Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Gity Sotoudeh langroudi

Contact Information
Academic Rank
Professor
School
Nutritional Sciences and Dietetics
About
CV last edited on: 2018/14/02

1.

B.Sc


علوم تغذیه, الزهرا, تهران, ایران, 1364
2.

MSc & MSPH & MPH


علوم بهداشتی در تغذیه, علوم پزشکی تهران, تهران , ایران, 1367
3.

Ph.D


علوم تغذیه, علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1381
1.

انگلیسی


Speaking: Medium, Reading: Good, Writing: Good
2.

فارسی


Speaking: Native, Reading: Native, Writing: Native
1.

پژوهشگر برجسته هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی


1394,
2.

استاد برگزیده سومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران


سال 1393,

B.Sc

1.

تغذیه مادر و کودک


B.Sc.
2.

تغذیه کاربردی


B.Sc.

MPH

1.

اپیدمیولوژی تغذیه


MPH.

M.S

1.

تغذیه ورزشی


M.S.

MSPH

1.

تغذیه اساسی 1 و 2


MSPH.
2.

ارائه خدمات در نظام مراقبت بهداشتی


MSPH.
3.

تغذیه پیشرفته


MSPH.
4.

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی


MSPH.

MD

1.

اصول کلی تغذیه


MD.

Ph.D

1.

تغذیه و بیماری ها


Ph.D.
2.

روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه


Ph.D.

Resident

1.

روش تحقیق


Resident.
1.

بررسی اثر مصرف مکمل هل بر وضعیت استرس اکسیداتیو و عوامل التهابی خون در زنان پیش دیابتی مبتلا به اضافه وزن و چاقی


Status: Running, Executers: دکتر گیتی ستوده، دکتر فریدون سیاسی، یعقوبلو,
2.

بررسی ارتباط امتیاز تنوع رژیم غذایی و امتیاز تنوع غذایی با میزان فریتین، روی، منیزیم و مس خون در زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهرداری تهران


Status: Running, Executers: دکتر گیتی ستوده، دکتر فریدون سیاسی،الهام ریانی,
3.

بررسی اثر مصرف مکمل هل بر سطح چربی ها، نمایه های قند و فشارخون در زنان پیش دیابتی مبتلا به اضافه وزن و چاقی


Status: Running, Executers: دکتر گیتی ستوده، دکتر فریدون سیاسی، فاطمه یعقوبلو,
4.

مقایسه الگوهای غذایی و وضعیت استرس اکسیداتیو در پرستاران مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی با پرستاران بدون سندروم در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Running, Executers: دکتر گیتی ستوده - دکتر فریدون سیاسی - نگین فراستی,
5.

بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آنها با وضعیت استرس اکسیداتیو در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Running, Executers: دکتر گیتی ستوده- دکتر فریدون سیاسی - کارولین ابش زاده,
6.

مقایسه تنوع غذایی، اندازه های تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به کبد چرب با افراد سالم


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - فریدون سیاسی - ذوالفقاری,
7.

بررسی میزان توجه پایدار و ارتباط آن با تنوع رژیم غذایی، اندازه های تن سنجی و سطح انتی اکسیدان‌هاي خون در زنان


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - فریدون سیاسی - فریده شیراسب,
8.

بررسی تنوع رژیم غذایی و ارتباط آن با اندازه های تن سنجی، ترکیب بدن و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی خون در زنان سالم


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - الهام نارمکی,
9.

مقایسه الگوی رژیم غذایی، معیار های سندرم متابولیک و برخی پیراسنج های بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به افسردگی عمده تک قطبی با افراد سالم


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - مریم خسروی,
10.

بررسی رضایت از وزن و عوامل مرتبط با آن در زنان بزرگسال شهرستان نوشهر


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - مریم پاشا,
11.

مقايسه وضعيت تغذيه زنان مبتلا به پرفشاري خون بارداري با زنان باردار سالم در بيمارستان شهيد اكبر ابادي تهران


Status: Completed, Executers: احمد رضا درستی - گیتی ستوده - الهام کاظمیان,
12.

اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر روی شاخص های گلایسمی دربیماران مبتلا به پيش دیابت


Status: Completed, Executers: احمد ساعدی - گیتی ستوده - مریم میرفتاحی,
13.

مقایسه وضعیت آنتی‌اکسیدانی خلبانان با کادر اداری هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - محمد امینی - الهام امیری,
14.

بررسي وضعيت استفاده از انواع مكمل هاي غذايي در زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده,
15.

بررسي تصور زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران و همسرانشان از وضعيت وزن زنان


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده,
16.

بررسي تاثير مصرف آب انار بر برخي فراسنج هاي بيوشيميايي و فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - فریدون سیاسی - گلبن سهراب,
17.

بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي عمومي و آندروئيدي و ارتباط آن با ويژگي هاي باروري و الگوي تغذيه اي در زنان اسلامشهر


Status: Completed, Executers: گیتی ستوده - شهلا خسروی,
18.

Assessing antioxidant capacity of fruits and their Physiological impact


Status: Completed, Location: امریکا,
19.

