقات ام اس سینا, 94/3/21 94/3/21, سخنرانی, Lecturer
5.

کنفرانس یکروزه تغذیه و صرع


دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 94/10/24 94/10/24, سخنرانی, Lecturer
6.

کارگاه دو روزه مقاله نویسی


دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 94/10/2 94/10/3, سخنرانی, Lecturer
7.

آشنایی با نرم افزار Endnote


دانشگاه علوم پزشکی قم, دانشکده پزشکی, 94/5/14 94/5/14, سخنرانی, Lecturer
8.

سمینار تغذیه و علوم اعصاب


مرکز علوم اعصاب شفاء, بیمارستان خاتم الانبیاء, نقش تغذیه در اختلالات شناختی, 92/11/30 92/11/30, سخنرانی, Lecturer
9.

کارگاه پروپوزال نویسی


دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, 93/12/20 93/12/20, سخنرانی, Lecturer
10.

کارگاه آموزش نرم افزار اندنوت


دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, 93/11/15 93/11/15, سخنرانی, Lecturer
11.

کارگاه مقاله نویسی


دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی, 93/9/26 93/9/26, سخنرانی, Lecturer
1.

بررسی و مقایسه میزان دریافت مواد مغذی بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس با افراد سالم وتعیین ارتباط آن با شدت علایم بالینی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران (کلینیک تغذیه بیمارستان امام خمینی و شریعتی) در سال 96-


Status: Running, Executers: دکتر سماء بیطرفان، استاد نفیسی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران, 96-98
2.

مرور سیستماتیک و فرا تحلیلی برای ارزیابی الگوی پاسخ سایتوکاین ها به مکمل یاری ویتامین A در بیماری های التهابی در کارآزمایی های بالینی تصادفی شده


Status: Running, Executers: دکتر سماء بیطرفان، استاد حریرچیان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران, 97-98
3.

مرور نظام مند و فرا تحلیلی برای ارزیابی شیوع نوع فامیلیال بیماری مولتیپل اسکلروزیس


Status: Completed, Executers: دکتر سماء بیطرفان، استاد حریرچیان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران, 96-97
4.

بررسی تاثیر مکمل یاری با مولتی ویتامین مینرال فرموله شده بر اساس شواهد در دسترس بر میزان خستگی و سطح سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به ام اس


Status: Running, Executers: دکتر سماء بیطرفان، دکتر محمد علی صحراییان، دکتر محمدحسین حریرچیان، , Sponser: شرکت دارویی سیناژن/ ارتباط با صنعت, Location: مرکز تحقیقات ام اس سینا، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 94-95
5.

ارزیابی و مقایسه وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب با استفاده از شاخص های آزمایشگاهی، بدو بستری و زمان ترخیص از بخش های‌ مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی


Status: Running, Executers: سماء یسطرفان، پیام صراف, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب,
6.

تاثير مكمل ياري ويتامين آ بر بيان ژن سايتوكاين هاي التهابي در افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسكلروز


Status: Completed, Executers: دکتر نیاز محمد زاده هنرور، دکتر صبور یراقی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده تغذیه، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, Main Partners: دکتر سماء بیطرفان،........., 1389-1390
7.

تاثير مكمل ياري ويتامين آ بر سيستم ايمني در افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسكلروز


Status: Completed, Executers: دکتر علی اکبر صبور یراقی، دکتر سیما جعفری راد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده تغذیه، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, Main Partners: دکتر سماء بیطرفان،........., 1388-1389
8.

تاثير مكمل ياري ويتامين آ بر بيان ژن گيرنده هاي رتينوئيک اسید در سلول هاي PBMCدر افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسكلروز


Status: Completed, Executers: دکتر سماء بیطرفان، محمدحسین حریرچیان، دکتر علی اکبر صبور یراقی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده تغذیه، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 1390-1391
9.

