دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

رسول ديناروند

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/dinarvand
تلفن: +98 21 66959095
فکس: +98 21 66959096
آدرس: تهران- دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، گروه فارماسيوتيكس، صندوق پستي 6451-14155
دكتر رسول ديناروند
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
داروسازي
فارماسيوتيكس
درباره