بررسي تاثير مکمل هاي ويتامين C و E برفراسنجهاي بيوشيميايي و فشار خون در زنان هيپرآندروژنيک


Status: Completed, Executers: دکتر فریدون سیاسی - گیتی ستوده, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران,

راهنما

1.

بررسی اثر مصرف مکمل هل بر سطح چربی، گلوکز و فشارخون در زنان پیش دیابتی مبتلا به اضافه وزن و چاقی


,
MSPH,
2.

مقایسه الگوهای غذایی، اندازه های تن سنجی، قند و فشار خون افراد مبتلا به پیش دیابت با افراد سالم مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان شهرضا


,
MSPH,
3.

بررسی ارتباط افسردگی، اضطراب و استرس با تنوع رژیم غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران


,
M.Sc,
4.

بررسی ارتباط تنوع رژیم غذایی با اندازه های تن سنجی، ترکیب بدن، فشار خون و وضعیت آنتی اکسیدانی خون در زنان مراجعه کننده به باشگاه¬های ورزشی شهرداری غرب تهران


,
MSPH,
5.

بررسی تنوع رژیم غذایی و ارتباط آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر دبیرستان های مناطق شمال و جنوب تهران


,
M.Sc,
6.

مقایسه تنوع رژیم غذایی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با افراد سالم در شهرستان اصفهان سال 1392


,
M.Sc,
7.

مقايسه الگوهاي رژيم غذايي، معیار های سندرم متابولیک و برخی زیست نشانگرهای بیوشیمیایی در بيماران مبتلا به افسردگي عمده با افراد سالم


,
Ph.D, علوم تغذیه,
8.

بررسی میزان توجه پایدار و ارتباط آن با تنوع رژیم غذایی، اندازه های تن سنجی و سطح انتی اکسیدان‌هاي خون در زنان سالم


,
MSPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
9.

بررسی رضایت از وزن و عوامل مرتبط با آن در زنان بزرگسال شهرستان نوشهر


,
MSPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
10.

بررسي وضعيت استفاده از انواع مكمل هاي غذايي در زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران


,
MSc & MSPH & MPH, MPH,
11.

- اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر روی شاخص های گلایسمی دربیماران مبتلا به پره دیابت


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
12.

بررسي تصور زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران و همسرانشان از وضعيت وزن زنان


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
13.

مقایسه وضعیت آنتی‌اکسیدانی خلبانان با کادر اداری هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
14.

- مقايسه وضعيت تغذيه زنان مبتلا به پرفشاري خون بارداري با زنان باردار سالم در بيمارستان شهيد اكبر ابادي تهران


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
15.

بررسي تاثير مصرف اب انار بر برخي فراسنج هاي بيوشيميايي و فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
16.

مقايسه چاقي و عادات غذايي زنان مبتلا به سرطان يا بيماري هاي پستان با افراد سالم مراجعه كننده به مركز بيماري هاي پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران سال 1388


,
MD, پزشکی,
17.

بررسي فراواني استفاده از انواع مكمل هاي غذايي در كارورزان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1388


,
MD, پزشکی,
18.

بررسي ميزان آگاهي از هرم غذايي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان پزشكي دوره كارورزي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385


,
MD, پزشکی,
19.

بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل موثر بر آن در زنان يائسه و غير يائسه اسلام شهر سال 1383


,
MD, پزشکی,
20.

ارزيابي وضعيت تغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سه ماهه دوم بارداري و مقايسه با وضعيت پيش از بارداري


,
MD, پزشکی,
21.

بررسي وضعيت رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت جسمي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دختر خوابگاه هاي علوم پزشكي تهران در سال 1384


,
MD, پزشکی,
22.

بررسي آگاهي و عملكرد دانش آموزان پسر دبيرستان هاي منطقه 6 تهران در مورد چاقي و پيشگيري از آن در سال 1382


,
MD, پزشکی,
23.

سنجش ميزان آگاهي و عملكرد دختران در مورد نقش، منابع غذايي، عوامل موثر بر جذب و علل و علائم كمبود آهن در دبيرستان هاي منطقه 6 شهر تهران


,
MD, پزشکی,

مشاور

1.

بررسی فراوانی ژنوتیپ های مختلف آپو آ و رابطه متقابل آن با دریافت چربی، چاقی عمومی، مرکزی، پیراسنج های لیپیدی، لپتین و گرلین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2


,
M.Sc,
2.

بررسی ارتباط امنیت غذایی و تنوع رژیم غذایی خانوار با وضعیت تغذیه کودکان 5-4 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت شهرستان مهریز


,
MSPH,
3.

اثر مصرف آب گوجه فرنگي بر روي غلظت هاي سرمي CRP،IL8،IL6 و TNF در دانشجويان دختر داراي اضافه وزن يا چاقي


,
MSPH, علوم بهداشتی در تغذیه,
4.

- بررسی ارتباط بين توزیع چربی بدن باسطح سرمي هورمون های لپتين وگرلين در دانش آموزان 10-6 ساله شهر تهران (مشاور)


,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تغذیه,

Farsi

1.

