Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

farzaneh Youssefi

Contact Information
Tel: 0098216105405
Academic Rank
Lecturer
School
Nursing and Midwifery
Public health nursing
About
CV last edited on: 2018/21/05

1.

M.S


آموزش بهداشت, دانشگاه علو پزشکی تهران, تهران, ایران, تیر ماه 1369
Thesis Title:بررسی شاخص DMFT در گروههای سنی مختلف (5-6 ، 12-15 ،35-44 ) سال در استان زنجان
Supervisor:آقای دکتر مهدی سمسار یزدی
2.

B.Sc


بهداشت عمومی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران, مهر 1367
Thesis Title:----
Supervisor:----
1.

انگلیسی


Speaking: Medium, Reading: Good, Writing: Good
1.

رتبه سوم تالیف کتب بهداشت : بهداشت محیط - بهداشت جامعه 1 در دو جلد در اولین جشواره ابن سینا سال 1378


1378,

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

عضو کمیته تغذیه (اصلاح شیوه های زندگی در زمینه تغذیه ) پایگاه تحقیقات جمعیتی


ستاد جنوب دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1381-1382
2.

عضو کمیته اجرایی - همایش مواجهه با بلایای طبیعی (زلزله)


دانشگاه تهران , 1381-1381
3.

عضو شورای کمیته پژوهشی گروه بهداشت


دانشکده پرستاری..., 1378-1380
4.

عضو هیئت رئیسه کنگره جراحی عروق و دیابت پرستاری...


دانشگاه تهران (بیمارستان سینا ), 1386-1386
5.

عضو کمیته طرح سوالات بهداشت آزمون کارشناسی ارشد پرستاری


معاوت آموزشی وزارت بهداشت , 1369-1376
6.

عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت


دانشکده پرستاری..., 1392-1395
7.

مسئول بالینی گروه بهداشت


دانشکده پرستاری...., 1378-1384
8.

عضو شورای اجرایی بررسی مقالات کیفی


دانشکده توان بخشی , 1386-1386
9.

عضو هیات علمی گروه بهداشت


دانشکده پرستاری مامایی, 1370-تاکنون
10.

عضو هیات رئیسه کنگره


دانشکده پرستاری ایران, 138-138
11.

عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت


دانشکده پرستاری..., 1384 -1390
12.

عضو پایگاه مشاوره و راهنمایی پرستاری در هفته پرستار


دانشگاه تهران, 1382-1382

سمت اجرايي

1.

ناظر برگزاری آزمون های کاشناسی ارشد - PhD-- جامع پزشکی -- پره انترنی -- انترنی --MPH--رزیدنتی


وزارت بهداشت, 1369-1376
2.

دبیر کمیته اجرایی غرفه پژوهش پرستاری (هفته پژوهش )


موزه ملی دانشگاه تهران , 1384-1384
3.

عضو کمیته اجرایی همایش سراسر پرستاری ایران تا سال 1400 ، افقها و چالشها


دانشگاه تهران, 1382-1382
4.

دبیر کمیته اجرایی غرفه پژهش پرستاری (هفته پژوهش )


موزه ملی دانشگاه تهران, 1382-1382
5.

جانشین موقت مدیر گروه بهداشت


دانشکده پرستاری..., 1382-1382
6.

مدیر اجرایی مجله حیات


دانشکده پرستاری..., 1381-1386
7.

مدیر اجرایی طرح سوالات تحصیلات تکمیلی


وزارت بهداشت , 1369-1376
8.

معاون دبیر کمیته علوم پایه


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی , 1369-1376
9.

دبیر کمیته اجرایی غرفه پژوهش پرستاری ( هفته پژوهش )


موزه ملی دانشگاه تهران, 1383-1383
10.

مدیر هماهنگی کلیه پانل های برنامه ریزی همایش سراسری پرستاری ایران سال 1400 ، افقها و چالش ها


دانشگاه تهران, 1382-1382

M.S

1.

ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم


15/11/96-19/1/97 دوره 29 پرستاری (ارشد ), 15 الف,M.S.
2.

نظام های عرصه خدمات سلامت


14/11/96-18/1/97 دوره 29 پرستاری ( ارشد ), 15 الف,M.S.
3.

