Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Fariba Koohdani

Contact Information
Tel: 021-88962357
Academic Rank
Professor
School
Nutritional Sciences and Dietetics
About
CV last edited on: 2018/07/02

1.

Fellowship


علوم تغذیه, Guelph, انتاریو, کانادا,
2.

Ph.D


علوم تغذیه, علوم پزشکی تبریز, تبریز , ایران,
3.

MSPH


علوم بهداشتی در تغذیه, علو م پزشکی تهران, تهران, ایران, 1368

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

مسئول آزمایشگاه ژنومیک تغذیه


دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1389-تا کنون
2.

عضو كميته علمي و فني آزمايشگاه جامع تحقيقات


دانشگاه علوم پزشكي تهران,
3.

عضویت در گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت


فرهنگستان علوم پزشکی,
4.

عضو هیات مدیره انجمن علمی تغذیه ایران


انجمن تغذیه ایران,

سمت اجرايي

1.

معاون پژوهشی


دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1391-تاکنون

Scientific Position

1.

عضو وابسته پژوهشگاه غدد و متابوليسم


دانشگاه علوم پزشکی تهران,

Ph.D

1.

تغذیه سلولی مولکولی


1389-تا کنون دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,Ph.D.
2.

ژنتیک سرطان


1384 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی,Ph.D.
3.

روش تحقیق


1390-تا کنون علوم پزشکی تهران,Ph.D.
4.

روش تحقیق پيشرفته


1392 علوم پزشکی تهران,Ph.D.

M.Sc

1.

تغذیه پیشرفته


1390-تا کنون علوم پزشکی تهران,M.Sc.
2.

مباحث جاری تغذیه


1388-تا کنون علوم پزشکی تهران,M.Sc.
3.

روش تحقیق


1390-تا کنون علوم پزشکی تهران,M.Sc.

M.S

1.

تغذیه اساسی 1


1389-تا کنون علوم پزشکی تهران,M.S.
2.

روش تحقیق


1385-تا کنون دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک,M.S.
3.

روشهای ارزیابی وضع تغذیه جامعه


1388-تا کنون دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران,M.S.

MD

1.

روش تحقیق


1369-1378-1384 تا کنون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی,MD.
2.

روش تحقیق


1384-تا کنون دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم ,MD.
3.

اصول کلی تغذیه


1385-تا کنون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی,MD.
4.

بهداشت خانواده


1372-1378 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی,MD.
5.

تنظیم خانواده


1376-1378 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم ,MD.

Resident

1.

روش تحقیق


1384-تاکنون دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک,Resident.

B.Sc

1.

تغذیه بالینی


1369-1370 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه,B.Sc.
1.

همايش هفته همكاريهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و بريتانيا (كارگاه ژنتيك سرطان)


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران, تالار مركز تصويربرداري وليعصر (عج), 24 شهريور 1385 26 شهريور 1385,
2.

كارگاه آموزشي فرآيند آموزش در علوم پزشكي


مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران, 11 مهر 1377 15 مهر 1377,
3.

كارگاه آموزشي Scientific writing پيشرفته


معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران , 13 مهر 1385
4.

كارگاه آموزشي Reference Management End Note


معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران , 27 مهر 1385
5.

كارگاه آشنايي با كامپيوتر و آموزش سيستم عامل Dos


دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران, 6 مهر 1370 2 آبان 1370,
6.

كارگاه استفاده از روشهاي اپيدميولوژيك در بررسي بيماريهاي ژنتيكي


گروه ژنتيك انساني , دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران, 9 ارديبهشت 1380 22 ارديبهشت 1380,
7.

ششمين كارگاه آموزشي روش تحقيق


دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران , 12 ارديبهشت 1371 17 ارديبهشت 1371,
8.

سيزدهمين كارگاه آموزش تغذيه با شير مادر


مركز كشوري ترويج تغذيه با شيرمادر, مركز پزشكي مهديه , 1 خرداد 1372 6 خرداد 1372,
9.

سمينار بازآموزي هفته بهداشت رواني


معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران , 13 آبان 1377
10.

سمينار بازآموزي جمعيت و تنظيم خانواده


دانشكده پزشكي دانشگاه تهران , تالار ابن سينا , 3 بهمن 1373
11.

چهاردهمين كارگاه خدمات اوليه بهداشتي


مركز آموزش و تحقيقات بهداشتي بندرعباس, 13 بهمن 1376 16 بهمن 1376,
1.

بررسی تاثیر رژیم غذایی کم انرژی با فیبر متوسط بر سطح سرمیapo A5 و apo C2 در بیماران دیابتی چاق دارای ژنوتیپCC و TT/TC ژن apo a2


Status: Running, Location: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران,
2.

مقایسه تاثیر رژیم غذایی کم انرژی با فیبر متوسط بر سطح سرمی برخی از فاکتورهای التهابی و بیان ژن PTX3,VCAM1,ICAM1 در بیماران دیابتی نوع 2 چاق و اضافه وزن دارای ژنوتیپ CC و TT/TC ژن APOA2


Status: Running, Location: پردیس بین الملل دانشگاه-معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران,
3.

بررسي اثر مكمل ياري DHA بر سطوح سرمي ApoA1، ApoA2، ApoB48، ApoC3 در بيماران ديابتي نوع دو


Status: Running, Location: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران,
4.

مقایسه اثر رژیم غذایی کم چرب و غنی از فیبر بر برخی مسیرهای التهابی , نماگرهای آنتی اکسیدانی و پیراسنج های قند و لیپید در بیماران دیابتی چاق دارای ژنوتیپ CC و TT/TCژن APOA2


Status: Running, Location: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران,
5.

مقایسه اثر رژیم های غذایی پر چرب و معمولی حاوی رزوراترول با رژیم غذایی محدود از کالری بر نوروژنز و مرگ سلولی در هیپوتالاموس مدل حیوانی چاقی القاء شده توسط رژیم غذایی


Status: Running, Location: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران,
6.

درمان پزشکی و تغذیه ای در بیماری دیابت نوع 1


Status: Completed, Location: دفتر همکاری دانشگاه و صنعت,
7.

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ CETP Taq1B و مقدار چربی دریافتی بر سطح HDL در افراد دارای اختلالات لیپیدی (TG و TC) بالا و طبیعی مبتلا به دیابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
8.

بررسي اثر مصرف مكمل DHA بر فاكتورهاي مؤثر بر ضخامت رگي و پروليفراسيون سلول هاي عضله صاف جدار انتيما در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2


Status: Completed, Location: 1-دانشکده علوم تغذيه و رژيم-شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 2-پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم ,
9.