تغذیه در دوره های زندگی کراوس 2012


Authors: فریبا کوهدانی - گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1392, ترجمه
2.

اصول تغذيه كراوس 2012


Authors: گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1391, ترجمه
3.

اصول تغذيه كراوس 2008


Authors: گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1387, ترجمه
4.

تغذیه در دوران های زندگی کراوس 2008


Authors: گیتی ستوده-فریبا کوهدانی
Publisher: مترجم, 1387, ترجمه
5.

اصول تغذيه كراوس


Authors: گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1383, ترجمه
6.

اثرات تغذیه ای و بهداشتی فیتات


Authors: گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1383, اول, تالیف
7.

ارزيابي وضع تغذيه در پزشكي باليني و بهداشت همگاني: روش شناسی تن سنجی، بالینی و آزمایشگاهی


Authors: تيرنگ نيستاني، گيتي ستوده، محسن مداح
Publisher: دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1383, اول, ترجمه
8.

اصول تغذيه كراوس


Authors: گیتی ستوده
Publisher: مترجم, 1381, ترجمه

Papers

English

1.

The interaction between apolipoprotein B insertion/deletion polymorphism and macronutrient intake on lipid profile and serum leptin and ghrelin levels in type 2 diabetes mellitus patients


Authors: Rafiee M, Sotoudeh G, Djalali M, Alvandi E, Eshraghian M, Javadi F, Doostan F, Koohdani F
European Journal of Nutrition, Year. 2018,
2.

The effects of green cardamom supplementation on blood glucose, lipids profile, oxidative stress, sirtuin-1 and irisin in type 2 diabetic patients: a study protocol for a randomized placebo-controlled clinical trial


Authors: Mohadeseh Aghasi, Shohreh Ghazi Zahedi, Hoorieh Khoshamal , Mostafa Qorbani, Ensieh Nasli-Esfahani, Ali Keshavarz, Fariba Koohdani , Gity Sotoudeh
BMC Complementary and Alternative Medicine, Year. 2018,
3.

Higher dietary total antioxidant capacity is related to pre-diabetes: a case-control study


Authors: Gity Sotoudeh, Maryam Abshirini, Fariba Bagheri, Fereydoun Siassi, Fariba Koohdani, Zahra Aslany
Nutrition, Year. 2018,
4.

Differences in the Interaction between CETP Taq1B Polymorphism and Dietary Fat


Authors: Zahra Kalantar, Mohamad Reza Eshraghian, Gity Sotoudeh, Mahmoud Djalali,
Clinical Nutrition, Year. 2018,
5.

Depression is related to dietary diversity score in women: a cross-sectional study from a developing country


Authors: Poorrezaeian M; Siassi F; Milajerdi A; Qorbani M; Karimi J; Sohrabi- Kabi R; pak P; Sotoudeh G
Annals of General Psychiatry, Year. 2017,
6.

Fruits and vegetables intake and pre-diabetes: a case-control study


Authors: Safabakhsh M, Koohdani F, Bagheri F, Siassi F, Khajehnasiri F, Sotoudeh G
Eur J Nutr, Year. 2017,
7.

The effect of cardamom supplementation on serum lipids, glycemic indices and blood pressure in overweight and obese pre-diabetic women: A randomized controlled trial


Authors: Fatemeh Yaghooblou; Fereydoun Siassi; Abbas Rahimi; Fariba Koohdani; Farideh Doostan; Mostafa Qorbani; Gity Sotoudeh
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Year. 2017,
8.

Breakfast intake is associated with higher dietary diversity score, weight satisfaction and lower body mass index in girl adolescents


Authors: Azadeh Aminianfar, Fereydoun Siassi, Mostafa Qorbani, Fariba Koohdani, Reza Daryabeygi, Ileyar Yamrali, Farahnaz Khajehnasiri, Farideh Doostan, Gity Sotoudeh
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics , Year. 2017,
9.

An Explanation for Variation in Age at Menopause in Developing Countries Based on the Second National


Authors: Mahboubeh Parsaeian PhD1, Hamed Pouraram PhD2, Abolghasem Djazayery PhD2, Zahra AbdollahiPhD3, Ahmadreza Dorosty PhD2, Sotoudeh G,
Archives of Iranian Medicine, Vol.20, No.6, Year. 2017, Page:361 – 367,
10.

The Effects of Green Cardamom on Blood Glucose Indices, Lipids, Inflammatory Factors, ‎Paraxonase-1, Sirtuin-1, and Irisin in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and ‎Obesity: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial


Authors: Milad Daneshi-Maskooni, Seyed Ali Keshavarz, Siavash Mansouri, ‎Mostafa Qorbani, Seyed Moayed Alavian, Mahtab Badri-Fariman, Seyed Ali Jazayeri-Tehrani, Gity Sotoudeh
Trials, Year. 2017,
11.

Cardamom supplementation improves inflammatory and oxidative stress biomarkers in hyperlipidemic, overweight, and obese pre-diabetic women: A randomized double-blind clinical trial


Authors: Shiva kazemi , Fatemeh Yaghooblou , Fereydoun Siassi , Abbas Rahimi , Mahsa Ghavipour Fariba Koohdani , Gity Sotoudeh
Journal of the Science of Food and Agriculture, Year. 2017,
12.