روشهای آموزش به فرد ، خانواده و جامعه


دوره 29 ( ارشد ), 15 الف,M.S.

B.Sc

1.

پرستاری و بهداشت محیط


17/11/96-21/1/97 دوره 56, کلاس 13,B.Sc.
2.

بهداشت محیط


دوره 55 , کلاس 13,B.Sc.
1.

بررسیشاخص DMFT در گروههای سنی ( 5-6 ، 12-15 ، 35-44 ) سال


Status: Completed, Executers: مجری طرح, Sponser: ----, Location: استان زنجان, Main Partners: -----, سال 68-سال 69
2.

بررسی نوع تغذیه دانش آموزان مدارس ابتدایی


Status: Completed, Executers: ستاد جنوب, Location: پنج منطقه جنوب تهران, Main Partners: همکار اصلی,
3.

ارزیابی درون دانش آموختگان کارشناسی پرستاری


Status: Completed, Executers: نسرین سلمانی باروق , Sponser: دانشکده پرستاری, Location: دانشکده پرستاری , Main Partners: همکار اصلی,
4.

بررسی ارتباط رفتارهای تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شیوه زندگی والدین


Status: Completed, Executers: افسر رضایی پور , Location: تهران , Main Partners: همکار اصلی, 1385-1386
5.

بررسی مقایسه رفتار کودکان 7-12سال شاغلین گروه پرستاران با نوبت کاری مختلف از دیدگاه والدین و معلمین


Status: Completed, Executers: زهرا گودرزی, Location: بیمارستان های شهر تهران, Main Partners: همکار اصلی,
6.

ببرسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر فعالیت فیزیکی و نگرش نسبت به تغذیه سالم در دانش آموزان دختر 10-12 سال


Status: Completed, Executers: زهرا راهنورد - فرزانه یوسفی, Location: تهران , Main Partners: همکار اصلی, 1394-1395
7.

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از رفتار های نا سالم کنترل وزن در نوجوانان دختر 12-15 سال


Status: Completed, Executers: زهرا راهنورد - فرزانه یوسفی, Location: تهران , Main Partners: همکار اصلی, 1394-1395

Referee

1.

بررسی شاخص DMFT


فرزانه یوسفی,
M.S, آموزش بهداشت, 1369

داور

1.

بررسی مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسران مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران


فرشته امیر مرادی ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1375
2.

بررسی نحوه بکار گیری روشهای محافظتی در مقابل بیمار ایدز در انجام تزریقات توسط پرستاران شاغل بخشهای اورژانس


فاطمه نوبهاری ,
MD, پرستاری بهداشت جامعه, 1375
3.

بررسی سبک زندگی بیماران مبتلا به مواتیل اسکروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران


فیروزه پیامنی ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1378
4.

بررسی تاثیر آموزش بر رفتار های تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطه 17 تهران


فاطمه میر بازغ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1388
5.

بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر مدل نظری مراحل تغییر در یافت ریز مغذی ها در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی منطقه 17 تهران


ستا عیب پوش ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1389
6.

تاثیر طب فشاری بر خستگی و بهبود کیفیت خواب دانشجویان دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی


..صالحی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1391
7.

تاثیر رفلکسولوژی بر شدت خستگی و اضطراب مادران سزارین شده دارای نوزاد آسیب پذیر


الهه روحی رحیم بگلو ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1391
8.

بررسی وضعیت سقوط و عوامل مرتبط در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران


زهرا جعفری ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1392
9.

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به روش کارگاهی بر رفتار های تغذیه ای پیشگیرانه از دیابت نوع 2 در نوجوانان دختر


فرزانه ملکی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1392
10.

بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی به جوانان بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در والدین مبتلا به به دیابت نوع 2


هعصومه عرب,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, (نماینده تحصیلات تکمیلی ) 1393
11.

بررسی آموزش همتایان بر سطح آگاهی ، نگرش و تمایل به رفتار در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز در کودکان خیابانی


نسیم خسروی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه , 1393
12.