بررسي فاکتورهاي التهابي در واريانس هاي ژنتيکي آپوليپوپروتئين A - II در بيمآرآن چآق و غير چآق ديآبتيك نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
10.

بررسی ارتباط متقابل دریافت چربی و ژنوتیپ¬های مختلف Apo¬B EcoRI بر میزان پروفایل لیپید، (LP(a و لپتین پلاسما در بیماران دیابتی نوع2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
11.

بررسی فراوانی ژنوتیپ Apo B و رابطه آن با چاقی عمومی، مرکزی، فراسنج های قند و لیپید و سطح سرمی لپتین،آدیپونکتین و گرلین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
12.

بررسی فراواني ژنوتیپ هاي APO A-II و رابطه متقابل اين ژنوتیپ ها و دريافت چربي هاي اشباع شده با چاقي عمومي و مركزي ، فراسنج هاي قند و ليپيد و سطوح لپتين، آديپونكتين و گرلين در افراد مبتلا به دیابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
13.

بررس تاثير مکمل¬ياري با امگا 3 و توام امگا 3 و ويتامين E بر بيان ژن آديپونکتين و گيرنده¬هاي آن در سلول¬هاي تک¬هسته¬اي خون محيطي مردان مبتلا به بيماري عروق کرونري قلب (CAD)


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
14.

مقايسه اثرات هسپرتين، نوبيتلين و لتروزول به تنهايي و توام بر بيان و فعاليت آروماتاز در رده سلولي سرطاني پستان MCF-7


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
15.

بررسي اثر جنيستئين و ال- کارنيتين و توأم آن ها بر بيان ژني HMG-COA ردوکتاز، LDLr، CPT-1 و PPAR-α سلول کبدي و برخي سايتوکاين هاي التهابي سرم در سندروم نفروتيک تجربي


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم-شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
16.

بررسی پراكسيداسيون ليپيدي و تعادل آنتي اكسيداني در واریانس های ژنتیکی آپوليپوپروتئين 256T/C) A-II) در بیماران چاق و غیر چاق دیابتی نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
17.

بررسی مسیر های احتمالی تاثیر دریافت مکمل آنالوگ ویتامی D بر تغییرات ِپروتئین های PGC-1, PPARγ و نسفاتین دخیل در میزان متابولیسم افراد چاق


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
18.

بررسي تأثير مصرف مكمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر فعاليت‌هاي سرمي پارااكسوناز-1(PON1)، و هموسيستئين تيولاكتوناز، و سطوح سرمي برخي از نشانگرهاي التهاب عروق، و بیان ژنPON2 در PBMCدر افراد مبتلا به ديابت نوع


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
19.

بررسی اثر مصرف مکمل امگا 3 بر سطح سرمی پروتئین تحریک کننده اسیلاسیون ASP، لیپوکالین-2، ÷روتئین متصل شونده به رتینول-4 (RBP4) و بیان ژن کیرنده ASP(C5L4) در گلبولهای سفید در بیماران مبتلا به دیابت نوع


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
20.

بررسي تاثير مكمل ياري با امگا 3 بر سطوح سرمي و بيان ‍نهاي IGF-1 & IGFBP-3 در سلولهاي PBMC و سطح سرمي HSP27 در مردان مبتلا به بيماري قلبي عروقي


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
21.

مطالعه اثر ويتامين D بر تيوردوكسين و پروتئين 2 متصل شونده به تيوردوكسين سرم، تيوردوكسين ردوكتاز اريتروسيت و بيان ژن پروتئين 2 متصل شونده به تيوردوكسين در سلولهاي PBMC افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت و دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
22.

- بررسي تاثير عوامل تغذيه اي بر اثرات سرطانزايي اورتان در بافتهاي مختلف موش سوري


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ايران,
23.

بررسي اثر مصرف صبحانه در مدرسه بر روند يادگيري و شاخص توده بدني


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ايران,
24.

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به اسيدهاي چرب امگا 3 ، 6 و ترانس و عوامل موثر بر آن


Status: Completed, Location: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ايران ,
25.

بررسي توازن ازتي قبل و پس از جراحي هاي بزرگ در بيماران بخش جراحي بيمارستان شريعتي


Status: Completed, Location: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ايران ,
26.

Examining leaves and flowers for compounds that inhibit grows of human breast cancer cells while protecting normal ones


Status: Completed, Location: University of Guelph, Canada,
27.

- بررسي اثرات سرطانزايي نيتريت و كلريد سديم و اثرات ضد سرطاني ويتامين D در موش بالبسي


Status: Completed, Location: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ايران ,
28.

بررسي فاکتورهاي التهابي در واريانس هاي ژنتيکي آپوليپوپروتئين A - II در بيمآرآن چآق و غير چآق ديآبتيك نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
29.

بررسی ارتباط متقابل دریافت چربی و ژنوتیپ¬های مختلف Apo¬B EcoRI بر میزان پروفایل لیپید، (LP(a و لپتین پلاسما در بیماران دیابتی نوع2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
30.

بررسی فراوانی ژنوتیپ Apo B و رابطه آن با چاقی عمومی، مرکزی، فراسنج های قند و لیپید و سطح سرمی لپتین، و گرلین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
31.

بررسی فراواني ژنوتیپ هاي APO A-II و رابطه متقابل اين ژنوتیپ ها و دريافت چربي هاي اشباع شده با چاقي عمومي و مركزي ، سطوح لپتين، و گرلين در افراد مبتلا به دیابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
32.

بررسی فراواني ژنوتیپ هاي APO A-II و رابطه متقابل اين ژنوتیپ ها و دريافت چربي هاي اشباع شده با فراسنج هاي قند و ليپيد و سطوح لپتين، و گرلين در افراد مبتلا به دیابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
33.

بررسی پراكسيداسيون ليپيدي و تعادل آنتي اكسيداني در واریانس های ژنتیکی آپوليپوپروتئين 256T/C) A-II) در بیماران چاق و غیر چاق دیابتی نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
34.

بررسی اثر مصرف مکمل DHA بر غلظت آدیپونکتین سرم و بیان ژن های ABCA1 و LXR alpha در واریانت های ژنتیکی Pro12Ala ژن PPARγ2 بیماران دیابتی نوع دو


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم-شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
35.

تاثیر مکمل یاری با ویتامین A بر بیان ژن سیتوکین های مترشحه از سلولهایT CD4+ در افراد مبتلا به بیماری مالتی پل اسکلروزیس


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
36.