Pomegranate extract alleviates disease activity and some blood biomarkers of inflammation and oxidative stress in Rheumatoid Arthritis patients


Authors: Mahsa Ghavipour, Gity Sotoudeh, Elham Tavakoli, Karim Mowla, Jafar Hasanzadeh, and Zohreh Mazloom
European Journal of Clinical Nutrition, Year. 2017,
13.

Effects of pomegranate juice consumption on oxidative stress in patients with


Authors: Sohrab G, Ebrahimof S, Sotoudeh G, Neyestani TR, Angoorani P Hedayati M, Siassi F,
Int J Food Sci Nutr, Year. 2017,
15.

The Interaction between ApoA2 -265T>C Polymorphism and Dietary Fatty Acids Intake on Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus


Authors: Elham Zamani, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Gity Sotoudeh, Laleh Keramat, Mohammadreza Eshraghian, Masoumeh Rafiee & Fariba Koohdani
Eur J Nutr, Year. 2017,
16.

A comparison of pregnancy outcomes in Ghanaian women with different dietary diversity: a prospective cohort study protocol


Authors: Shaibu OM, Sotoudeh G, Saaka M, Siassi F, Qorbani M, Yavari P
BMJ Open, Year. 2016,
17.

Is dietary diversity a proxy measurement of nutrient adequacy in Iranian elderly


Authors: Tavakoli S, Dorosty-Motlagh AR, Hoshiar-Rad A, Eshraghian MR, Sotoudeh G, Azadbakht L, Karimi M, Jalali-Farahani S,
Appetite, Year. 2016,
18.

Dietary patterns and pre-diabetes: A case-control study


Authors: Fariba Bagheri, Fereydoun Siassi, Fariba Koohdani, Behzad Mahaki, Mostafa Qorbani, Osman Mohammed Shaibu, Gity Sotoudeh
Br J Nutr, Year. 2016,
19.

Intake of Nutrients, Fiber, and Sugar in Patients with Nonalcoholic


Authors: Zolfaghari H, Askari G, Siassi F, Feizi A, Sotoudeh G
International Journal of Preventive Medicine, Year. 2016,
20.

Association between Insertion/Deletion Polymorphism of ApoB Gene with Dyslipidemia and Obesity Risk in Patients with Type 2 Diabetes


Authors: Rafiee M, Sotoudeh G, Djalali M, Alvandi E, Eshraghian M, Nikbazm R, Javadi F, Doostan F and Koohdani F
Journal of Obesity and Overweight, Vol.2, No.2, Year. 2016, Page:204,
21.

APO A2 −265T/C Polymorphism Is Associated with Increased Inflammatory Responses in Type 2 Diabetes Mellitus Patients


Authors: Fariba Koohdani, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Mahmoud Djalali, Mohammadreza Eshraghian, Elham Zamani, Gity Sotoudeh, Mohammad-Ali Mansournia, Laleh Keramat.
Diabetes and Metabolism Journal , Vol.40, Year. 2016, Page:222-229,
22.

Are Supplementation of Omega-3 and Ascorbic Acid Effective in Reducing Oxidative Stress and Depression among Depressed Shift Workers?


Authors: Farahnaz Khajehnasiri1, Shahin Akhondzadeh2, Seyed Bagher Mortazavi3,
Int. J. Vitam. Nutr. Res, Year. 2016,
23.

Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study


Authors: Zeinab Tiznobeyk, Zahra Sheikhi Mobarakeh, Mostafa Qorbani, Fariba koohdani, Gity Sotoudeh, Farahnaz Khajehnasiri, Shahla Khosravi, and Farideh Doostan
Br J Nutr, Year. 2016,
24.

Healthy and Unhealthy Dietary Patterns are related to Lipid Parameters in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus


Authors: Noorshahi N, Sotoudeh G, Djalali M1, Eshraghian MR, Karimi Z, Mirzaei K, Javadi F, Basiri MG,
Journal of Nutrition and Health Sciences, Year. 2016,
25.

Dietary n-3 Polyunsaturated Fatty Acid intake modulates impact of Insertion/Deletion polymorphism of ApoB gene on obesity risk in type 2 diabetic patients


Authors: Rafiee M, Sotoudeh G, Djalali M, Alvandi E, Eshraghian M, Sojoudi F, Koohdani F
Nutrition, Year. 2016,
26.

Effects of DHA supplementation on vascular function,


Authors:
Acta Medica Iranica, Year. 2016,
29.

Higher dietary diversity is related to better visual and auditory sustained attention


Authors: Shiraseb F, Siassi F, Qorbani M , Sotoudeh G, Rostami R, Narmaki E, Yavari P, Aghasi M, Shaibu O
British journal of Nutrition, Year. 2016,
30.

Clinical Outcomes and Determinants of Recovery Rates of Pediatric Inpatients Treated for Severe Acute Malnutrition


Authors: Saaka M, Shaibu OM, Abdul-Mumin A, Amponsem A, Ziem J, Eirkyo Eyakubo E, Ervin S, Sotoudeh G, Yavari P, Siassi F, Akanbong P ,
International Journal of Child Health and Nutrition, Year. 2015,
32.