بررسی تاثیر آموزش شیر دهی از طرف همتا بر خود کار آمدی شیر دهی در زنان نخست زا


محبوبه سعیدی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, ( نماینده تحصیلات تکمیلی ) 13
13.

بررسی تاثیر آموزش مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی بر خود کار آمدی تغذیه ای در پیشگیری از پوکی استخوان در دخترن نوجوان


سیده نرجس رضوی ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1393
14.

بررسی مقایسه ایی وضعیت امنیت غذایی و شاخص تغذیه سالم در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی مبتلا به سندرم متابولیک


مهدیه نظری نسب تاج آباد,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1393
15.

بررسی تاثیر مشاوره تلفنی از طریق پرستار (تله نرسینگ ) بر کیفیت زندگی بیماران با کلستومی


مریم پرچمی عراقی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه , 1393
16.

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران


معصومه رستمی,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, ( نماینده تحصیلات تکمیلی ) 139
17.

بررسی تاثیر آموزش قبل از ترخیص و پیگیری تلفنی بر درک از بیماری و سبک زندگی او پساز انفارکتوس میو کارد در بیمارستان امام خمینی بروجرد ی


نرگس فرجی,
M.S, پرستاری بهداشت, 1394( نماینده تحصیلات تکمیلی )
18.

بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آتزایمر


بهجت رحیمی ,
M.S, پرستاری بهداشت , 1395
19.

بررسی تاثیر مشارکت در گروههای حمایتی بر افسردگی ، احساس تنهایی اجتماعی ، عاطفی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر


فهیمه طاعتی,
M.S, پرستاری سالمندی, 1395
20.

بررسی ارتباط سندرم سستی سالمندان با پیامد های کوتاه مدت سلامت در سالمندان بستری در بیمارستان خاتمالانبیاء


سیامک قاسمی ,
M.S, پرستاری سالمندی, 1395
21.

بررسی تاثیر پایش از طریق تلفن (تله مانیتورینگ ) بر رفتار های خود مراقبتی پس از ترخیص و بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی


مریم کیارسی ,
M.S, پرستاری بهداشت , 1396
22.

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بندر بر رفتار های ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به ایدز


فرح خانی ,
M.S, پرستاری بهداشت, 1396
23.

بررسی تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام غربالگری سرطان پروستات در مردان میان سال


حسام رضایی ,
M.S, پرستاری بهداشت, 1396
24.

بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی بر خوکار آمدی و رضایتمندی از زندگی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی


معصومه تقی زاده ,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, (نماینده تحصیلات تکمیلی )1397
25.

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان کرمانشاه


نسیم پاکیار ,
M.S, پرستاری بهداشت, 1397

مشاور

1.

بررسی عوامل موئثر بر خود پنداری کودکان خیابانی سنین 6-12 سال مراجعه کننده به فرهنگسرای خواجوی کرمانی تهران ....


شهرزاد پاشایی پور ,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه,
2.

بررسی ارتباط رفتار های تغذیه ای و فعالیت فیزیکی نوجوانان با درک آنان از شیوه زندگی والدین در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران شیوه زندگی والدین در مدارس راهنمایی دخترانه


معصومه شاکری,
M.S, پرستاری بهداشت جامعه, 1384

راهنما

1.

بررسی تاثیر آموزش الکترنیکی بر فعالیت فیزیکی و نگرش نسبت به تغذیه سالم در دانش آموزان دختر 10-12 سال دارای اضافه وزن تهران


راضیه رضایی,
M.S, پرستاری بهداشت, 1395
2.

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از رفتار های نا سالم در کنترل وزن در نوجوانان دختر 13-15 سال کرج و جوانان دختر 13-15 سال تهران


سارا سادات حسینی اسفیدار جانی,
M.S, پرستاری بهداشت , 1395

Farsi

1.

بهداشت فردی


Authors: بترتیب الفبا : گیتی خوشه مهری - مجید رضایی راد -- رویا صادقی -- فرزانه یوسفی
Publisher: انتشارات مدرسه , ( کارشناسان آموزش بهداشت ) 1373, ششم (1391 ), تالیف
2.