تاثير مكمل ياري ويتامين آ بر فعاليت، پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسكلروز


Status: Completed, Executers: دکتر سماء بیطرفان، محمدحسین حریرچیان، دکتر علی اکبر صبور یراقی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده تغذیه، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, 1388-1390
10.

بررسي شيوع تظاهرات خارج مفصلي در بيماران روماتوئيد آرتريت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم طي سال هاي 1371 الی 1381


Status: Completed, Executers: خانم دکتر شیرانی، دکتر سماء بیطرفان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی ایران, Location: دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1382-1383
11.

بررسی ارتباط سابقه کاهش وزن شدید و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروز در مراجعین به درمانگاه بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 1393 الی 1395


Status: Running, Executers: دکتر سماء بیطرفان، محمدحسین حریرچیان, Sponser: مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیمارستان امام خمینی و سینا, 94/2/1

مشاور

1.

بررسی دریافت های رژیمی بیماران تحت کموتراپی یا رادیوتراپی و ارتباط آنها با موکوزیت دهان و دندان در بیماران مراجعه کننده بیمارستان امام خمینی (ره) طی سال های 98-96


آیسان سبحانی فر,
MD, پزشکی,
2.

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس که در سال 96 به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه می کنند


کیانا امانی,
MD, پزشکی عمومی,
3.

بررسی میزان اثرگذاری تجویز ملاتونین در مقایسه با تجویز NSAID، در کاهش تواتر سردرد بیماران مبتلا به میگرن قاعدگی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1396


الهام محمدیحیی,
Resident, تخصص نورولوژی,
4.

غربالگری بیماری پومپه به روش Dried blood spot در بیماران مبتلا به میوپاتی بدون علت قطعی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1381تا 1394 با کد 8911215101


آزاده شیری احمدابادی,
MD, پزشکی حرفه ای,

راهنما

1.

فرا تحلیلی برای ارزیابی الگوی پاسخ سایتوکاین ها به مکمل یاری ویتامین A در بیماری های التهابی در کارآزمایی های بالینی تصادفی شده


نگار فیروزه,
MD, پزشکی,
2.

بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1370-1398


الناز شصتی,
MD, پزشکی,
3.

بررسی میزان شیوع فامیلیال مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلنیک ام اس بیمارستان امام خمینی طی سال های۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸


شهرزاد سید باقری,
MD, پزشکی,
4.

فرا تحلیلی برای بررسی ارتباط بین مصرف ماهی و امگا-3 با خطر بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) و بررسی آن از دیدگاه طب ایرانی


ایمان آذر همایون,
MD, پزشکی,
5.

بررسی میزان تغییرات وزن و عوامل موثر بر آن پس از جراحی وقفه تنفسی و تاثیر کاهش وزن بر بهبود وضعیت بیماران در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال های 97- 98


آبتین انصاری,
MD, پزشکی,
6.

بررسی میزان سطح سرمی ال-کارنیتین و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه های ای ال اس شریعتی و نوروماسکولار امام خمینی در طی سالهای 1398-1399


رضا تیموری,
MD, پزشکی,
7.

بررسی تاثیر کورکومین , ویتامین D و اثر توام آنها بر بیان ژنهای FOXP3 ، T-bet وINF-Ɣ وفراوانی سلول TH1در PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس


مهدیه فصیحی,
M.S, پاتوبیولوژی,
8.

بررسی تاثیر کورکومین ، ویتامین D و اثر توام آن ها بر فراوانی سلول های Th17 و Treg و بیان ژن های RORγt و IL-17 در PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)


مهسا صمیمی بدابی,
M.S, پاتوبیولوژی,
9.

بررسی تاثیر فرم فعال ویتامین D (کلسی تریول) بر بیان و متیلاسیون ژن FOXP3 و بیان ژن عوامل رونویسی و سایتوکاین های سلولهای Treg، Th17 و Th9 در سلولهای T طحال موش مبتلا به Experimental Autoimmune Encephalomyelitis


مونا اورعی,
Ph.D, پاتوبیولوژی,
10.