بررس تاثير مکمل¬ياري با امگا 3 و توام امگا 3 و ويتامين E بر بيان ژن آديپونکتين و گيرنده¬هاي آن در سلول¬هاي تک¬هسته¬اي خون محيطي مردان مبتلا به بيماري عروق کرونري قلب (CAD)


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم-شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
37.

بررسی مسیر های احتمالی تاثیر دریافت مکمل آنالوگ ویتامی D بر تغییرات ِپروتئین های PGC-1, PPARγ و نسفاتین دخیل در میزان متابولیسم افراد چاق


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
38.

بررسي تأثير مصرف مكمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر فعاليت‌هاي سرمي پارااكسوناز-1(PON1)، و هموسيستئين تيولاكتوناز، و سطوح سرمي برخي از نشانگرهاي التهاب عروق، و بیان ژنPON2 در PBMCدر افراد مبتلا به ديابت نوع


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
39.

بررسی اثر مصرف مکمل امگا 3 بر سطح سرمی پروتئین تحریک کننده اسیلاسیون ASP، لیپوکالین-2، پروتئین متصل شونده به رتینول-4 (RBP4) و بیان ژن کیرنده ASP(C5L4) در گلبولهای سفید در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
40.

بررسی تاثیر هسپرتین، نوبیلتین ولتروزول بر بیان و فعالیت آروماتاز در رده سلولی سرطانی پستان MCF-7


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
41.

بررسی مکانیسم احتمالی اثر رزوراترول و اتوپوزايد بر دو رده سلولي HepG2 , HCT-116 در محيط هيپرانسولينمي


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,
42.

بررسی مکانیسم احتمالی اثر رزوراترول و اتوپوزايد بر دو رده سلولي HepG2 , HCT-116 در محيط هيپرانسولينمي مطالعه اثر ويتامين D بر تيوردوكسين و پروتئين 2 متصل شونده به تيوردوكسين سرم، تيوردوكسين ردوكتاز اريتروسيت و بيان ژن پروتئين 2 متصل شونده به تيوردوكسين در سلولهاي PBMC افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Status: Completed, Location: دانشکده علوم تغذيه و رژيم¬شناسي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران,

Farsi

1.

تغذیه در دوران های زندگی کراوس


Authors: دکترز گیتی ستوده، دکتر فریبا کوهدانی
1387, ترجمه
2.

تغذیه در دوره های زندگی، کراوس


Authors: دکتر فریبا کوهدانی، دکتر گیتی ستوده
1392, ترجمه

Papers

English

1.

The interaction between apolipoprotein B insertion/deletion polymorphism and macronutrient intake on lipid profile and serum leptin and ghrelin levels in type 2 diabetes mellitus patients


Authors: Masoumeh Rafiee, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Ehsan Alvandi, Mohammadreza Eshraghian, Fatemeh Javadi, Farideh Doostan, Fariba Koohdani· Farideh Doostan 5  · Fariba Koohdani
European Journal of Nutrition, Year. 2018,
2.

Differences in the interaction between CETP Taq1B polymorphism and dietary fat intake on lipid profile of normolipedemic and dyslipidemic patients with type 2 diabetes mellitus


Authors: Zahra Kalantar, Mohamad Reza Eshraghian, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Anahita Mansouri, Ehsan Alvandi, Fatemeh Javadi, Maryam Mahmoudi, Fariba Koohdani
Clinical Nutrition, Vol.37, Year. 2018, Page:270-75,
3.

Higher dietary total antioxidant capacity is inversely related to prediabetes: A case-control study


Authors: Gity Sotoudeh, Maryam Abshirini, Fariba Bagheri, Fereydoun Siassi, Fariba Koohdani, Zahra Aslany
Nutrition, Vol.46, Year. 2018, Page:20-25,
5.

Fruits and vegetables intake and pre-diabetes: a case-control study


Authors: Maryam Safabakhsh, Fariba Koohdani, Fariba Bagheri, Fereydoun Siassi, Farahnaz Khajehnasiri, Gity Sotoudeh
European Journal of Nutrition, Year. accepted for pub 2017,
6.

Cardamom supplementation improves inflammatory and oxidative stress biomarkers in hyperlipidemic, overweight, and obese pre-diabetic women: a randomized double-blind clinical trial


Authors: Shiva Kazemi, Fatemeh Yaghooblou, Fereydoun Siassi, Abbas Rahimi Foroushani, Mahsa Ghavipour, Fariba Koohdani, Gity Sotoudeh*
Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol.[Epub ahead of print], Year. 2017,
7.

The effect of weight loss on HDL subfractions and LCAT activity in two genotypes of APOA-II -265T>C polymorphism


Authors: Masoumeh Moradi, Maryam Mahmoudi, Ahmad Saedisomeolia, Roxana Zahirihashemi, Fariba Koohdani
nutrition journal, Vol.16, Year. 2017, Page:34,
8.

Study of the relationship between APOA-II 265T>C polymorphism and HDL function in response to weight loss in overweight and obese type 2 diabetic patients


Authors: Masoumeh Moradi, Maryam Mahmoudi, Ahmad Saedisomeolia, Mohammad Ali Mansournia, Roxana Zahirihashemi, Fariba Koohdani
Clinical Nutrition, Vol.In press, Year. 2017,
9.

Differences in the Interaction between CETP Taq1B Polymorphism and Dietary Fat Intake on Lipid Profile of Normolipedemic and Dyslipidemic Patients with Type 2 Diabetes Mellitus


Authors: Kalantar Z, Eshraghian MR, Sotoudeh G, Djalali M, Mansouri A, Alvandi E, Javadi F, Mahmoudi M, Koohdani F,
Clinical Nutrition, Year. 2017,
10.

Extra virgin olive oil in maternal diet increases osteogenic genes expression, but high amounts have deleterious effects on bones in mice offspring at adolescence


Authors: Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Pantea Izadi, Mohamadreza Eshraghian, Forough Azam Sayahpour, Leila Shafiei Neek, Farzad Shidfar
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Vol.19, Year. 2016, Page:1299 - 1307,
11.

Comparison of maternal isocaloric high carbohydrate and high fat diets on osteogenic and adipogenic genes expression in adolescent mice offspring


Authors: Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Farzad Shidfar and Mohamadreza Baghaban Eslaminejad
Nutrition & Metabolism , Vol.13, Year. 2016, Page:69-78,
12.

Effects of Diets Enriched in Omega-9 or Omega-6 Fatty Acids on Reproductive Process


Authors: Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Farzad Shidfar, Leila Shafiei-Neek
Journal of Family and Reproductive Health , Vol.10, No.2, Year. 2016,
13.