بهداشت جامعه ( در دو جلد )


Authors: گروهی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی تهران - بترتیب الفبا : سلمانی باروق ، نسرین ، جولایی ، سودابه ، میر صدرایی ، مهین ، مسلمی ، ماهروز ، مهرداد ، ندا ، نکته دان ، هایده ، یوسفی ، فرزانه ، یاوری ، پروانه
Publisher: انتشارات امید , 1378, اول , تالیف
3.

پرستاری بهداشت جامعه (محیط )


Authors: گروهی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری تهران -- بترتیب الفبا :سلمانی باروق ، نسرین ، جولایی ، سودابه ، علایی نژاد ، فاطمه ، فشندی ، فاطمه ، مهرداد ، ندا ، ِوسفی ، فرزانه ف فاطمه ،
Publisher: انتشارات امید , 1376, اول, تالیف

Papers

Farsi

Abstracts and Presentations

Farsi

1.

یماریهای عفونی ناشی از زباله های بیمارستانی


کنگره
Location: تهران,
Date: 1380-1380
Authors: فرزانه یوسفی
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
2.

واکسیناسیون در کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی


کنگره
Location: تهران,
Date: 1381-1381
Authors: فرزانه یوسفی
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
3.

زباله هاای عفونی بیمارستانی


کنگره
Location: تهران ,
Date: 1381-1381
Authors: فرزانه یوسفی
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
4.

شیوع بیماریهای انگلی بعد از زلزله


کنگره ( دومین کنگره بین المللی )
Location: تهران ,
Date: 1383-1383
Authors: فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
5.

سبک زندگی بیماران دیابتی ( تغذیه ، چاقی ، پرفشاری خون ، استرس)


همایش
Location: آستارا,
Date: 1383 -1383
Authors: فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات همایش, Lecturer,
6.

واکسیناسیون در سفر


کنگره (سیزدهمین کنگره بی المللی )
Location: تهران,
Date: 1383-1383
Authors: فرزانه - یوسفی
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
7.

کنترل و مدیریت زباله های بیمارستانی


همایش
Location: تهران,
Date: 1383-1383
Authors: فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات همایش, Lecturer,
8.

درمان های تسکینی در سرطان ها


سمینار آموزشی
Location: تهران,
Date: 1384-1384Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر در ارتباط با بیماری ایدز قبل و بعد از آموزش


همایش ( سومین همایش کشوری پرستاری ایدز و جامعه )
Location: تهران ,
Date: 1386 -1386
Authors: فرزانه یوسفی و....
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
10.

بررسی میزان آگاهی از شیر مادر و طول مدت شیر دهی در مادران دارای کودکان 0-24 ماه


همایش (یازدهمین همایش زنان و مامایی
Location: تهران ,
Date: 1387-1387
Authors: فرزانه یوسفی و..
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات, Lecturer,
11.

ببرسی میزان آگاهی از شیوه زندگی سالم و رفتار های بهداشتی در سالمندان


کنگره (هفتمین کنگره ملی سلامت خانواده )
Location: تهران ,
Date: 1389-1389
Authors: فرزانه یوسفی و..
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
12.

راههای پیشگیری از سرطان


کنگره (کنگره ملی راههای پیشگیری از سرطان
Location: تهران,
Date: 1390-1390
Authors: فرزانه یوسفی و..
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
13.

بهداشت باروری در بلایا و چالش های پیش رو


کنگره (هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و...)
Location: تهران ,
Date: 1394-1394
Authors: مرجان دلخوش -- فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
14.

بررسی میزان آگاهی از شیوه زندگی سالم و رفتار های بهداشتی در سالمندان


کنگره (هفتمین کنگره ملی سلامت خانواده )
Location: تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی,
Date: 1389-1389
Authors: فرزانه یوسفی
Type : سخنرانی, Lecturer,

English

1.

بررسی سبک زندگی بیماران دیابتی و غیر دیابتی


کنگره (دومین کنگره بین امللی هند )
Location: هندوستان ,
Date: 1384-1384
Authors: فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
2.

دیابت ، پرفشاری خون ، چاقی


کنگره ( اولین کنگره بین المللی دیابت ، پرفشاری خون ، چاقی )
Location: آلمان,
Date: 1385-1385
Authors: فرزانه یوسفی و ...
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
3.