بررسی میزان دریافت مواد مغذی در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با شدت علایم بالینی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران (کلینیک تغذیه بیمارستان امام خمینی و شریعتی) در سال 96-98


مسعود دینداری پاریزی,
MD, پزشکی عمومی,

Farsi

1.

تغذیه و مولتیپل اسکلروزیس


Authors: دکتر سماء بیطرفان، دانش سلطانی، دکتر نیاز محمدزاده، تحت نظر استاد محمد حسین حریرچیان
Publisher: انتشارات آرتین طب , 1394, تالیف

Farsi

1.

تغذیه روده ای


Authors: سعید حسینی، مریم امینی، سماء بیطرفان، مریم خسروی، خدیجه میرزایی، اسمائیل یوسفی راد
فارسی, Publisher: انتشارات ویستا, 1390, ترجمه
2.

چاقی (برای پزشکان و پیراپزشکان)


Authors: گروهی از متخصصان رشته های مختلف از جمله تغذیه (سماء بیطرفان)
فارسی, Publisher: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, 1392, تالیف
3.

کتاب چاقی (برای عموم)


Authors: گروهی از متخصصان رشته های مختلف از جمله تغذیه (سماء بیطرفان)
فارسی, Publisher: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم , 1392, تالیف

Papers

English

1.

A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials to evaluating the trend of cytokines to vitamin A supplementation in autoimmune diseases


Authors: Mohammad Hossein Harirchian a, 1, Zinat Mohammadpour a, b, 1, Farzad Fatehi a, Negar Firoozeh a, Sama Bitarafan
Clinical Nutrition,
2.

the mechanisms of action of omega-3 fatty acids in migraine


Authors:
Iranian journal of neurology, Year. 2017,
3.

Worldwide Prevalence of Familial Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis


Authors: * Mohammad Hossein Harirchian , Farzad Fatehi , Payam Sarraf , Niyaz Mohammadzadeh Honarvar , Sama Bitarafan
Multiple Sclerosis and Related Disorders, Vol.20, Year. 2017, Number of Page:43-47
5.

The Rate of Headache after Caesarean Section and the Size of Needle for Spinal Anesthesia: Clinical Trial


Authors: Maryam Khooshideh, Ali Shahriari and Sama Bitarafan
International Journal of Neurorehabilitation , Year. 2017,
6.

Is Magnesium Sulphate more Effective than Placebo in Prevention of Seizure in Mild Preeclampsia? A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial


Authors: Maryam Khooshideh, Batol Teimori and Sama Bitarafan
International Journal of Neurorehabilitation, Year. 2017,
7.

The Rate and Severity of Headache after Caesarean Section under Spinal Anaesthesia are decreased by Hypertonic Solutions: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial


Authors: Maryam Khooshideh, Ali Shahriari and Sama Bitarafan
International Journal of Neurorehabilitation , Year. 2017,
8.

The first attack of multiple sclerosis presented immediately after voluntary and intensive weight loss: A case series


Authors: Sama Bitarafan1, Kiana Amani1, Mohammad Ali Sahraian2, Payam Sarraf1, Danesh Soltani1, Abdorreza Naser Moghadasi2, Mohammad Hossein Harirchian
Iranian Journal of Neurology, Year. 2017,
9.

Dairy Products Consumption in Multiple Sclerosis Patients: Useful or Harmful


Authors: Mohammad Hossein Harirchian1, Sama Bitarafan1*and Niyaz Mohammadzadeh Honarvar2
International Journal of Neurorehabilitation, Vol.3, No.3, Year. 2016,
10.

Retinyl palmitate supplementation modulates T-bet and interferon gamma gene expression in Multiple Sclerosis patients


Authors: niyaz mohammadzadeh honarvar; Mohammad Hossein Harirchian; Mina Abdolahi; elahe abedi; Sama Bitarafan; Fariba Koohdani; Feridoun Siassi; Mohammad Ali Sahraian; Reza Chahardoli; mahnaz zareei; Eisa Salehi; maziyar geranmehr; Ali Akbar Saboor-Yaraghi
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2016,
11.