Beneficial effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on adiponectin levels and AdipoR gene expression in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial


Authors: Maryam Mazaherioun, Ahmad Saedisomeolia, Mohammad Hassan javanbakht, Fariba Koohdani, Mohammad Reza Eshraghian, Mahmoud Djalali
Archives of Medical Science, Year. 2016,
14.

Beneficial Effects of Omega 3 and Vitamin E Co-Administration on Gene Expression of SIRT1 and PGC1α and serum antioxidant enzymes in patients with Coronary Artery Disease


Authors: Somayeh Saboori, Fariba Koohdani, Ebrahim Nematipour, Esmaeil Yousefi Rad, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Mohammad Hassan Javanbakht, Mohammad Reza Eshraghian, Atena Ramezani, Dr Mahmoud Djalali
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Vol.26, No.6, Year. 2016, Page:489-94,
15.

EFFECTS OF OMEGA 3 AND VITAMIN E ON ANTIOXIDANT ENZYMES AND HSCRP IN CAD PATIENTS


Authors: Somayeh Saboori, Mahmoud Djalali, EsmaeilYousefi Rad, Atena Ramezani, FaribaKoohdani, Ebrahim Nematipour,*
International Journal of Latest Research In Science and Technology, Vol.5, No.3, Year. 2016, Page:50-54,
16.

Healthy and unhealthy dietary patterns are related to pre-diabetes: a case–control study


Authors: Fariba Bagheri, Fereydoun Siassi*, Fariba Koohdani, Behzad Mahaki, Mostafa Qorbani, Parvaneh Yavari, Osman Mohammed Shaibu and Gity Sotoudeh*
British Journal of Nutrition, Vol.116, No.5, Year. 2016, Page:874-81 ,
17.

The individual or combinational effects of Hesperetin and Letrozole on the activity and expression of aromatase in MCF-7 cells


Authors: S. T. Rahideh, F. Shidfar, M. Nourbakhsh, M. Hoseini, F. Koohdani, M. Entezam, M. Keramatipour
Cellular and Molecular Biology, Vol.62, No.6, Year. 2016, Page: 38-43,
18.

Dietary w-3 polyunsaturated fatty acid intake modulates impact of Insertion/Deletion polymorphism of ApoB gene on obesity risk in type 2 diabetic patients


Authors: Masoumeh Rafiee, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Ehsan Alvandi, Mohammadreza Eshraghian, Fereshteh Sojoudi, Fariba Koohdani
Nutrition, Vol.32, No.10, Year. 2016, Page:1110-5,
19.

The interaction between ApoA2 −265T>C polymorphism and dietary fatty acids intake on oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus


Authors: Elham Zamani· Haleh Sadrzadeh‑Yeganeh· Gity Sotoudeh· Laleh Keramat · Mohammadreza Eshraghian· Masoumeh Rafiee· Fariba Koohdani
Eur J Nutr, Year. 2016,
20.

Association between Insertion/Deletion Polymorphism of ApoB Gene with Dyslipidemia and Obesity Risk in Patients with Type 2 Diabetes


Authors: Rafiee M, Sotoudeh G, Djalali M, Alvandi E, Eshraghian M, Nikbazm R, Javadi F, Koohdani F, Doostan F.
Journal of Obesity and Overweight, Vol.2, No.2, Year. 2016, Page:1-7,
21.

Retinyl Palmitate Supplementation Modulates T-bet and Interferon Gamma Gene Expression in Multiple Sclerosis Patients


Authors: Niyaz Mohammadzadeh Honarvar, Mina Abdolahi, Feridoun Siassi, Eisa Salehi, Elahe Abedi, Mohammad Hossein Harirchian, Sama Bitarafan, Mohammad Ali Sahraian, Maziyar Geranmehr, Fariba Koohdani, Reza Chahardoli, Ali Akbar Saboor-Yaraghi
Journal of Molecular Neurosciences, Vol.59, No.3, Year. 2016, Page:360-5,
22.

Effects of DHA Supplementation on Vascular Function, Telomerase Activity in PBMC, Expression of Inflammatory Cytokines, and PPARγ- LXRα- ABCA1 Pathway in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Study Protocol for Randomized Controlled Clinical Trial


Authors: Omid Toupchian, Sotoudeh G, Mansoori A, Djalali M, Keshavarz SA, Nasli-Esfahani E, Alvandi E, Koohdani F.
Acta Med Iran, Vol.54, No.7, Year. 2016, Page:410-17,
23.

Effects of maternal isocaloric diet containing different amounts of soy oil and extra virjin olive oil on weight, serum glucose and lipid profile of femail mice offspring..


Authors: Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Farzad Shidfar, Mohamadreza Baghban Eslaminejad, Pantea Izadi, Mohamadreza Eshraghian, Leila Shafieineek, Hamidreza Tohidinik
Iranian Journal of Medical Sciences, Vol.42, No.2, Year. 2017, Page:161-169,
24.

Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study


Authors: Tiznobeyk Z, Sheikhi Mobarakeh Z, Qorbani M, Koohdani F, Sotoudeh G, Khajehnasiri F, Khosravi S, Doostan F.
British Journal of Nutrition, Vol.116 , Year. 2016, Page:353-9,
25.

Effects of DHA-enriched fish oil on monocyte/macrophage activation marker sCD163, asymmetric dimethyl arginine, and insulin resistance in type 2 diabetic patients


Authors: Toupchian O, Sotoudeh G, Mansoori A, Nasli-Esfahani E, Djalali M, Keshavarz SA, Koohdani F.
Journal of Clinical Lipidology, Vol.10, No.4, Year. 2016, Page:798-807 ,
26.

Healthy and Unhealthy Dietary Patterns are related to Lipid Parameters in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus


Authors: Noorshahi N, Sotoudeh G, Djalali M, Eshraghian MR, Karimi Z, Mirzaei K, Javadi F, Basiri MG, Nikbazm R, Rafiee M, Koohdani F
Journal of Nutrition and Health Sciences, Vol.3, No.1, Year. 2016, Page:1-9,
27.

Various Effects of Omega 3 and Omega 3 plus Vitamin E Supplementations on Serum Glucose Level and Insulin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease


Authors: Somayeh Saboori , Mahmoud Djalali , Ebrahim Nematipour , Esmaeil Yousefi Rad , Ali Akbar Saboor - Yaraghi ,Mohammad Hassan Javanbakht , Mohammad Reza Eshraghian , Atena Ramezani , Fariba Koohdani
Iranian Journal of Public Health, Vol.45, No.11, Year. 2016, Page:1465-1472,
28.