The investigation of prevalence depression during pregnancy and postpartum in Iran


کنگره ( دومین کنگره بین المللی آسیایی )
Location: چین (شانکای),
Date: )(2007) 1386-1386
Authors: فرزانه یوسفی و......
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
4.

The women,s knowledge about healthy nutrition behaviors in canser prevention in Iran


کنگره (سومین کنگره بین المللی مراقبتهای ....)
Location: تهران ,
Date: 1389-1389
Authors: فرزانه یوسفی و..
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره, Lecturer,
5.

Depression in girls and boys students in Iran


کنگره
Location: ترکیه (استانبول ),
Date: 2010-2010
Authors: فرزانه یوسفی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
6.

The prevalence of depression in pregnant women in tehran


conference
Location: Birmingham ) England ),
Date: 2010-2010
Authors: Farzaneh Youssefi
Type : Poster, Journal: The book of coference, Lecturer,
7.

The knowledge of Iranin menopausal women about preventive factors of osteoporosis


coference
Location: London ) England),
Date: 2011-2011
Authors: Farzaneh Youssefi
Type : Poster, Journal: The book of conference, Lecturer,
8.

Knowledge and effect education towards HIV/AIDS among on high school students in Iran


conference
Location: Mugla )Turkey ),
Date: 2014-2014
Authors: Farzaneh Youssefi
Type : Poster, Journal: The book of conference, Lecturer,
9.

The effect of Aids disease educationon high school students knowledge in Iran


کنگره (پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و...)
Location: تهران,
Date: 1392-1392
Authors: فرزانه یوسفی و..
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات کنگره , Lecturer,
10.

Assessment knowledge of women more than 45 years about menopausal period


کنگره (دومین کنگره بین المللی سلامت زنان )
Location: شیراز,
Date: 1392-1392Type : پوستر, Journal: CD, Lecturer,
11.

بررسی میزان رضایت و تاثیر عوامل درونی و بیرونی در معتادان تحت درمان متادن درمانی


همایش ( اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی .......
Location: آذربایجان غربی (ارومیه ),
Date: 1394-1394
Authors: فرزانه یوسفی --مرجان دلخوش - نگین زمانی
Type : پوستر, Journal: ( in english ( Journal و به فارسی بصورت CD , Lecturer,
1.

مجله علمی پژوهشی حیات ( مدیر اجرایی )


1381- 1386, سایر,
1.

عصو شورای برنامه ریزی و بزنویسی کتب درسی بهداشت و بیماریها ، رشته کودکیاری فنی و حرفه ای


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1368 -1370
2.

عضو شورای برنامه ریزی و باز نویسی کتب تغذیه رشته کودکیاری


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1372-1372
3.

عضو کمیته انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر


Activity Type:Member
1378-1386
4.

عضو شورای پژهشی گروه


Activity Type:Member
1378-1380
5.

عضو کمیته تغذیه پایگاه تحقیقات جمعیتی


Activity Type:Member
1381-1382
6.

عضو کمیته مشاوره و راهنمایی تحصیلی پرستاری


Activity Type:Member
1382 -1392
7.

عضو پایگاه مشاوره و راهنمیی پرستاری در هفته پژوهش


Activity Type:Member
1382-1382
8.

عضو کمیته علمی همایش پرستاری ایران سال 1400 ،افق ها و چالش ها


Activity Type:Member
1383-1383
9.

عضو کمیته علمی پرستاری سیزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران


Activity Type:Member
1383 -1383
10.

عضو شورای پژوهش گروه


Activity Type:Member
1382-1384
11.

عضو کمیته علمی کنگره جراحی عروق ودیابت بیمارستان سینا


Activity Type:Member
1386-1386
12.

عضو کمیته علمی کنگره بررسی مقالات کیفی دانشکده توانبخشی


Activity Type:Member
1386-1386
13.

عضو کمیته پژو هشی گروه


Activity Type:Member
1384-1390
14.

عضو کمیته پژوهشی گروه


Activity Type:Member
1391-1395
Top