Association of dietary diversity score with anxiety in women


Authors: Poorrezaeian M, Siassi F, Qorbani M,Karimi J, Koohdani F, Asayesh H , Sotoudeh G,
Psychiatry Research, Year. 2015,
33.

Effect of DHA-rich fish oil on PPARg target genes


Authors: Anahita Mansoori, Gity Sotoudeh, PhD, Mahmoud Djalali, PhD,
Journal of Clinical Lipidology, Year. 2015,
34.

PPARγ Pro12Ala polymorphism influences the relationship between dietary fat intake


Authors: - Mansoori A, Sotoudeh G, Djalali M, Eshraghian M, Keramatipour M, Nasli-Esfahani E, Kalantar Z, Alvandi E, koohdani F.
International Journal for Vitamin and Nutrition Research,
35.

Western dietary pattern is related to premenstrual syndrome: a case-control study


Authors: Farasati N, Siassi F, Koohdani F, Qorbani M, Abashzadeh K, Sotoudeh G.
Br J Nutr, Year. 2015,
36.

APOAⅡ genotypes frequency and their interaction with saturated fatty acids consumption on lipid profile of patients with type 2 diabetes


Authors: Noorshahi N, Sotoudeh G, Djalali M, Eshraghian MR, Keramatipour M, Ghane Basiri M, Doostan F,Koohdani F
Clin Nutr, Year. 2015,
37.

- Association of major dietary patterns with general and central obesity in Iranian patients with type 2 diabetes mellitus


Authors: Ghane Basiri M, Sotoudeh G, Djalali M, Eshraghian MR, Noorshahi N, Rafiee M, Nikbazm R, Karimi Z, Koohdani F
International Journal for Vitamin and Nutrition Research , Year. 2015,
38.

Association of the blood antioxidants status with visual and auditory sustained attention


Authors: - Shiraseb F, Siassi F, Sotoudeh G, Qorbani M, Rostami R, Sadeghi V, Narmaki E
Nutritional Neuroscience, Year. 2015,
40.

APOA2 -256T>C polymorphism interacts with saturated fatty acids intake to affect anthropometric and hormonal variables in type 2 diabetic patients. Genes and Nutrition


Authors: - Ghane basiri M, Sotoudeh G, Alvandi E, Djalali M, Eshraghian M, Noorshahi N, Koohdani F.
Genes and Nutrition , Vol.10, No.15, Year. 2015, Page:464,
41.

Does apolipoprotein A-II polymorphism interact with the association of obesity and serum inflammatory biomarkers in type 2 diabetes patients?


Authors: Keramat L, Eshraghian M , Djalali M , Sotoudeh G, Sadrzadeh-Yeganeh H , Koohdani F.
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Vol.1, No.2, Year. 2015, Page:107-113,
42.

Association of body mass index with oxidative stress in patients with type 2 diabetes: do Apo A-II -265T>C polymorphism alter this association?


Authors: Elham Zamani, Mahmoud Djalali, Mohammadreza Eshraghian, Gity Sotoudeh, Haleh Sadrzadeh-Yeganeh, Fariba Koohdani
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Year. 2015,
43.

Healthy and Unhealthy dietary patterns are related to depression: a case-control study


Authors: Khosravi M, Sotoudeh G, Majdzadeh R, Nejati S, Darabi S, Raisi F, Esmaillzadeh A, Sorayani M
Psychiatry Investigation , Year. 2015,
44.

Dietary diversity as a proxy measure of blood antioxidant status in women


Authors: Narmaki E, Siassi F, Koohdani F, Qorbani M, Shiraseb F, Ataie-Jafari A, Sotoudeh G.
Nutrition, Year. 2015,
45.

Predictors of dietary supplement use in medical interns of Tehran University of Medical Sciences


Authors: - Sotoudeh G, Kabiri S, Sadrzadeh Yeganeh, Koohdani F, Khajehnasiri F, Khosravi S
Journal of Health, Population and Nutrition , Vol.33, No.1, Year. 2015, Page:68-75,
46.

Tomato juice consumption improves blood antioxidative biomarkers in overweight and obese females


Authors: Ghavipour M, Sotoudeh G, Ghorbani M
Clin Nutr, Vol.34, No.5, Year. 2015, Page:805-809,
47.

Dietary habits contributing to the breast cancer risk among Iranian women


Authors: Sheikhi Mobarakeh Z, Mirzaei K, Hatmi H, Ebrahimi M, Dabiran S, Sotoudeh G
Asia Pacific J Cancer Preven, Vol.15, No.21, Year. 2014, Page:9543-9547,
48.

New emerging correlates of weight satisfaction in women: husband-related factors and caffeine intake


Authors: - Pasha M, Koohdani F, Dorosty AR, Eshraghian MR, Sotoudeh G.
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics , Vol.acceptance, Year. 2014,
49.