Effect of Omega-3 Supplementation on Lipocalin 2 and Retinol-Binding Protein 4 in Type 2 Diabetic Patients


Authors: Payam Farahbakhsh-farsi, Mahmood Djalali, Fariba koohdani...
Iran J Public Health, Vol.45, No.1, Year. 2016, Page:65,
29.

PPARγ Pro12Ala polymorphism influences the relationship between dietary fat intake and adiposity and lipid profile in type 2 diabetes


Authors: Fariba Koohdani, Gity Sotoudeh, Anahita Mansouri...
International Journal for Vitamin and Nutrition Research, Year. 2015,
30.

DHA-rich fish oil supplementation improves body composition without influence of PPAR-gamma Pro12Ala polymorphism in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial


Authors: Anahita Mansoori, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Mohammad-Reza Eshraghian, Mohammad Keramatipour, Ensieh Nasli-Esfahani, Farzad Shidfar, Ehsan Alvandi, Omid Toupchian, Fariba Koohdani
Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics, Vol.8, Year. 2015, Page:195-204,
31.

Beneficial Effects of Omega 3 and Vitamin E Co-Administration on Gene Expression of SIRT1 and PGC1α and serum antioxidant enzymes in patients with Coronary Artery Disease


Authors: Somayeh Saboori, Fariba Koohdani, Ebrahim Nematipour, Esmaeil Yousefi Rad, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Mohammad Hassan Javanbakht, Mohammad Reza Eshraghian, Atena Ramezani, Mahmoud Djalali*
Nutrition, Metabolism and Cardiavascular Diseases, Vol.26, No.6, Year. 2016, Page:489-94,
32.

Effect of Genistein and L-Carnitine and Their Combination on Gene Expression of Hepatocyte HMG-COA Reductase and LDL Receptor in Experimental Nephrotic Syndrome


Authors: Abbas Yousefinejad, Fereydoon Siassi, Abbas Mirsharify, Mohammad-Reza Eshraghian, Fariba Koohdani, Mohammad Hassan Javanbakht, Reza Sedaghat, Atena Ramezani, Mahnaz Zarei, and Mahmoud Djalali*
Iran J Public Health, Vol.44 , No.10 , Year. 2015, Number of Page:1339-47
33.

Association of dietary diversity score with anxiety in women


Authors: Mina Poorrezaeian, Fereydoun Siassi, Mostafa Qorbani, Javad Karimi, Fariba Koohdani, Hamodd Asayesh, Gity Sotoudeh
Psychiatry Research, Vol.230, No.2, Year. 2015, Page:622-7,
34.

Western dietary pattern is related to premenstrual syndrome: a case-control study


Authors: Neda Farasati, Fereidoun Siassi, Mostafa Ghorani, Fariba koohdani, Gity Sotoudeh*
British Journal of Nutrition , Vol. 114, No.12, Year. 2015, Page:2016-21,
35.

Effect of DHA-Rich Fish Oil on PPAR Target Genes Related To Lipid Metabolism in Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial


Authors: Anahita Mansoori*, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Mohammad-Reza Eshraghian, Mohammad Keramatipour, Ensieh Nasli-Esfahani, Farzad Shidfar, Ehsan Alvandi, Omid Toupchian, Fariba Koohdani*
Journal of Clinical Lipidology , Vol.9, No.6, Year. 2015, Page:770-77,
Download
36.

Association of major dietary patterns with general and central obesity in Iranian patients with type 2 diabetes mellitus


Authors: Marjan Ghane Basiri, Gity Sotoudeh, Mahmood Djalali, Mohammad Reza Eshraghian, Neda Noorshahi, Masoumeh Rafiee, Ronak Nikbazm, Zeinab Karimi, Fariba Koohdani*
International Journal for Vitamin and Nutrition Research , Vol.85, No.3-4, Year. 2015, Page:145-55,
37.

APOAⅡ genotypes frequency and their interaction with saturated fatty acids consumption on lipid profile of patients with type 2 diabetes


Authors: Neda Noorshahi, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali, Mohamad Reza Eshraghian, Mohammad Keramatipour, Marjan Ghane Basiri, Farideh Doostan, Fariba Koohdani
Clinical Nutrition, Vol.35, Year. 2016, Page:907-11,
38.

Does APOA-II polymorphism interact with the association of obesity and serum inflammatory biomarkers in type 2 diabetic patients


Authors: Laleh Keramat, Mohammadreza Eshraghian, Mahmoud Djalali, Gity Sotoudeh, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Fariba Koohdani
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics , Vol.1, No.2, Year. 2015, Page:107-113,
39.

Association of body mass index with oxidative stress in patients with type 2 diabetes: Do Apo A-II polymorphism alter this association


Authors: Elham Zamani, Mahmoud Djalali, Mohammadreza Eshraghian, Gity Sotoudeh, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Fariba Koohdani*
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics , Vol.1, No.3, Year. 2015, Page:127-133,
40.

Association between ApoA-II -265T/C Polymorphism and Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus


Authors: Fariba Koohdani, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Mahmoud Djalali, Mohammadreza Eshraghian, Laleh Keramat, Mohammad-Ali Mansournia, Elham Zamani
Journal of Diabetes and Its Complications, Vol.29, Year. 2015, Page:908-12,
41.

The Effect of Vitamin A Supplementation on FoxP3 and TGF-β Gene Expression in Avonex-Treated Multiple Sclerosis Patients.


Authors: Saboor-Yaraghi AA, Harirchian MH, Mohammadzadeh Honarvar N, Bitarafan S, Abdolahi M, Siassi F, Salehi E, Sahraian MA, Eshraghian MR, Roostaei T, Koohdani F
J Mol Neurosci., Vol.56, No.3, Year. 2015, Page:608-12,
42.

APOA2 −256T>C polymorphism interacts with saturated fatty acids intake to affect anthropometric and hormonal variables in type 2 diabetic patients


Authors: Marjan Ghane Basiri ,Gity Sotoudeh ,Ehsan Alvandi ,Mahmood Djalali ,Mohammad Reza Eshraghian , Neda Noorshahi, Fariba Koohdani
Gene and Nutrition, Vol.10, No.3, Year. 2015, Page:464,
43.

PTEN over-expression by resveratrol in acute lymphoblastic leukemia cells along with suppression of AKT/PKB and ERK1/2 in genotoxic stress


Authors: Ghorbani, Arman; Zand, Hamid; Jeddi-Tehrani, Mahmood; Koohdani, Fariba; Shidfar, Farzad; Keshavarz, Seyed Ali
Journal of Natural Medicines, Vol.69, No.4, Year. 2015 , Page:507-12,
44.