Nutritional aspects of treatment in epileptic patients


Authors: Danesh Soltani,Majid Ghaffar pour , Abbas Tafakhori, Payam Sarraf, *Sama Bitarafan
Iranian Journal of Child Neurology, Year. 2016,
12.

Molecular mechanisms of the action of vitamin A in Th17/Treg axis in Multiple Sclerosis


Authors: MINA ABDOLAHI Parvaneh Yavari NIYAZ MOHAMMADZADEH HONARVAR SAMA BITARAFAN Maryam Mahmoudi Ali Akbar Saboor-Yaraghi
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2015,
13.

Impact of Vitamin A Supplementation on Disease Progression in Patients with Multiple Sclerosis


Authors: Sama Bitarafan MD, PhD1, Aliakbar Saboor-Yaraghi PhD2, Mohammad-Ali Sahraian MD3, Shahriar Nafissi MD4, Mansoureh Togha MD5, Nahid BeladiMoghadam MD6, Tina Roostaei MD3, Fereydoun Siassi MD7, Mohammad-Reza Eshraghian MD8, Hossein Ghanaati MD9, Sima Jafarirad PhD10,11, Behrouz Rafiei MS9, Mohammad-Hossein Harirchian MD•1
Arch Iran Med, Year. 2015,
14.

The impact of Vitamin A supplementation on Psychiatric manifestations of Multiple Sclerosis; A double blind placebo control clinical trial


Authors: , , , Sama Bitarafan, Aliakbar Saboor-Yaraghi, Mohammad-Ali Sahraian, Shahriar Nafissi, Mansoureh Togha, Nahid Beladi Moghadam, Tina Roostaei, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar, Danesh Soltani, Mohammad-Hossein Harirchian
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, Year. 2015,
15.

The Effect of Vitamin A Supplementation on Forkhead box P3 (FoxP3) and Transforming Growth Factor- beta (TGF-β) Gene Expression in Avonex-Treated Multiple Sclerotic Patients


Authors: Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Mohammad Hossein Harirchian, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar, Sama Bitarafan, Mina Abdolahi, Feridoun Siassi, Eisa Salehi, Mohammad Ali Sahraian, Mohammad Reza Eshraghian, Tina Roostaei, Fariba Koohdani
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2015,
16.

Dietary intake of nutrients and its correlation with fatigue in multiple sclerosis patients


Authors: Bitarafan, Sama Harirchian, Mohammad-Hossein Nafissi, Shahriar Sahraian, Mohammad-Ali Togha, Mansoureh Siassi, Fereydoun Saedisomeolia, Ahmad Alipour, Elham Mohammadpour, Nakisa Chamary, Maryam
Iranian journal of neurology, Year. 2014,
17.

The effect of vitamin a supplementation on disease progression, cytokine levels and gene expression in multiple sclerotic patients: study protocol for a randomized controlled trial


Authors: Harrirchian, Mohammad Hassan Honarvar, Niyaz Mohammadzadeh Koohdani, Fariba Bitarafan, Sama Siassi, Fereydoon Jafarirad, Sima Abdolahi, Mina Salehi, Eisa Saharian, Mohammad Ali Rouystaee, Homa
Acta Medica Iranica, Year. 2014,
18.

Impact of vitamin A supplementation on RAR gene expression in multiple sclerosis patients


Authors: Bitarafan, Sama Harirchian, Mohammad Hossein Sahraian, Mohammad Ali Keramatipour, Mohammad Moghadam, Nahid Beladi Togha, Mansoureh Nafissi, Shahriar Siassi, Fereydoun Eshraghian, Mohammad Reza Honarvar, Niyaz Mohammadzadeh
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2013,
19.