Serum ghrelin levels and gender-related indices of body composition in prepubertal children: a cross-sectional study


Authors: •Minoo Bagheri, Sara Ansari, Gity Sotoudeh, Mahmood Mahmoudi, John R Speakman, Kurosh Djafarian
European Journal of Nutrition , Year. 2014,
50.

Relationship between waist circumference and micronutrients intake in patients with type 2 diabetes mellitus in Tehran


Authors: - Rafiee M, Nikbazm R, Sotoudeh G, Nourshahi N, Ghane Basiri M, Koohdani F
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.8, No.2, Year. 2014, Page:183-186,
51.

Comparing dietary patterns of depressed patients vs Healthy people in a case-control protocol


Authors: - Khosravi M, Sotoudeh G, Raeisi F, Majdzadeh R, Foroughifar T.
BMJ Open, Vol.4, No.e003843., Year. 2014,
52.

Body weight and health perception among the women working at health centers of Tehran


Authors: - Dorosty AR, Mehdikhani S, Sotoudeh G, Rahimi A, Koohdani F, Tehrani P
Journal of Health, Population and Nutrition , Vol.32, No.1, Year. 2014, Page:58-67,
53.

Comparison of Antioxidant Status between Pilots and Non-flight Staff of the Army Force: Pilots May Need More Vitamin C


Authors: - Amiri Taleghani E, Sotoudeh G, Amini K, Heidari Araghi M, Mohammadi B, Sadrzadeh Yeganeh H
Biomedical and Environmental Sciences, Vol.27, No.5, Year. 2014,
54.

Mid- morning snack programs have a benificial effect on congnitive performance of students from high socio-economic background


Authors: Koohdani F, Meshkani Z, Karbakhsh M, Sheibaniasl N, Sotoudeh G, Lesan S, Dabiran S
. Nutrition Today , Year. 2014,
55.

Maternal obesity and energy intake as risk factors for pregnancy induced hypertension among Iranian women


Authors: Kazemian E, Sotoudeh G, Dorosty AR, Eshraghian MR
Journal of Health, Population and Nutrition , Vol.32, No.3, Year. 2014, Page:486-493,
56.

The relationship between waist circumference and macronutrient intake in patients with type 2 diabetes in Tehran


Authors: - Nikbazm R, Rafiee M, Ghane Basiri M, Nourshahi N, Sotoudeh G, Eshraghian M, Jalali M, Koohdani F
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.5, No.8, Year. 2013, Page:1021-1024,
57.

Predictors of dietary supplement use among female health workers in Tehran


Authors: - Baygi A, Sotoudeh G, Qorbani M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Rahimi A, Koohdani F, Asayesh H
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders , Vol.12, Year. 2013, Page:26-30,
58.

Nutritional status of women with gestational hypertension compared to normal pregnant women


Authors: - Kazemian E, Dorosty AR, Sotoudeh G, Eshraghian MR, Ansary S, Omidian M
Hypertension in Pregnancy , Vol.32, Year. 2013, Page:146-156,
59.

Sensitivity and Specificity of Body Mass Index in Determining Obesity in Children


Authors: Samadi M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Azadbakht L, Jafarian K, Rahimi A, Sotoudeh G
J Res Med Sci, Vol.18, Year. 2013,
60.

Tomato juice consumption reduces systemic inflammation in overweight and obese females


Authors: - Ghavipour M, Saedisomeolia A, Djalali M, Sotoudeh G, Eshraghyan MR, Malekshahi Moghadam A, Wood LG
Br J Nutr , Vol.15, Year. 2012, Page:1-5,
61.

Dietary calcium intake and risk of obesity in school girls aged 8-10 years


Authors: Samadi M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Azadbakht L, , Feizi A, Jafarian K, Sotoudeh G
J Res Med Sci , Vol.17, Year. 2012, Page:1102 7,
62.

What women think about their husband's opinions might influence women's body image: An explorative study


Authors: - Sotoudeh G, Khosravi S, Karbakhsh M, Khajehnasiri F, Khalkhali
Indian J Med Sci , Vol.62, Year. 2008, Page:98-104,
63.

Plasma antioxidant capacity changes following a meal as a measure of the ability of a food to alter in vivo antioxidant status


Authors: Prior RL, Gu L, Wu X, Jacob RA, Sotoudeh G, Kader AA, Cook RA
J Am Coll Nutr , Vol.26, Year. 2007, Page:170-181,
64.

High prevalence of overweight and obesity in women of Islamshahr, Iran


Authors: Sotoudeh G, Khosravi S, Khajehnasiri F, Khalkhali H
Asia Pac J Clin Nutr , Vol.14, Year. 2005, Page:169-172,
65.

Relationships Of Overweight and Obesity With Hormonal and Metabolic Parameters In Women With Hirsutism Complaint


Authors: Sotoudeh G, Siassi F, Mirdamadi SR, Khosravi S, Chamari M
Acta Medica Iranica , Vol.41, Year. 2003, Page:37-44,
66.

. Lower serum vitamin A levels in infertile hyperandrogenic women


Authors: Sotoudeh G, Siassi F, Mirdamadi SR, Chamari M
Intern Med J , Vol.2, No.2, Year. 2003,
67.