Effects of administration of omega-3 fatty acids with or without vitamin E supplementation on adiponectin gene expression in PBMCs and serum adiponectin and adipocyte fatty acid-binding protein levels in male patients with CAD


Authors: Atena Ramezani , Fariba Koohdani , Ali-Akbar Saboor-Yaraghi, Hassan Javanbakht , , Mahnaz Zarei , Abolghasem Djazayeri , Ebrahim Nematipour , Mohammad-Reza Eshraghian, Sanaz Gholamhosseini3 , Abbas Yousefinejad , Mahmoud Djalali
Anatol J Cardiol , Year. 2015,
45.

Association of body mass index with oxidative stress in patients with Type 2 diabetes: do apolipoprotein A-II -265T > C polymorphism alter this association


Authors: Elham Zamani, Mahmoud Djalali, Mohammadreza Eshraghian, Gity Sotoudeh, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Fariba Koohdani
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Vol.1, No.3, Page:127-33,
46.

Dietary diversity as a proxy measure of blood antioxidant status in women


Authors: Elham Narmaki, Fariba Koohdani,Mostafa Qorbani, Farideh Shiraseb, Asal Ataie-Jafari, Gity Sotoudeh
Nutrition, Vol.31, No.5, Year. 2015, Page:722-26,
47.

The Effects of Vitamin D Supplementation on Glucose Control and Insulin Resistance in Patients with Diabetes Type 2: A Randomized Clinical Trial Study


Authors: Yousefi Rad E, Djalali M, Koohdani F, Saboor-Yaraghi AA, Eshraghian MR, Javanbakht MH, Saboori S1, Zarei , Hosseinzadeh-Attar MJ
Iranian J Publ Health, Vol.43, No.12, Year. 2014, Page:1651-6,
Download
48.

New emerging correlates of weight satisfaction in women: husband-related factors and caffeine intake


Authors: Maryam Pasha, Fariba Koohdani, Ahmad Reza Dorosty, Mohammad Reza Eshraghian, Gity Sotoudeh
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Vol.1, No.1, Year. 2014, Page:53-61,
49.

Omega 3 fatty acid differentially modulated serum levels of IGF1 and IGFBP3 in men with CVD: a randomized, double-blind, placebo-controlled


Authors: Sanaz GholamhosseiniEbrahim NematipourAbolghassem DjazayeryMohammad Hassan JavanbakhtFariba KoohdaniMahnaz ZareeiMahmoud Djalali
Nutrition, Vol.31, No.3, Year. 2015, Page:480-4,
50.

Effects of supplementation with omega-3 on insulin sensitivity and non-esterified free fatty acid (NEFA) in type 2 diabetic patients


Authors: Payam Farahbakhsh Farsi, Abolghassem Djazayery, Mohammad Reza Eshraghian, Fariba Koohdani, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Hoda Derakhshanian, Mahnaz Zarei, Mohammad Hassan Javanbakht, Mahmoud Djalali
Arq Bras Endocrinol Metab., Vol.58, No.4, Year. 2014, Number of Page:335-340
51.

Association of nesfatin-1 level with body composition, dietary intake and resting metabolic rate in obese and morbid obese subjects


Authors: Khadijeh MirzaeiArash Hossein-nezhadSeyed Ali KeshavarzFariba KoohdaniMohammad Reza EshraghianAli Akbar Saboor-YaraghiSaeed HosseiniMaryam ChamariMahnaz ZareeiMahmoud Djalali
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews , Vol.9, No.4, Year. 2015, Page:8–292,
52.

Perception of Weight and Health Status among Women Working at Health Centres of Tehran


Authors: Ahmad Reza Dorosty, Sepideh Mehdikhani, Gity Sotoudeh, Abbas Rahimi, Fariba Koohdani, Parastoo Tehrani
J HEALTH POPUL NUTR, Vol.32, No.1, Year. 2014, Page:58-67,
53.

Zip nucleic acid: a new reliable method to increase the melting temperature of real-time PCR probes


Authors: Ehsan Alvandi, Fariba Koohdani
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.13, Year. 2014, Page:26,
54.

Relationship between waist circumference and micronutrients intake in patients with type 2 diabetes mellitus in Tehran


Authors: Masoumeh Rafiee, Ronak Nikbazm, Gity Sotoudeh, Neda Nourshahi, Marjan Ghane Basiri, Fariba Koohdani
International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Vol.8, No.2, Year. 2014, Page:183-186,
55.

Crosstalk between Circulating Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma, Adipokines and Metabolic Syndrome in Obese Subjects


Authors: Khadijeh Mirzaei, Arash Hossein-nezhad, Seyed Ali Keshavarz, Fariba Koohdani, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Saeed Hosseini, Mahmoud Djalali
Diabetol Metab Syndr, Vol.5, No.1, Year. 2013 , Page:79,
56.

Insulin Resistance via Modification of PGC1α Function Identifying a Possible Preventive Role of Vitamin D Analogues in Chronic Inflammatory State of Obesity: A Double Blind Clinical Trial Study


Authors: Khadijeh Mirzaei, Arash Hossein-nezhad, Seyed Ali Keshavarz, Fariba Koohdani, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Saeed Hosseini , Mohammad Reza Eshraghian, Mahmoud Djalali
MINERVA MEDICA, Vol. 105, No.1, Year. 2014, Page:63-78,
57.

The effect of vitamin A supplementation on disease progression, cytokine levels and gene expression in Multiple Sclerotic patients: study protocol for a randomized controlled trial


Authors: Harrirchian MH, Mohammadzadeh Honarvar N, Koohdani F, Bitarafan S, Siassi F, Jafarirad S, Abdolahi M, Salehi E, Saharian MA, Rouystaee H, Eshraghian MR, Saboor-Yarghi AA.
Acta Med Iran, Vol. 52, No.2, Page:94-100,
58.

Effect of omega-3 supplementation versus placebo on acylation stimulating protein receptor gene expression in type 2 diabetics


Authors: Payam Farahbakhsh Farsi, Mahmoud Djalali, Fariba Koohdani, Ali Akbar Saboor-Yaraghi, Mohammad Reza Eshraghian, Mohhamad Hasan Javanbakht, Maryam Chamari and Seid Abolghassem Djazayery.
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.13, Year. 2014, Page:1-4,
59.

The relationship between waist circumference and macronutrient intake in patients with type 2 diabetes in Tehran


Authors: Ronak Nikbazm, Masoumeh Rafiee, Marjan Ghane Basiri, Neda Nourshahi, Gity Sotoudeh, Mohammadreza Eshraghian, Mahmoud Jalali, Fariba Koohdani
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.5, No.8, Year. 2013, Page:1021-24,
60.