The effect of vitamin a supplementation on biochemical parameters in multiple sclerosis patients


Authors: Jafarirad, Sima Siassi, Fereydoon Harirchian, Mohammad-Hossein Amani, Reza Bitarafan, Sama Saboor-Yaraghi, Aliakbar
Iranian Red Crescent Medical Journal, Year. 2013,
20.

In Vitro Effect of Human Serum and Fetal Calf Serum on CD4+ T Cells Proliferation in Response to Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) in Correlation with RBP/TTR Ratio in Multiple Sclerotic Patients


Authors: Honarvar, Niyaz Mohammadzadeh Harrirchian, Mohammad Hossein Siassi, Fereydoon Rad, Sima Jafari Abdolahi, Mina Bitarafan, Sama Salehi, Eisa Sahraian, Mohammad Ali Eshraghian, Mohammad Reza Saboor-Yarghi, Ali Akbar
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2013,
21.

The effect of vitamin a supplementation on retinoic acid-related orphan receptor γt (RORγt) and interleukin-17 (IL-17) gene expression in avonex-treated multiple sclerotic patients


Authors: Honarvar, Niyaz Mohammadzadeh Harirchian, Mohammad Hossein Koohdani, Fariba Siassi, Feridoun Abdolahi, Mina Bitarafan, Sama Salehi, Eisa Sahraian, Mohammad Ali Eshraghian, Mohammad Reza Saboor-Yarghi, Ali Akbar
Journal of Molecular Neuroscience, Year. 2013,
22.

The effect of vitamin A supplementation on stimulated T-cell proliferation with myelin oligodendrocyte glycoprotein in patients with multiple sclerosis


Authors: Jafarirad, Sima Siassi, Fereydoon Harirchian, Mohammad-Hossein Sahraian, Mohammad-Ali Eshraghian, Mohammad-Reza Shokri, Fazel Amani, Reza Bitarafan, Sama Mozafari, Sabah Saboor-Yaraghi, Aliakbar
Journal of neurosciences in rural practice, Year. 2012,

Abstracts and Presentations

English

1.

Impact of Vitamin A Supplementation on Disease Progression in Patients with Multiple Sclerosis


دوازدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی مازندران,
Date: 94/08/21-94/08/22
Authors: Sama Bitarafan,Aliakbar Saboor-Yaraghi,Mohammad-Ali Sahraian, Mohammad-Hossein Harirchian
Type : Poster, Participant,
2.

Effect of Vitamin A Supplementation on Psychiatric Manifestations of Multiple Sclerosis: A Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial


پوستر برتر در دوازدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی مازندران,
Date: 94/08/21 -94/08/22
Authors: Sama Bitarafan, Aliakbar Saboor-Yaraghi, Mohammad-Ali Sahraian, Danesh Soltani, Shahriar Nafissi, Mansoureh Togha,Nahid Beladi Moghadam, Tina Roostaei, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar,and Mohammad-Hossein Harirchian
Type : Poster, Participant,
3.

Impact of Vitamin A Supplementation on RAR Gene Expression in Multiple sclerosis patients


دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران
Location: برج میلاد تهران,
Date: 9/2/93-12/2/93Type : خلاصه, Journal: Journal of Molecular Neuroscience, Lecturer,
1.

journal of biology and today world


Editorial Board Member (English Language Journal),
2.

Sensory System Journal


Editorial Board Member (English Language Journal),
3.

Journal of Neuroinformatics and Neuroimaging


2016- Editorial Board Member (English Language Journal),
4.

International Journal of Neurorehabilitation


95/3/20- Editorial Board Member (English Language Journal),
5.

iranian journal of neurology


داور,
1.

آموزش بیمار


97 و 96, مجتمع بیمارستانی امام خمینی,
1.

انجمن تغذیه ایران


Activity Type:سایر
1. تغذیه بالینی و تغذیه سلولی-مولکولی در بیماری های مغز و اعصاب
2. تغذیه و مالتیپل اسکلروزیز
Top