Vitamin C function and status in chronic disease


Authors: Jacob R A, Sotoudeh G
Nutrition in Clinical Care, Vol.5, Year. 2002, Page:66-74,
68.

Beneficial Effects of Vitamin C and Vitamin E on Blood Pressure in Hyperandrogenic Women


Authors: Sotoudeh G, Siassi F, Mirdamadi SR, ءmohammad K, Golestan B, Chamari M
Acta Medica Iranica , Vol.40, Year. 2002, Page:181-186,

Farsi

1.

بررسی الگوهاي غذایی و ارتباط آنها با اندازه هاي تن سنجی در پرستاران زن


Authors: کارولین ابش زاده ، فریدون سیاسی، مصطفی قربانی، فریبا کوهدانی،نگین فراستی ، گیتی ستوده
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Year. 1395,
2.

مقايسه الگوهاي غذايي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسی با افراد سالم:


Authors:
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, Year. 1395,
4.

ارتباط متقابل پلی مورفیسمCETP Taq1Bو مقدار چربی دریافتیبر سطحHDL-cبا توجه به وضعیت پروفایل لیپیددر افراد مبتلا به دیابت نوع 2


Authors: زهرا کلانتر، مریم محمودی، گیتی ستوده، آناهیتا منصوری، محمود جلالی، محمدرضا اشراقیان، فریبا کوهدانی
مجله علوم پزشکی رازی, Year. 1395,
5.

بررسی اثر مصرف مکمل هِل بر اندازه های تن سنجی در زنان پيش ديابتی مبتلا به اضافه وزن و چاقی


Authors: - يعقوبلو ف، سياسی ف، رحيمی ع، کوهدانی ف، ستوده گ
مجله ی غدد درون ريز و متابوليسم ايران , Vol.17, No.3, Year. 1394, Page:215-223,
6.

ارتباط سطوح سرمی لپتين با اندازه های تن سنجی، فعاليت جسمی، پيرا سنج های ليپيدی-ليپوپروتئينی خون، انرژی و درشت مغذی های دريافتی در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 شهر تهران


Authors: - - رفیعی م، ستوده گ، اشراقیان م، جلالی م، نیک بزم ر، قانع بصیری م، نور شاهی ن، کوهدانی ف.
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, Vol.10, No.1, Year. 1394, Number of Page:21-30
7.

وضعیت امنیت غذایی و برخی عوامل مرتبط با آن در خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان مهریز


Authors: - فلاح مدواری ف، صدرزاده یگانه ه، سیاسی ف، ستوده گ، حسینی م، مهدوی راد
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی , Vol.12, No.4, Year. 1393, Page:79-93,
8.

الگوهای غذايی غالب و خطر چاقی عمومی و شکمی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2.


Authors: - قانع بصیری م، ستوده گ، جلالی م، اشراقیان م، نورشاهی ن، رفیعی م، نیک بزم ر، کریمی ز.
مجلـه علوم پزشکی رازی , Vol.21, No.125, Year. 1393, Page:53-65,
9.

بررسی الگوهای غذايی غالب و ريسک اختلالات ليپيدی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Authors: - نورشاهی ن، کریمی ز، قانع بصیری م، نیک بزم ر، رفیعی م، جلالی م، اشراقیان م و ستوده گ.
مجلـه علوم پزشکی رازی , Vol.21, No.128, Year. 1393, Page:72-84,
10.

ارتباط بین نمایه conicity، اندازه دور کمر، نمایه توده بدن و فعالیت بدنی با پیراسنج های لیپیدی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران


Authors: - رفیعی م، ستوده گ، جلالی م، اشراقیان م، جوادی ف، قانع بصیری م، نیک بزم ر، نور شاهی ن، کوهدانی ف.
مجله غدد و متابولیسم ایران, Vol.16, No.3, Year. 1393, Page:165-174,
11.

بررسی ارتباط دریافت های غذایی، اضافه وزن، مشخصات دموگرافیک و عوامل مربوط به همسر با رضايت از وزن در زنان بزرگسال شهرستان نوشهر


Authors: - پاشا م، ستوده گ، اشراقیان م، درستی مطلق ا، کوهدانی ف، گرد کلی ح
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, Vol.9, No.1, Year. 1393, Page:69-81,
12.

مقایسه وضعیت تغذیه زنان باردار مبتلا به پرفشاري خون بازنان باردار سالم


Authors: - کاظمیان ا، درستی مطلق ا ، ستوده گ، اشراقیان م، انصاری س.
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, Vol.12, No.10, Year. 1392, Page:793-806,
13.

اثر مصرف آب گوجه فرنگي بر روي غلظت هاي سرمي CRP،IL8،IL6 و TNF در دانشجويان دختر داراي اضافه وزن يا چاقي


Authors: قوي پور م، ساعدي ا، جلالي م، ستوده گ، اشراقيان م
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.10, No.2, Year. 1391, Page:29-38,
14.

بررسي اثر مكمل ياري ال- آرژنين بر فشار خون در افراد مبتلا به پيش ديابت


Authors: - ميرفتاحي م، ساعدي ا، ستوده گ، مهاجري م ، كشاورز س، حسيني م، سيفي راد س
ديابت و ليپيد ايران, Vol.دوره 11, No.4, Year. 1391, Page:393-399,
15.