Predictors of dietary supplement use in medical interns of Tehran University of Medical Sciences


Authors: Gity Sotoudeh, Sanaz Kabiri, Haleh Sadrzadeh Yeganeh, Fariba Koohdani, Farahnaz Khajehnasiri, Shahla Khosravi
Journal of Health, Population and Nutrition, Vol.33, No.1, Year. 2015 , Page:68-75,
61.

Synergistic anti-proliferative effect of resveratrol and etoposide on human hepatocellular and colon cancer cell lines


Authors: Amiri F, Zarnani AH, Zand H, Koohdani F, Jeddi-Tehrani M, Vafa M
Eur J Pharmacol, Vol.718, No.1-3, Year. 2013, Page:34-40,
62.

Mid–morning snack programs have a beneficial effect on cognitive performance of students from high socio-economic background


Authors: Fariba Koohdani, Zahra Sadat Meshkani, Mojgan Karbakhsh, Narges Sheibaniasl, Gity Sotoudeh, Shirin Lesan, Soheila Dabiran
Nutrition Today, Vol.51, No.6, Year. 2016, Page:310–315,
63.

Body weight and health perception among the women working at health centers of Tehran


Authors: Dorosty AR, Mehdikhani S, Sotoudeh G, Rahimi A, Koohdani F, Tehrani P
Journal of Health, Population and Nutrition , Vol. 32 , No.1, Year. 2014, Page:58-67,
64.

Predictors of dietary supplement use among female health workers in Tehran


Authors: Baygi A, Sotoudeh G, Qorbani M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Rahimi A, Koohdani F, Asayesh
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.12, Year. 2013, Page:26,
65.

In Vitro Effect of Human Serum and Fetal Calf Serum on CD4+ T Cells Proliferation in Response to Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) in Correlation with RBP/TTR Ratio in Multiple Sclerotic Patients


Authors: Honarvar NM, Harrirchian MH, Koohdani F, Siassi F, Jafari Rad S, Abdolahi M, Bitarafan S, Salehi E, Sahraian MA, Eshraghian MR, Saboor-Yarghi AA
J Mol Neurosci, Vol.5, No.3, Year. 2013, Page:571-6,
66.

The effect of vitamin A supplementation on retinoic acid-related orphan receptor (ROR)γt interleukin 17 gene expression in Avonex treated multiple sclerotic patients


Authors: Mohammadzadeh Honarvar N, Harrirchian MH, Koohdani F, Siassi F, Abdolahi M, Bitarafan S, Salehi E, , Sahraian MA, Eshraghian MR, Saboor-Yarghi AA
J Mol Neurosci, Vol. 51 , No.(3), , Year. 2013, Page:749-753,
67.

Relation between nitrate and nitrite food habits with lung cancer


Authors: Laleh Karimzadeh, Fariba Koohdani, Fereydoon Siassi, Mahmoud Mahmoudi, Dariush moslemi, Farid Safari
J Exp Ther Oncol, Vol.10, No.2, Year. 2012, Page:107-12,
68.

A case control study on the lung cancer risk factors in north of Iran


Authors: Laleh Karimzadeh, Fariba Koohdani, Fereydoon Siassi, Mahmoud Mahmoudi 2, Dariush moslemi, Mohammad Shokrzadeh, Farid Safari
Journal of Experimental Therapeutics and Oncology, Vol.9, No.2, Year. 2011, Page:153-8,
69.

Micronucleus index of rats treated with sodium nitrite can be amplified by sodium chloride


Authors: Fariba Koohdani and Parvin Mehdipour
Journal of Experimental Therapeutics and Oncology, Vol.9, No.1, Year. 2011, Page:75-9,
70.

Determination of Nitrate and Nitrite Residues in Smoked Caspian Kutum,Rutilus frisii kutum and Mullet, Liza auratus in the North of Iran.


Authors: L. Karimzadeh; F. Koohdani; M. Mahmodi; F. Safari; Z. Babaee
World Journal of Fish and Marine Sciences, Vol.2, No.1, Year. 2010, Page:2-65,
71.

Comparison of Ki-67 antigen expression and K-ras mutation in lung tumours induced by urethane in mice


Authors: Fariba Koohdani, Farhang Sasani, Kazem Mohammad, Parvin Mehdipour
Singapore Medical Journal , Vol.50, No.7, Year. 2009, Page:729-33,
72.

Effects of vitamin D in lung, stomach, esophagus and testis tissues following administration of urethane in balb/c mice


Authors: Koohdani F, Baghdadchi J, Sasani F, Mohammad K and Mehdipour P
Vol.29, No.3, Year. 2008, Page:340-4,
73.

OMEGA-3 FATTY ACIDS/VITAMIN E BEHAVE SYNERGISTICALLY ON ADIPONECTIN RECEPTOR-1 AND ADIPONECTIN RECEPTOR-2 GENE EXPRESSIONS IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELL OF CORONARY ARTERY DISEASE PATIENTS


Authors: Atena Ramezani, Abolghasem Djazayeri, Fariba Koohdani, Ebrahim Nematipour, Mohammad Hassan Javanbakht, Seyed Ali Keshavarz, Ezzattollah Golalizadeh, Ramin Mazaheri Nezhad Fard and Mahmoud Djalali
CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH, Vol.13, No.1, Year. 2015, Page:23-32,
Download

Farsi

1.

بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آن‌ها با اندازه‌های تن‌سنجی در پرستاران زن


Authors: کارولین ابش‌زاده، فریدون سیاسی، مصطفی قربانی، فریبا کوهدانی، نگین فراستی، گیتی ستوده،
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.74, No.12, Year. 1395, Page:875-884,
2.

ارتباط متقابل پلی مورفیسم CETP Taq1B و مقدار چربی دریافتی بر سطح HDL-C با توجه به وضعیت پروفایل لیپید در افراد مبتلا به دیابت نوع 2


Authors: زهرا کلانتر، مریم محمودی، گیتی ستوده، آناهیتا منصوریف محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان، فریبا کوهدانی
مجله علوم پزشکی رازی, Vol.23, No.149, Year. 1395, Page:98-108,
3.

بررسی اثر مصرف مکمل هِل بر اندازه های تن سنجی در زنان پيش ديابتی مبتلا به اضافه وزن و چاقی


Authors: فاطمه يعقوبلو، فريدون سياسی، عباس رحيمی، فريبا کوهدانی، گيتی ستوده
مجله ی غدد درون ريز و متابوليسم ايران, Vol.17, No.3, Year. 1394, Page:215-23,
Download
4.