. بررسي اثر مكمل ياري ال- آرژنين بر نمايه هاي گليسمي خون در افراد مبتلا به پيش ديابت


Authors: ميرفتاحي م، ستوده گ، ساعدي ا، مهاجري م، كشاورز س، حسيني م، سيفي راد س
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.11, No.2, Year. 1390, Page:176-183,
16.

. بررسي اثر مكمل ياري ال- آرژنين بر شاخص هاي تن سنجي و تركيب بدن در افراد مبتلا به پيش ديابت


Authors: ميرفتاحي م، مهاجري م ، ساعدي ا، ستوده گ ، كشاورز س، حسيني م، سيفي راد س
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.11, No.3, Year. 1390, Page:301-308,
17.

مقايسه وضعيت چاقي مركزي در زنان اسلام شهر با تصور آنان از وضعيت چاقي خود و نظر همسرانشان در اين مورد


Authors: ستوده گ، خسروي ش،خواجه نصيري ف، كوهداني ف
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.8, No.13, Year. 1389, Page:1-20,
18.

مطالعه جمعيتي شيوع اضافه وزن، چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه و غير يائسه


Authors: ستوده گ، نيازي ا، خسروي ش، خواجه نصيري ف، كوهداني ف
حیات, Vol.16, No.2, Year. 1389, Page:38-46,
19.

مقايسه شيوه زندگي در زنان يائسه با دانسيته استخواني طبيعي و غيرطبيعي در بيمارستان شريعتي


Authors: عليزاده ز، كوهداني ف، لاريجاني ب، حتمي ن، خسروي ش، ستوده گ
حیات, Vol.16, No.2, Year. 1389, Page:38-46,
20.

بررسي مقطعي عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوكي استخوان در معلمان زن


Authors: لسان ش، ميرحيدري ز، ستوده گ، خواجه نصيري ف، كوهداني ف
حیات, Vol.16, No.2, Year. 1389, Page:38-46,
21.

بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با افزایش سطح اندروژن خون


Authors: ستوده گ، سیاسی ف، لسان ش، میردامادی س، چمری م
مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, Vol.25, No.489, Year. 1386, Page:482-4,
22.

میزان آگاهی ونحوه عملکرد دختران در مورد اهن غذایی در دبیرستان های منطقه 6 تهران


Authors: ستوده گ، فغانی ن، دبیران س، خواجه نصیری ف
پایش, Vol.4, No.4, Year. 1384, Page:247-253,
23.

بررسی اثر آموزش تغذیه دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و کاربست تغذیه ایی زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی جهرم


Authors: غواصه م، کشاورز س ع، ستوده گ، صدرزاده یگانه ه، رحیمی ع، خواجه نصیری ف
مجله تغذیه ایران, Vol.1, No.1, Year. 1384,
24.

تأثير آموزش مادر بر وضع تغذيه كودكان خانوارهاي حاشيه نشين شهر كرمان


Authors: كيقبادي كيخسرو، سياسي فريدون، ملك افضلي حسين، جارالهي ناهيد، صدرزاده هاله، معتبر افسانه، علوي نائيني اميرمنصور، ستوده گيتي، ناظمي ليلي، قاضي اسدالهي فرشته، غفاري فرحناز
مجله پژوهشي حكيم, Vol.5, No.1, Year. 1381, Page:49-55,
25.

هموسيستئين، بيماري قلبي عروقي و نقش ويتامين ها


Authors: ستوده، گ
فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شهيد بهشتي, Vol.10, No.32, Year. 1379, Page:10-15,
26.

بررسي وضع ليپيد ها و ارتباط آن با هورمونها و نمايه هاي تن سنجي در زنان مشكوك به هيرسوتيسم


Authors: مير دامادي سيدريحان، ستوده گيتي، سياسي فريدون، كشاورز سيد علي
مجله دانشكده پزشكي, Vol.58, No.1, Year. 1379, Page:59-66,
28.

بررسي شاخص هاي تن سنجي و عوامل مؤثر بر آن در زنان روستاي حسن آباد خالصه اسلامشهر


Authors: ستوده گيتي، لسان شيرين
مجله دانشكده پزشكي, Vol.55, No.3, Year. 1376, Page:84-89,
29.

وضعيت تغذيه و ارتباط آن با برخي عوامل اقتصادي-اجتماعي و تاريخچه باروري در زنان شهري زابل


Authors: فروزاني مينو، ستوده گيتي، شهركي منصور، رف رف مريم
پژوهش در پزشكي, Vol.19, No.3, Year. 1374, Page:51-60,
1.

انجمن تغذیه ایران


Activity Type:عضو
1365-تاکنون
2.

انجمن تغذیه ایران


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1390-1392
1. عوامل تغذیه ای و وضعیت استرس اکسیداتیو
2. اثر غذاهای فراسودمند بر عوامل خطر بیماری های مزمن
3. کمیت و کیفیت غذاهای دریافتی و ارتباط آن با عوامل بیوشیمیایی خون در سلامت و بیماری
Top