ارتباط بین اندازه‌های تن‌سنجی، فعالیت بدنی، نماگر‌های لیپیدی، انرژی و درشت مغذی‌ها با لپتین سرمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران


Authors: معصومه رفیعی1، گیتی ستوده2، محمود جلالی3، محمدرضا اشراقیان4، روناک نیک بزم5، مرجان قانع بصیری1، ندا نور شاهی1، فریبا کوهدانی6
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, Vol.10, No.1, Year. 1394, Page:21-30,
5.

الگوهای غذايی غالب و خطر چاقی عمومی و شکمی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Authors: مرجان قانع بصیری، گیتی ستوده، محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان، ندا نورشاهی، معصومه رفیعی، روناک نیک بزم و زینب کریمی
مجلـه علوم پزشکی رازی, Vol.21, No.125, Year. 1393, Page:53-65,
6.

بررسی الگوهای غذايی غالب و ريسک اختلالات ليپيدی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Authors: ندا نورشاهی، زینب کریمی، مرجان قانع بصیری، روناک نیک بزم، معصومه رفیعی، محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان و گیتی ستوده
مجلـه علوم پزشکی رازی, Vol.21, No. 128, Year. 1393, Page:72-84,
7.

بررسی ارتباط دریافت های غذایی، اضافه وزن، مشخصات دموگرافیک و عوامل مربوط به همسر با رضايت از وزن در زنان بزرگسال شهرستان نوشهر


Authors: مریم پاشا، گیتی ستوده، محمدرضا اشراقیان، احمد رضا درستی مطلق، فریبا کوهدانی، حدیث گرد کلی
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران, Vol.10, No.1, Year. 1393, Page:59-71,
8.

بررسي مقطعي عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی‌استخوان در معلمان زن


Authors: لسان ش، میرحیدری ز، ستوده گ، خواجه نصیری ف ، كوهداني ف
مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(حیات), Vol.16, No.3-4, Year. 1389, Page:86-94,
9.

مقايسه شيوه زندگي در زنان يائسه با دانسيته استخواني طبيعي و غيرطبيعي در بيمارستان شريعتي


Authors: عليزاده ز، كوهداني ف، لاريجاني ب، حتمي ن، خسروي ش، ستوده گ
مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حیات), Vol.16, No.2, Year. 1389, Page:38-46,
10.

مطالعه جمعيتي شيوع اضافه وزن، چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه و غير يائسه


Authors: ستوده گ، نيازي ا، خسروي ش، خواجه نصيري ف، كوهداني ف
مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حیات), Vol.16, No.2, Year. 1389, Page:47-54,
11.

مقايسه وضعيت چاقي مركزي در زنان اسلام شهر با تصور آنان از وضعيت چاقي خود و نظر همسرانشان در اين مورد


Authors: ستوده گ، خسروي ش،خواجه نصيري ف، كوهداني ف
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.8, No.1, Year. 1389, Page:13-20,
12.

بررسی غلظت نیترات و نیتریت در گوشت قرمز عرضه شده در شهرهای ساری، قائمشهر و بابل در سال 1388


Authors: لاله کریم زاده، دکتر فریبا کوهدانی، دکتر فریدون سیاسی، دکتر محمود محمودی، دکتر فرید صفری، زين العابدين بابايي
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, Vol.19, No.73, Year. 1388, Page:35-41,
13.

ارتباط وزن گیری و استفاده از مکمل های دوران بارداری با وزن هنگام تولد


Authors: دکتر فريبا کوهدانی، دکتر معصومه رضائی، دکتر سهيلا دبيران، فرحناز خواجه نصيری، شهلا خسروي
فصلنامه پایش, Vol.10, No.1, Year. 1389, Page:21-25,
14.

اثرات اورتان و نیتریت سدیم بر بافتهای مختلف موش


Authors: دکتر فريبا كوهداني، دكتر فرهنگ ساساني، د كتر كاظم محمد، دكتر پروين مهدي پور
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.6, No.1, Year. 1387, Page:47-55,
15.

بررسي اثرات پيشگيري كننده ويتامين D3 در بروز تومورهاي ريوي در موش Balb/c


Authors: فريبا كوهداني، دكتر جليل بغدادچي، دكتر فرهنگ ساساني، د كتر كاظم محمد، دكتر پروين مهدي پور
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.4, No.1, Year. 1385, Page:19-26,
16.

بررسي اضطراب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران


Authors: دكتر زهرا سادات مشكاني و فريبا كوهداني
دانشور پزشکی, Vol.11, No.52, Year. 1383 , Page:47-53,
18.

ارتباط بین نمایه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمایه‌ی توده‌ی بدن و فعالیت بدنی با پیراسنج‌های لیپیدی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران


Authors: معصومه رفیعی، گیتی ستوده، محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان، مرجان ق, معصومه رفیعی، گیتی ستوده، محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان، مرجان قانع بصیری، روناک نیک بزم ، فاطمه جوادی، ندا نورشاهی،فریبا کوهدانی
مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران, Vol.16, No.3, Year. 1393, Page:165, Number of Page:10
Download
19.

بررسی مقطعی عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان در معلمان زن


Authors: شیرین لسان، زهره میر حیدری، گیتی ستوده، فرحناز خواجه نصیری، فریبا کوهدانی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.16, No.3و4, Year. 1389, Page:86-94,
20.

ارتباط بين فاصله مواليد با وضع تغذيه كودكان


Authors: دكتر مينودخت فروزاني، دكتر كاظم محمد، فريبا كوهداني، دكتر كورش هلاكوئي نائيني
مجله پژوهش در پزشکی, Vol.17, No.1-2, Year. 1372, Page:23,
21.

اطلاعاتي درباره كودكان صفر تا پنج ساله و مادران آنها در حومه بندرعباس.


Authors: دكتر مينودخت فروزاني، دكتر كاظم محمد، فريبا كوهداني، كيخسرو كيقبادي
مجله بهداشت جهان,
22.

وضعيت تغذيه كودكان 0 تا 50 ماهه در رابطه با برخي از عوامل مادري در حومه بندرعباس


Authors: دكتر مينودخت فروزاني، دكتر كاظم محمد، فريبا كوهداني، دكتر كورش هلاكوئي نائيني
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران, Year. 1371,
1. نوتریژنتیک، نوتریژنومیکس و اپی ژنتیک
2. چاقی
3. تغذیه و بیماری های غیرواگیر
Top